TOP 3 MINCINOŞI: GUVERNUL, PAŞCA-PALMER ŞI CIOLOŞ

Publicat la: 16.10.2016| Comentarii|Fisiere atasate
 
TOP 3 MINCINOŞI: GUVERNUL, PAŞCA-PALMER ŞI CIOLOŞ

TOP 3 MINCINOŞI: GUVERNUL, PAŞCA-PALMER ŞI CIOLOŞ

Guvernul României a susţinut, în 2015 şi 2016, pentru a justifica o situaţie excepţională care să permită adoptarea a două ordonţe de urgenţă, că în perioada 2008-2014 am avut 8.800.000 mc tăiaţi ilegal, în fiecare an.

În rapoartele privind starea pădurilor României pe anii 2008-2013, întocmite de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi prezentate în fiecare an Guvernului, se consemnează tăieri ilegale ce reprezintă, în medie, numai 3,89% din cifra folosită în motivarea ordonanţelor de urgenţă.

Informaţiile comunicate pentru anii 2014, 2015 şi primul semestru 2016, obţinute de la Gărzile Forestiere, Ministerul Mediului, IGPR, Jandarmerie, RNP – Romsilva, atestă tăieri ilegale între 1,65% şi 3,47% din cifra inventată de Guvernul României.

 

I.

AFIRMAŢIILE DEFĂIMĂTOARE

 

Pentru a justifica aprobarea a două ordonanţe de urgenţă, Guvernul României, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, a lansat în dezbarea publică, atât în anul 2015, cât şi în anul 2016, o informaţie falsă, nefundamentată.

 

Astfel:

 1. în Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere, publicată în Monitorul Oficial nr. 474 din 30 iunie 2015, Guvernul României a consemnat:

Avand in vedere necesitatea consolidarii cadrului legal si intarirea capacitatii de implementare, monitorizare si control privind lupta impotriva taierilor ilegale de masa lemnoasa din fondul forestier national si din vegetatia forestiera de pe terenurile din afara acestuia, care, IN PERIOADA 2008-2014, SUNT IN VOLUM MEDIU ANUAL DE CIRCA 8,8 MILIOANE MC, conform informatiilor furnizate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti – Serviciul inventarul forestier national

 

2. în Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial nr. 726 din 20 septembrie 2016, Guvernul României a consemnat:

luând în considerare faptul că lipsa măsurilor stabilite prin prezentul act normativ s-a concretizat în perioada 2010-2013 în 8,8 MILIOANE MC/AN MASĂ LEMNOASĂ ESTIMATĂ A FI TĂIATĂ ILEGAL, sunt lezate interesele economice strategice ale României şi, pe cale de consecinţă, constituie o ameninţare la adresa securităţii naţionale a României.”

 

Aşadar, se susţine că în perioada 2008-2014, 8,8 milioane metri cubi de masă lemnoasă a fost exploată ilegal (în OUG 51/2016 se renunţă la sintagmele “circa” şi “volum mediu”, consacrând valabilitatea informaţiei pentru fiecare an în parte).

 

II.

VERIFICAREA INFORMAŢIEI

II.A.

INFORMAŢII OBŢINUTE ÎN BAZA LEGII NR. 544/2001

 

Pentru a verifica această informaţie lansată de Guvernul României, am solicitat Gărzilor Forestiere, Inspectoatului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în baza Legii nr. 544/2001 cu privire la liberul acces la informaţiile de interes public, să ne comunice mai multe informaţii, inclusiv cu privire la volumul tăierilor ilegale constatate în anii 2014, 2015 şi primele 6 luni din 2016.

 

Toate aceste instituţii au răspuns la solicitările noastre, iar sinteza informaţiilor comunicate se prezintă în felul următor:

 

TĂIERI ILEGALE – INSTITUŢIILE DE CONTROL

 

INSTITUŢIE

TĂIERI ILEGALE 2014

TĂIERI ILEGALE 2015

TĂIERI ILEGALE 2016 – 6 LUNI

TOTAL

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 589 mc 589 mc
Inspectoratul General al Poliţiei Române 70.638,97 mc din care:

34.885,89 mc faptic

35.753,08 mc valoric

156,595,27 mc din care:

