Mârşăvia şi josnicia se plătesc: Conservation Carpathia şi Christoph Promberger obligaţi definitiv la 50.000 lei daune morale

Publicat la: 15.04.2020| Comentarii|Fisiere atasate
 
Mârşăvia şi josnicia se plătesc: Conservation Carpathia şi Christoph Promberger obligaţi definitiv la 50.000 lei daune morale

Curtea de Apel Piteşti, prin decizia civilă nr. 30 din 9 martie 2020 pronunţată în dosarul 1632/198/2016, a sancţionat Fundaţia Conservation Carpathia şi pe coordonatorul organizaţiei, cetăţeanul german Christoph Promberger, pentru comportamente ilicite ce au adus prejudicii morale Nostra Silva – Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România şi preşedintelui acesteia, avocatul Bogdan Ioan Tudor Todoran.

 

Decizia definitivă a Curţii de Apel Piteşti a menţinut ca temeinică şi legală sentinţa civilă nr. 33 din 1 februarie 2019 a Judecătoriei Brezoi, hotărâre care a dispus:

 

  1. obligarea pârâţilor Fundaţia Conservationa Carpathia şi Christoph Franz Johannes Promberger să plătească, în solidar, Nostra Silva suma de 20.000 lei cu titlu de daune morale şi avocatului Bogdan Ioan Tudor Todoran suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale;

 

  1. obligarea pârâţilor să publice hotărârea judecătorească pe site-ul Fundaţiei Conservation Carpathia (carpathia.org) timp de 90 de zile;

 

 

  1. obligarea pârâţilor să publice sentinţa, pe cheltuiala proprie, într-un cotidian naţional ales de reclamanţi, în cotidianul Puterea, precum şi în două numere consecutive a trei cotidiane cu acoperire regională (judeţele Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, Dâmboviţa) sau în două numere consecutive a trei ziare publicate în fiecare din judeţele Vâlcea, Sibiu, Braşov, Argeş, Dâmboviţa.

 

Christoph Franz Johannes Promberger, autorul insultelor şi defăimărilor aduse Nostra Silva

 

Judecătoria Brezoi a sancţionat Fundaţia Conservation Carpathia şi pe Cristoph Promberger pentru mai multe acţiuni prin care au urmărit discreditarea Federaţiei Nostra Silva şi a persoanelor ce reprezintă proprietarii de păduri şi păşuni din România – o campanie de defăimare care să abată atenţia publicului de la Memorandumul Guvernului Cioloş de înfiinţare a Parcului Naţional Munţii Făgăraş şi de la implicarea miliardarilor ce vor să cumpere Munţii Făgăraş în influenţarea acestei decizii guvernamentale.

 

Astfel, o primă afirmaţie mincinoasă a fost consemnată în articolul intitulat „Cioloș la proţap” publicat la data de 05.12.2016 de cotidianul Puterea, semnat de Veress Robert Zsolt, în contextul deciziei guvernului de a înfiinţa Parcul Naţional Făgăraş. În acel articol se menţionează şi replica ONG-ului Conservation Carpathia, prin director executiv Promberger Christoph Franz Johannes, care, cu această ocazie a declarat “Căutaţi pe internet (…) câte dosare penale are dl Tudor (preşedintele Nostra Silva este trimis în judecată în mai multe dosare penale, dar nu are la activ nicio condamnare)“. În instanţă s-a mai demonstrat că pârâtul Christoph Promberger a mai trimis un email în limba engleză, cu conţinut defăimător, jurnalistului Robert Veress.

 

 

Un alt set de acţiuni defăimătoare l-a reprezentat trimiterea unui email în limba română şi a unui email în limba engleză, la sfârşitul lunii noiembrie 2016, către primării, proprietari de păduri, ocoale silvice, obşti de moşneni din zona Munţilor Făgăraş cu scopul de a determina aceste persoane să nu participe la o dezbatere organizată de Nostra Silva la Rm. Vâlcea, la 29 noiembrie 2016, pentru a dezbate iniţiativa de înfiinţare a unui parc naţional în Munţii Făgăraş.

 

 

Judecătoria Brezoi a constatat că fapta pârâtului Christoph Promberger “de a transmite către martorul Veress Robert Zsolt, de profesie jurnalist, informații cu conotații negative cu privire la activitatea reclamantului Bogdan Ioan Tudor Todoran și a asociației Nostra Silva reprezintă o faptă ilicită“. În aceeaşi măsură “fapta pârâtului Promberger, în calitate de director executiv al FCC, de a transmite în mod voluntar către obști, proprietari de păduri și primării două mail-uri la data de 28.11.2016 cuprinzând informații cu conotații negative la adresa reclamanților, fără să se asigure de veridicitatea informațiilor transmise, se circumscrie noțiunii de faptă ilicită“.

