Instanţa opreşte definitiv acapararea Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni de către societăţile Conservation Carpathia

Publicat la: 13.04.2019| Comentarii|Fisiere atasate
 
Instanţa opreşte definitiv acapararea Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni de către societăţile Conservation Carpathia

Trei moşneni rucăreni răstoarnă căruţa Conservation Carpathia

 

Valoarea devălmăşiei: un moşnean salvează toată obştea!

 

Planuri de acaparare a tezaurului istoric al României din Munţii Făgăraş.

 

Ilegalităţile societăţilor milionarilor din Conservation Carpathia desfiinţate definitiv de instanţă.

 

 

moşnenii rucăreni Tudor Ghe. Băjan, Aurel Vorovenci şi Sorin Ovidiu Bălănică

 

La 24 februarie 2011, la Dukes Hotel din Londra, are loc o şedinţă a conducerii Fundaţiei Conservation Carpathia.

 

La şedinţă participă Barbara Promberger-Fuerpass, Christoph Promberger, Hansjoerg Wyss, Hedi Wyss, Horaţiu Hanganu, Hugh Fullerton – Smith, Markus Jebsen, Mihai Zotta, Paul Lister, Peter Bennett şi Toby Aykroyd, precum şi un  invitat, Anders Povlsen.

 

Dukes Hotel – Londra

 

Pe lângă alte strategii si subiecte dezbătute, se analizează şi informaţiile despre obştile de moşneni din Munţii Făgăraş, fiind aprobat planul de acaparare a Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni:

 

Există aproximativ o jumătate de duzină de Obști în aria vizată de proiectul nostru.

MEMBRII OBȘTILOR NU AU VOIE SĂ ÎȘI VÂNDĂ PROPRIETĂȚILE NIMĂNUI DIN AFARA OBȘTII.

Oricum, FCC poate aplica pentru a deveni membru în Obște și apoi să cumpere proprietăți de la alți proprietari ai Obștii PENTRU A DOBÂNDI RAPID O MAJORITATE.

Există câteva astfel de Obști în aria generală. Cristoph Promberger a spus că acum este momentul potrivit să intervenim și SĂ DĂM LOVITURA cu primul mare lot de teren, de aproape 4000 ha din mai multe loturi de teren ale OBȘTII RUCĂR.

AR FI BINE SĂ ÎNCEPEM CU OBȘTEA RUCĂR PENTRU A STABILI „VALIDAREA CONCEPTULUI” prin care FCC ar dobândit credibilitate reală.

Hansjoerg Wyss (HJW) a întrebat de câți bani este nevoie – Cristoph Promberger i-a răspuns: 2.780 ha x 2.200 € = 6,1 m € plus 1.030 ha pășune = 6,5 m € pentru întreaga Obște Rucăr. În total, putem achiziționa peste 3.800 ha la un preț mediu de aproximativ 1.700 €/ha.

Horațiu Hanganu (HH) a spus că este un moment bun pentru FCC să cumpere păduri ale Obștii Rucăr, deoarece Obștea are încredere în FCC.

 

Deşi cunoşteau interdicţia legală de vânzare a drepturilor devălmaşe ale moşnenilor către persoane din afara obştilor, conducerea Conservation Carpathia aprobă un plan ilegal de acaparare a unor proprietăţi clasificate de Codul Silvic ca parte a tezaurului istoric al României. Se arată că “ar putea fi nevoie de 12 luni de pregătire“.

 

La 8 aprilie 2012 adunarea generală a Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni aprobă modificarea art. 6 alin. (2) din Statut, acordând posibilitatea unor “persoane, instituţii şi autorităţi publice care pot sprijini activitatea desfăşurată de către obşte” să dobândească calitatea de membru al obştii.

 

Ca urmare a acestei hotărâri, SC Sănătate & Natură SRL, firmă deţinută de Wyss Foundation – înfiinţată la 15 august 1997, înregistrată în Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, care a absorbit la 17 septembrie 2013 fostul asociat unic, Hansjoerg Wyss Foundation, înfiinţată la 25 august 1999, devine în anul 2014 membru al Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni.

 

După acceptarea calităţii de membru prin hotărârea adunării generale din a obştii din 12 iunie 2014, SC Sănătate & Natură SRL cumpără de la moşneni 12394,243 dramuri, reprezentând 29,96% din drepturile devălmaşe totale.

 

La 30 aprilie 2017, în şedinţa adunării generale a Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni, moşneanul Dimăncescu Peter solicită admiterea SC Yeti SRL ca membru al obştii, societatea căreia dorea să-i întrăineze 783,5 dramuri. La sfârşitul şedinţei se supune la vot, deşi propunerea nu era înscrisă pe ordinea de zi, iar adunarea generală “hotărăşte ca SC Yeti SRL să devină membru OMRD“.

 

SC Yeti SRL este deţinută de Hedwig Elisabeth Wyss, cetăţean elveţian, născută la 17 octombrie 1940, sora miliardarului Hansjoerg Wyss.

 

Hansjoerg Wyss şi Hedi Wyss

 

Totul părea pregătit pentru acapararea definitivă a proprietăţilor devălmaşe ale Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni, în ciuda interdicţiilor legale stabilite de art 28 din Legea nr. 1/2000, de art. 95 din Codul silvic, precum şi de Statutele vechilor forme asociative, aprobate de Statul Român în perioada 1921 – 1946.

 

Această încălcare a legislaţiei civile este prezentată de miliardarii din Conservation Carpathia drept “o schimbare în optica membrilor Obştei“. Veneticii aciuiţi pe aceste teritorii străbune jubilează subliniind reuşita “reeducării” moşnenilor.