39.709,71 mc faptic

116.885,56 mc valoric

38.963,76 mc

din care:

18.924,76 mc faptic

20.039 mc valoric

266.198 mc din care:

93520,36 mc faptic

172.677,64 mc valoric

Inspectoratul General al Jandarmeriei 6122   mc 6122 mc
Garda Forestieră Bucureşti 560,2 mc fizic

290,83 mc valoric

1049,4 mc fizic

60,70 mc valoric

53,428 mc fizic 1663,028 mc fizic

351,53 valoric

Garda Forestieră Suceava 100.769 mc

din care

6812 mc fizic

93.957 mc valoric

100.769 mc

din care

6812 mc fizic

93.957 mc valoric

Garda Forestieră Focşani 11.445 mc 11.208 mc 5.267 mc 27.920 mc
Garda Forestieră Ploieşti 343 mc fizic

621 mc contravaloric

78 mc fizic

1558 mc contravaloric

77 mc fizic

343 mc contravaloric

3020 mc din care:

498 mc fizic

2522 mc contravaloric

Garda Forestieră Vâlcea 261 mc fizic

2824 mc contravaloric

584 mc fizic

2272 mc contravaloric

613 mc fizic

3564 mc contravaloric

10.118 mc din care:

1458 mc fizic

8660 mc contravaloric

Garda Forestieră Braşov 8.841 mc 8.841 mc
Garda Forestieră Cluj 1141,213 mc fizic

17075,8 mc contravaloric

924,147 mc fizic

70804,4 mc contravaloric

576,035 mc fizic

5952,394 mc contravaloric

96473,989 mc din care:

2641,395 mc fizic

93.832,594 mc contravaloric

Garda Forestieră Timişoara 13.641,1 mc din care:

1838,42 mc fizic

11.802,7 mc contravaloric

13.641,1 mc din care:

1838,42 mc fizic

11.802,7 mc contravaloric

Garda Forestieră Oradea 4666,55 mc tăiaţi ilegal

413,56 mc confiscate fizic

57 mc contravaloric

2413,78 mc tăiaţi ilegal

438,08 mc confiscate fizic

3761,09 mc contravaloric

2484,25 mc tăiaţi ilegal

83,87 mc confiscaţi

fizic

12.247,69 mc contravaloric

 

9564,58 mc tăiaţi ilegal

935,51 mc

confiscaţi

fizic

16.056.78 mc contravaloric

TOTAL GENERAL 562.263,517 mc

din care:

162.403,293 mc fizic[1]

399.860,244 mc contravaloric

 

 

La aceste date adăugăm informaţiile comunicate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi consemnate în Rapoartele de activitate ale RNP Romsilva pe anii 2014, 2015 şi 2016 – semestrul I.

TĂIERI ILEGALE RNP[2]

 

INSTITUŢIE TĂIERI ILEGALE 2014 TĂIERI ILEGALE 2015 TĂIERI ILEGALE 2016 – 6 LUNI TOTAL
RNP – ROMSILVA 84.986 mc din care:

56.836 mc în fondul forestier proprietate de stat

28.150 mc în pădurile pentru care RNP-Romsilva furnizează servicii silvice

79.118 mc din care:

57.080 mc în fondul forestier proprietate de stat

22.038 mc în pădurile pentru care RNP-Romsilva furnizează servicii silvice

37.774 mc din care:

26.193 mc în fondul forestier proprietate de stat

11.581 mc în pădurile pentru care RNP-Romsilva furnizează servicii silvice

201.878 mc din care:

140.109 mc în fondul forestier proprietate de stat

61.769 mc în pădurile pentru care RNP-Romsilva furnizează servicii silvice

 

 

ÎNSUMÂND, se poate consemna un total general (Gărzile Forestiere + Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor + IGPR + Jandarmeria + RNP) de 764.141,517 mc, din care 364.281,293 mc fizic şi 399.860,244 mc contravaloric.

