Termeni de utilizare

Publicat la: 13.01.2015| Comentarii
 

www.nostrasilva.ro
este site-ul oficial al Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva.

Folosirea website-ului www.nostrasilva (denumit în continuare „website”) presupune acceptarea în totalitate a Termenilor şi Conditiilor expuse mai jos.

Termenii şi Condiţiile de utilizare a website-ului pot fi schimbate în orice moment de către Administrator, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor acestuia. Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din aceştia, după cum sunt formulate în prezentul act, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea website-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărei componente constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din aceştia.

Drepturile asupra conţinutului website-ului

Conţinutul şi elementele de grafica, întreg conţinutul în format text şi orice alt material ale website-ului www.nostrasilva.ro inclusiv, dar fără a se limita la acestea, transmis/e sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe website, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) aparţin Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparţin Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România acele materiale pentru care pe website s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţinător sau o altă sursă.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care le deţinem asupra/în legatură cu website-ul, conţinutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii/proprietarii conţinutului website-ului.

Orice persoană care comunică în orice mod informaţii ori materiale către sau prin intermediul website-ului îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Neangajarea răspunderii

Depunem eforturi pentru ca toate informaţiile de pe website-ul nostru să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la informaţia de pe acest website.

Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Federaţiei Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile impuse de lege.

 
Top