 

Dar, tocmai ce încercau să stingă miliardarii din Consevation Carpathia, devălmăşia garanţia necesară pentru drepturile fiecăruia, îşi dovedeşte încă o dată valoarea certificată de secole şi milenii.

 

Moşneanul Băjan Ghe. Tudor, la 17 mai 2017, solicită Judecătoriei Câmpulung constatarea nulităţii absolute a hotărârilor adoptate de adunarea generală a Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni, atât cele din anul 2017, cât şi cele din anul 2012.

 

moşneanul Băjan Ghe. Tudor

 

Prin sentinţa civilă nr. 216 din 23 ianuarie 2018 pronunţată de Judecătoria Câmpulung în dosarul 2091/205/2017 instanţa admite acţiunea moşneanului Bajan Ghe. Tudor şi:

 

  1. constată nulitatea absolută a procesului-verbal nr. 29 din 30 aprilie 2017 şi a hotărârii nr. 3 din 30 aprilie 2017 ale adunării generale a Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni privind admiterea SC Yeti SRL ca membru al obştii.

 

 

  1. constată nulitatea absolută parţială a procesului verbal nr. 13 şi a hotărârii n. 1 din 8 aprilie 2012 emise de Obştea Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni, precum şi a art. 6 alin. (2) din Statutul obştii, respectiv posibilitatea unor persoane străine de obşte de a dobândi calitatea de membru.

 

Judecătoria Câmpulung a reţinut şi consacrat ilegalitatea demersurilor miliardarilor din Conservation Carpathia:

 

  • în mod ocolit şi prin fraudarea dispoziţiilor legale în baza cărora s-a înfiinţat şi funcţionează obştea s-au înstrăinat părţi indivize din terenul acesteia unei persoane din afara obştei

 

 

  • scopul reglementărilor cuprine în art. 26-28 din Legea nr. 1/2000 a fost acela de a reconstitui fostele forme de exploatare în comun a suprafeţelor de păduri şi păşuni comunale în favoarea foştilor proprietari ori a moştenitorilor acestora“, iar “terţii nu au niciun drept asupra terenurilor reconstituite în favoarea composesoratului“;

 

 

  • scopul asociaţiei îl constituie menţinerea continuităţii vechii obşti“;

 

 

  • procesul-verbal nr. 29 din 30 aprilie 2017 şi Hotărârea Adunării Generale a OMRD nr. 3 din 30 aprilie 2017 cu privire la admiterea SC Yeti SRL ca membră a OMRD încalcă dispoziţiile legale“;

 

 

  • în ce priveşte apărarea SC Sănătate & Natură SRL că ultima modificare a actului constitutiv marchează o schimbare în optica membrilor Obştei care au înţeles necesitatea sprijinirii activităţii asociaţiei de către membrii noi interesaţi de obiectul de activitate al formei asociative, nu poate fi reţinută ca pertinentă, deoarece contravine art. 28 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 1/2000“;

 

  • modificarea art. 6 din Statut şi posibilitatea primirii de membri care nu au calitatea de moşneni reprezintă o “modificare contrară legii şi nu poate fi reţinută ca o simplă schimbare în optica membrilor Obştei, deoarece nu reprezintă schimbări de formă, ci de fond ce contravin în mod flagrant dispoziţiilor art. 28 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 1/2000“.

 

 

  • dispoziţiile art. 28 alin 6 – 8 din Legea nr. 1/2000 sunt foarte clare şi nu lasă loc la interpretări, în sensul că nu ar interzice formelor asociative să primească noi membri, lăsând practic la latitudinea membrilor asociaţiilor decizia privind modalitatea şi condiţiile de dobândire a calităţii de membru într-o astfel de formă asociativă

 

La 26 martie 2018, consiliul de administraţie al Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni, condus de moşneanul Sorin Ovidiu Bălănică, decide să nu declare apel împotriva sentinţei civile nr. 216 din 23 ianuarie 2018 pronunţată de Judecătoria Câmpulung în dosarul 2091/205/2017 şi suspendă dreptul de vot al SC Sănătate & Natură SRL în cadrul adunării generale aferente anului 2018.

 

moşneanul Sorin Ovidiu Bălănică

 

SC Sănătate & Natură SRL, al cărei asociat unic a devenit între timp Fundaţia Conservation Carpathia, încearcă să suspende efectele acestei decizii a consiliului de administraţie – proces în care intervine şi moşneanul Aurel Vorovenci – dar cererea SC Sănătate & Natură SRL este respinsă ca nefondată de Tribunalul Argeş prin decizia nr. 5677 din 19 decembrie 2018 pronunţată în dosarul 2712/205/2018.

 

moşneanul Aurel Vorovenci

 

În cele din urmă, sentinţa civilă nr. 216 din 23 ianuarie 2018 rămâne definitivă prin respingerea apelului declarat de SC Sănătate & Natură SRL prin decizia civilă nr. 3499 din 12 septembrie 2018 pronunţată de Tribunalul Arges, consacrând caracterul ilegal al demersurilor miliardarilor din Conservation Carpathia de a deveni membri ai obştilor şi de a cumpăra drepturile devălmaşe ale moşnenilor.

 

Echipa Conservation Carpathia înfrântă de moşnenii rucăreni.

 

Angrenaţi în spiţa locală a sămânţei strămoşilor, interesaţi în primul rând de Obşte şi de perpetuitatea proprietăţii devălmaşe, moşnenii rucăreni Tudor Ghe. Băjan, Sorin Ovidiu Bălănică şi Aurel Vorovenci înfrâng planurile Conservation Carpathia şi încremenesc secular obştea, pentru că nu sunt de azi, de ieri, ci de totdeauna, nepieritori prin lanţul strămoşilor şi lanţul copiilor de lângă ei.

 
Top