 

Aşadar:

 

 1. pe de o parte, conform situaţiei de fapt reţinute de Guvernul României pentru justificarea Ordonanţelor de urgenţă nr. 32/2015 şi nr. 51/2016, în anii 2014, 2015 şi primele 6 luni ale anului 2016 am avea 22.000.000 mc tăiaţi ilegal;

 

 1. pe de altă parte, conform datelor certe comunicate de toate instituţiile statului cu atribuţii în verificarea/controlul regimului silvic, există informaţii sigure doar cu privire la cantitatea de 764.141,517 mc (din care numai 364.281,293 mc fizic şi 399.860,244 mc contravaloric – această ultimă cifră nereprezentând în mod special tăieri ilegale, ci probleme de raportare în SUMAL).

În acest context:

 1. avem, în cea mai favorabilă situaţie pentru Guvernul României şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, un procent de 3,47% „lemn ilegal” identificat;
 2. dacă ne raportăm numai la volumul de 281,293 mc fizic şi considerăm că volumul de 399.860,244 mc contravaloric are legătură cu raportări necorespunzătoare în SUMAL, avem un procent de 1,655% „lemn ilegal” identificat;

 

Dacă ne raportăm strict numai la anul 2014[3], avem un total de 247.008,963 mc (din care 179.242,253 mc fizic[4] şi 67.766,71 contravaloric):

 

 1. avem, în cea mai favorabilă situaţie pentru Guvernul României şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, un procent de 2,80% „lemn ilegal” identificat;
 2. dacă ne raportăm numai la volumul de 242,253 mc fizic şi considerăm că volumul de 67.766,71 contravaloric contravaloric are legătură cu raportări necorespunzătoare în SUMAL, avem un procent de 2,036% „lemn ilegal” identificat.

 

II.B.

RAPORTURILE MINISTERULUI MEDIULUI PRIVIND STAREA PĂDURILOR

 

Potrivit art. 119 din din Codul silvic, republicat:

 

Autoritatea publica centrală care raspunde de silvicultura prezinta anual Guvernului raportul privind starea padurilor

 

În acelaşi sens erau şi prevederile art. 126 din Codul Silvic, astfel cum a fost aprobat prin Legea nr. 46/2008, nemodificată.

 

Am obţinut raporturile întocmite în baza acestei dispoziţii legale de către Ministerul Mediului, astfel cum au fost prezentate Guvernului României, pentru anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.[5]

 

Situaţia oficială a tăierilor ilegale, asumată de Ministerul Mediului şi de Guvernul României, este consemnată în aceste rapoarte după cum urmează:

 

anul identificat de ITRSV identificat de RNP identificat de OSP Total tăieri ilegale constatate
2008 74.592 mc 74.145 mc 25.805 mc 174.542 mc[6]
2009 43.839 mc 102.284 mc 33.352 mc 179.475 mc[7]
2010 80.478 mc 83.439 mc 25.975 mc 189.892 mc[8]
2011 123.831 mc 96.398 mc 45.991 mc 266.220 mc[9]
2012 145.621 mc 133.529 mc 52.258 mc 331.408 mc[10]
2013 731.227 mc 144.830 mc 39.574 mc 915.100,589 mc
TOTAL GENERAL

2008-2013

1.199.588 mc 634.625 mc 222.955 mc 2.056.637,589 mc

 

De menţionat că un procent însemnat al tăierilor ilegale a fost identificat în pădurile pentru care deţinătorii nu au încheiat contracte de administrare sau servicii silvice, păduri care reprezintă 7% din suprafaţa fondului forestier:

 

anul Total tăieri ilegale constatate Volum identificat în pădurile fără administrare sau servicii silvice procent nr. total controale de fond sau parţiale
2008 174.542 mc 59.263 mc 34% 34.636
2009 179.475 mc 34.478 mc 19% 32.434
2010 189.892 mc 68.403 mc 36% 52.949
2011 266.220 mc 98.244 mc 37% 52.124
2012 331.408 mc 130.853 mc 39% 40.754
2013 915.100,589 mc 128.571 mc 14% 43.186
TOTAL GENERAL

2008-2013

2.056.637,589 mc 519.812 mc 25% 256.065

 

Raportând aceste date, consemnate în raporturile privind starea pădurilor din România, întocmite pentru anii 2008-2013, la volumul reţinut în Ordonanţele de urgenţă nr. 32/2015 şi 51/2015, evidenţiem următoarele procente reale care desfiinţează cifrele false vehiculate de Guvernul României:

 

anul

Volum tăieri ilegale reţinut de Guvernul României şi Ministerul Mediului în OUG 32/2015 şi 51/2016

Total tăieri ilegale constatate şi consemnate în Rapoartele privind starea pădurilor 2008-2013

procent

2008 8.800.000 mc 174.542 mc 1,98 %
2009 8.800.000 mc 179.475 mc 2,03 %
2010 8.800.000 mc 189.892 mc 2,15 %
2011 8.800.000 mc 266.220 mc 3,02 %
2012 8.800.000 mc 331.408 mc 3,76 %
2013 8.800.000 mc 915.100,589 mc 10,39 %
TOTAL GENERAL

2008-2013

52.800.000 mc 2.056.637,589 mc 3,89 %

 

Aşadar:

 

 1. pe de o parte, conform situaţiei de fapt reţinute de Guvernul României şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru justificarea Ordonanţelor de urgenţă nr. 32/2015 şi nr. 51/2016, în anii 2008 – 2013 am avea 52.800.000 mc tăiaţi ilegal;

 

 1. pe de altă parte, conform datelor certe consemnate în Rapoartele privind starea pădurilor României, întocmite pentru anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2013, există informaţii sigure doar cu privire la cantitatea de 2.056.637,589 mc tăiaţi ilegal.

 

Cu alte cuvinte, din informaţiile false promovate de Guvernul României şi Ministetul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în lumina rapoartelor întocmite tot de aceste instituţii iresponsabile, numai un procent de 3,89% corespunde realităţii.

 

Potrivit art. 115 alin. (4) din Constituţie:

(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

 

Potrivit considerentelor consemnate în Decizia Curţii Constituţionale nr. 55 din 5 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr.136 din 25 februarie 2014, dar şi în alte decizii de speţă ale acestei instanţe[11]:

 

situaţia extraordinară” care poate justifica adoptarea unei ordonanţe de urgenţă trebuie să fie o situaţie a cărei existenţă este verificabilă în mod obiectiv, similară forţei majore, care poate fi definită ca un eveniment străin de voinţa/culpa Guvernului, imprevizibil, invincibil şi inevitabil şi care, în lipsa unei reglementări imediate, prejudiciază grav interesul public;

 

În atacurile împotriva sectorului silvic, prin care se solicită oprirea exporturilor de produse din lemn și/sau introducerea unor moratorii privind exploatarea pădurilor, Guvernul României şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu au oferit niciodată informațiile oficiale privind starea pădurilor relevate de Inventarul Forestier Național.
Refuzul Guvernului României şi al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor de a furniza informații corecte, fundamentate științific sau de a apăra reputația sectorului în amplele dezbateri publice privind domeniul pădurilor, refuzul de a spune adevărul este, de asemenea, o manevră de manipulare a opiniei publice.

 

Starea pădurilor României nu este cea reţinută de Guvernul României în expunerea de motive ale celor două Ordonanţe de urgenţă (32/2015 şi 51/2016).

 

Pe lângă informaţiile analizate la punctul II de mai sus, Inventarul Forestier Național (IFN) este practic singura referință și sursă de informații când vorbim despre starea pădurilor.

 

Guvernul României şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu și-au asumat în nicio declarație publică o prezentare a stării pădurilor conform Inventarului Forestier Național, care atestă faptul că:

 • avem un volum de masă lemnoasa pe picior de 2,2 miliarde mc, cu un volum mediu la hectar de 322 mc, în topul mediilor europene;
 • suprafața pădurilor, de 6,9 milioane ha, este semnificativ mai mare față de cifrele anterioare cunoscute privind suprafața fondului forestier național – de 6,35 milioane hectare;
 • suprafața golurilor din păduri – suprafețe neregenerate – de 78.000 ha, este nesemnificativă, sunt 1 % din suprafața pădurilor; chiar dacă au avut loc tăieri ilegale, pădurile s-au regenerat;
 • creșterea anuală a pădurii evaluate de IFN- 54 milioane mc/an!

Concluzionând, adoptarea celor două ordonanţe de urgenţă s-a făcut cu încălcarea art. 115 alin. (4) şi art. 1 alin. (4) din Constituţie, respectiv în lipsa unei situaţii extraordinare care să justifice înlocuirea Parlamentului, ca putere legiuitoare, de către Guvern (putere executivă).