 

 

Curtea de Apel Piteşti a reţinut, în concordanţă cu Judecătoria Brezoi, că “circumstanţele particulare speţei conturează concluzia, evidentă, că judecăţile de valoare a intimaţilor-pârâţi (Conservation Carpathia şi Christoph Promberger) emise la adresa reclamanţilor (Nostra Silva şi Bogdan Ioan Tudor Todoran) au avut drept consecinţă lezarea demnităţii, onoarei şi prestigiului acestora, producându-le un prejudiciu de ordin moral“.

 

 

Ambele instanţe au făcut trimitere, în cele două hotărărâri, la drepturile recunoscute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de Constituţia României – ignorate şi încălcate de miliardarii “vizionari” de la Fundaţia Conservation Carpathia, învăţaţi să acţioneze mai presus de lege cu credinţa că banii şi statutul social le asigură impunitatea în faţa oricăror norme de convieţuire socială.

 

 

S-a concluzionat de instanţe că “prin imputarea celor afirmate în mod public, prin presă şi prin poşta electronică, pârâţii au reuşit practic să afecteze imaginea publică a reclamanţilor, care desfăşoară o activitate susţinută în elaborarea unor acte normative din domeniul silvic şi al proprietăţii private, fiind implicaţi în proiecte naţionale şi internaţionale privind protecţia terenurilor forestiere.

 

 

Prin aceste hotărâri instanţele româneşti au sancţionat atacurile mârşave, pe palierul josnic al insultei, coordonate de Cristoph Promberger în numele Fundaţiei Conservation Carpathia.

 

 

Acţiunile Conservation Carpathia, în coordonarea lui Christoph Promberger, arată că nu se poate clădi nimic pornind azi din minciună şi cu gândul la succes în viitor. Încălcarea legilor din ţara în care s-au pripăşit aceşti cetăţeni străini, de la cumpărarea ilegală de drepturi în obştile de moşneni la acapararea a zeci de mii de hectare în Munţii Făgăraş, inclusiv mii de hectare care înainte de 1948 au fost proprietatea Statului Român, trecând prin calomnierea, insultarea şi denigrarea celor care au un alt punct de vedere şi nu se subordonează proiectului de cumpărare a Munţilor Făgăraş demonstrează că românii sunt supuşi acţiunilor periculoase ale unor neproprietari uniţi de scopul desfiinţării hotarelor proprietăţii şi a instaurării haosului nedreptăţii” a declarat avocatul Bogdan Ioan Tudor Todoran, preşedintele Nostra Silva.

 

 

Spiritul de haită, cu sau fără statut de fundaţie, este străin de neamul nostru. Aceste hotărâri judecătoreşti arată că, dacă unii au fost deprinşi a face rele spre a destabiliza bunul mers al lucrurilor în ţară, trebuie să cerem să dea socoteală. Deşi aparent pierdut în mulţime, individul trebuie să realizeze, mai mult ca niciodată, influenţa pe care o poate exercita curajul de a se opune unor iniţiative extrem de bine finanţate prin care se urmăresc interese contrare acestui neam. Pe de altă parte, dintotdeauna iertarea şi uitarea celui care ţi-a făcut rău îţi aduc linişte sufletească – însă acţiunea de a dezvălui pentru ceilalţi adevărata faţă a “vizionarilor şi de bine făcătorilor” de la Conservation Carpathia este o datorie care trebuie îndeplinită pentru a reflecta ca într-o oglindă, în văzul tuturor, mârşăvia şi josnicia miliardarilor străini reuniţi în această fundaţie constituită cu scopul declarat de a cumpăra inima ţării, Munţii Făgăraş” a concluzionat preşedintele Nostra Silva.

 

Sentinţa Judecătoriei Brezoi poate să fie citită aici.

 

 

Decizia Curţii de Apel Piteşti poate să fie citită aici.

 

 

“Noi nu dorim un război cu cei care pană acum şi-au bătut joc de proprietate, ba din contră spunem: „Binecuvântează-ne Doamne căci toţi suntem zidirea ta şi Tu eşti cel care cu milă şi dreptate domneşti peste ea. Pe cei care din viaţă şi-au făcut un scop în a face rău neamului omenesc îi legăm până la judecata Ta. Întăreşte Doamne pe cei care i-ai chemat la această sfântã lucrare a Ta de a reaşeza dreptatea în România!”

 

Dumitru Misailescu Panu (19 mai 1957 – 3 iulie 2011)

 
Top