 

Atât Guvernul României, cât şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, sunt vinovaţi de denigrare şi dezinformare, de perseverenţă în minciună ca regulă administrativă şi de guvernare – o ratare profundă a mandatului acordat şi a jurământului depus la învestire.

 

PS. Varianta în care Guvernul României demonstrează cifra de 8.800.000 mc în fiecare an din perioada 2008-2014, presupune desfiinţarea imediată a întregii administraţii silvice, de stat şi private, a Gărzilor Forestiere, a structurilor de poliţie şi jandarmerie, care, împreună, înseamnă că protejează sau fac parte din grupuri infracţionale complexe ce distrug pădurile României. Am fi tot în prezenţa unei minciuni instiuţionalizate, propagată de toate instituţiile statului cu atribuţii de control în domeniul silvic. În oricare din cele două variante, vinovaţii trebuie să răspundă.

 

[1] în situaţia în care răspunsurile nu au precizat în ce categorie intră volumul comunicat (lemn confiscat fizic sau contravaloric), noi l-am încadrat în situaţia cea mai favorabilă pentru pârâţi, respectiv la lemnul confiscat/identificat fizic.

[2] Teoretic, aceste tăieri ar trebui să fie evidenţiate, în mare parte, şi în răspunsurile comunicate de celelalte instituţii cu atribuţii de control – însă pentru a pune Guvernul României şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor într-o situaţie mai favorabilă o să însumăm şi aceste informaţii.

[3] pentru situaţiile în care informaţiile nu ne-au fost furnizate defalcat, am împărţit volumul comunicat folosind următoarele procente: 2/5 – anul 2014, 2/5 anul 2015, 1/5 anul 2016.

[4] în situaţia în care răspunsurile nu au precizat în ce categorie intră volumul comunicat (lemn confiscat fizic sau contravaloric), noi l-am încadrat în situaţia cea mai favorabilă pentru pârâţi, respectiv la lemnul confiscat/identificat fizic.

[5] pentru anul 2015 Guvernul României şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu şi-au mai îndeplinit această obligaţie prevăzută de lege

[6] paginile 68-76 din “Raport privind starea pădurilor României în anul 2008”

[7] paginile 71-79 din “Raport privind starea pădurilor României în anul 2009”

[8] paginile 75-84 din “Raport privind starea pădurilor României în anul 2010”

[9] paginile 58-68 din “Raport privind starea pădurilor României în anul 2011”

[10] paginile 43-51 din “Raport privind starea pădurilor României 2012”

[11] Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 511 din 16 iunie 2005; Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 211 din 8 iunie 1998; Decizia nr. 258 din 14 martie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 341 din 17 aprilie 2006; Decizia nr.421 din 9 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României nr.367 din 30 mai 2007, Decizia nr.109 din 9 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 175 din 18 martie 2010; Decizia nr. 361 din 26 mai 2016 publicată în Monitorul Oficial al României;

TOP 3 LIARS: THE GOVERNMENT, PAŞCA-PALMER AND CIOLOŞ

Published at: 16.10.2016| Comments|Attached files
 
TOP 3 MINCINOŞI: GUVERNUL, PAŞCA-PALMER ŞI CIOLOŞ

The Government of Romania stated, in 2015 and 2016, in order to justify an exceptional situation which should allow the adoption of two emergency ordinances, that during 2008-2014 there were 8,800,000 cm illegal timber, per year.

In the reports about the state of Romania's forests for the years 2008-2013, elaborated by the Ministry of Environment, Waters and Forests and presented each year to the Government, illegal loggings are noted, representing, in average, only 3,89% of the number used to motivate the emergency ordinance.

The information communicated for the years 2014, 2015 and the first semester of 2016, obtained from Forest Guards, the Ministry of Environment, IGPR, Gendarmerie, RNP-Romsilva, present illegal loggings between 1,65% and 3,47% of the number invented by the Government of Romania.

I.

THE CALUMNIOUS STATEMENTS

 

In the aim of justifying the approval of two emergency ordinances, the Government of Romania, along with the Ministry of Environment, Waters and Forests, launched false, unfounded information, into public debate, both in 2015 and 2016.

Thus:

 1. in Emergency Ordinance no. 32/2015 regarding the foundation of Forest Guards, published in the Official Gazette no. 474 of 30 June 2015, The Romanian Government noted:

 

Considering the need to consolidate the legality and the reinforcement of the capacity to implement, monitor and control the fight against illegal logging of the national forest fund and forest vegetation on other lands, which, DURING 2008-2014, SUM UP TO AN AVERAGE VOLUME OF AROUND 8.8 MILLION CUBIC METERS, according to information given by the Research and Forest Planning Institute of Bucharest – National Forest Inventory Service

 

 1. in Emergency Ordinance no. 51/2016 for the modification and completion of Law no. 171/2010 regarding forestry sanctions, published in the Official Gazette no. 726 of 20 September 2016, the Romanian Government noted:

 

considering the fact that the lack of measures established through the present legal document led to 8.8 MILLION CM/YEAR ESTIMATED ILLEGAL TIMBER, during 2010-2013, this acts against Romania's economic and strategic interests, and, therefore, it is a threat to the national security of Romania.

 

Therefore, it is stated that, during 2008-2014, 8.8 millions cubic meters timber was cut illegally (in GEO 51/2016 the syntagms “around” and “average volume” are excluded, confirming the validity of information for each year).

 

II.

THE VERIFICATION OF THE INFORMATION

II.A.

INFORMATION OBTAINED ON THE BASIS OF LAW NO. 544/2001

 

In order to verify this piece of information launched by the Government of Romania, we have requested to Forest Guards, Romanian Police, Gendarmerie and Ministry of Environment, Waters and Forests, according to Law no. 544/2001 regarding free access to public information, to send us information including about the volume of illegally logged timber identified in the years 2014, 2015 and first 6 months of 2016.

 

All these institutions responded to our requests, and the synthesis of the communicated information is as follows:

 

ILLEGAL LOGGING – INSTITUTIONS OF CONTROL

 

INSTITUTION

ILLEGAL LOGGING 2014

ILLEGAL LOGGING 2015

ILLEGAL LOGGING 2016 – 6 MONTHS

TOTAL

Ministry of Environment, Waters and Forests 589 cm 589 cm
General Inspectorate of the Romanian Police 70.638,97 cm of which:

34.885,89 cm in fact

35.753,08 cm in value

156,595,27 cm of which:

39.709,71 cm in fact

116.885,56 cm in value

38.963,76 cm

of which:

18.924,76 cm in fact

20.039 cm in value

266.198 cm of which:

93520,36 cm in fact

172.677,64 cm in value

General Inspectorate of the Gendarmerie 6122   cm 6122 cm
Bucharest Forest Guard 560,2 cm physically

290,83 cm in value

1049,4 cm physically

60,70 cm in value

53,428 cm physically 1663,028 cm physically

351,53 in value

Suceava Forest Guard 100.769 cm

of which

6812 cm physically

93.957 cm in value

100.769 cm

of which

6812 cm physically

93.957 cm in value

Focşani Forest Guard 11.445 cm 11.208 cm 5.267 cm 27.920 cm
 Ploieşti Forest Guard 343 cm physically

621 cm in countervalue

78 cm physically

1558 cm in countervalue

77 cm physically

343 cm in countervalue

3020 cm of which:

498 cm physically

2522 cm in countervalue

Vâlcea Forest Guard 261 cm physically

2824 cm in countervalue

584 cm physically

2272 cm in countervalue

613 cm physically

3564 cm in countervalue

10.118 cm of which:

1458 cm physically

8660 cm in countervalue

 Braşov Forest Guard 8.841 cm 8.841 cm
 Cluj Forest Guard 1141,213 cm physically

17075,8 cm in countervalue

924,147 cm physically

70804,4 cm in countervalue

576,035 cm physically

5952,394 cm in countervalue

96473,989 cm of which:

2641,395 cm physically

93.832,594 cm in countervalue

 Timişoara Forest Guard 13.641,1 cm of which:

1838,42 cm physically

11.802,7 cm in countervalue

13.641,1 cm of which:

1838,42 cm physically

11.802,7 cm in countervalue

 Oradea Forest Guard 4666,55 cm cut illegally

413,56 cm  confiscated physically

57 mc in  countervalue

2413,78 cm cut illegally

438,08 cm confiscated physically

3761,09 cm in countervalue

2484,25 cm cut illegally 83,87 cm confiscated physically

12.247,69 cm in countervalue

 

9564,58 cm cut illegally

935,51 cm

confiscated physically

16.056.78 cm in countervalue

TOTAL 562.263,517 cm

of which:

162.403,293 cm physically[1]

399.860,244 cm in countervalue

 

To this data, we add the information communicated by the National Forest Administration – Romsilva (RNP), noted in the Romsilva activity reports on 2014, 2015 and 1st semester of 2016.

 

RNP ILLEGAL LOGGING[2]

 

INSTITUTION ILLEGAL LOGGING 2014 ILLEGAL LOGGING 2015 ILLEGAL LOGGING 2016 – 6 MONTHS TOTAL
RNP - ROMSILVA 84.986 cm of which:

56.836 cm from the forest fund property of the state

28.150 cm from forests  for which  RNP-Romsilva provides forestry services

79.118 cm of which:

57.080 cm from the forest fund property of the state

22.038 cm from forests for which RNP-Romsilva provides forestry services

37.774 cm of which:

26.193 cm from the forest fund property of the state

11.581 cm from forests for which RNP-Romsilva provides forestry services

201.878 cm of which:

140.109 cm from the forest fund property of the state

61.769 cm from forests for which RNP-Romsilva provides forestry services

 

 

SUMMING UP, we can note a total (Forest Guards + Ministry of Environment, Waters and Forests + Romanian Police + Gendarmerie + RNP) of 764.141,517 cm, of which 364.281,293 cm physically and 399.860,244 cm in countervalue.

 

Thus:

 

 1. on one hand, according to the situation stated by the Government, through the justification of Emergency Ordinances no. 32/2015 and no. 51/2016, in the years 2014, 2015 and the first 6 months of 2016 there would be 22.000.000 cm illegal timber;

 

 1. on the other hand, according to the certain data communicated by all the state control institutions, there is certain information only regarding the quantity of 764.141,517 mc (of which only 364.281,293 cm physically and 399.860,244 cm in countervalue – this last digit does not necessarily represent illegal loggings, but SUMAL report problems).

Therefore:

 1. in the most favourable situation for the Romanian Government and Ministry of Environment, Waters and Forests, there is a percent of 3,47% identified “illegal timber”;
 2. if we only consider the volume of physical 281,293 cm and consider that the volume of 399.860,244 cm in countervalue has to do with inadequate reports in SUMAL, there is a percent of 1,655% identified “illegal timber”;

 

If we only consider the year 2014[3], there is a total of 247.008,963 cm (of which physical 179.242,253 cm[4] and 67.766,71 in countervalue):

 

 1. there is, in the most favourable situation for the Romanian Government and the Ministry of Environment, Waters and Forests, a percent of 2,80% identified “illegal timber”;
 2. if we only consider the volume of 242,253 physical cm and consider that the volume of 67.766,71 in countervalue has to do with inadequate reports in SUMAL, there is a percent of 2,036% identified “illegal timber”.

 

II.B.

THE REPORTS OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT REGARDING THE STATE OF THE FORESTS

 

According to art. 119 of the republished Forest Law:

 

The central public authority responsible for forestry presents to the Government a yearly report about the state of the forests

 

The same was stated by  art. 126 of the Forest Law, as it has been approved according to Law no. 46/2008, unmodified.

 

We obtained the reports written accodring to this law by the Ministry of Environment, as they were presented to the Government of Romania, for the years 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.[5]

 

The official situation of illegal logging, assumed by the Ministry of Environment and the Government of Romania, is noted in these reports as follows:

 

year Identified by ITRSV Identified by RNP Identified by OSP Total of identified illegal logging
2008 74.592 cm 74.145 cm 25.805 cm 174.542 cm[6]
2009 43.839 cm 102.284 cm 33.352 cm 179.475 cm[7]
2010 80.478 cm 83.439 cm 25.975 cm 189.892 cm[8]
2011 123.831 cm 96.398 cm 45.991 cm 266.220 cm[9]
2012 145.621 cm 133.529 cm 52.258 cm 331.408 cm[10]
2013 731.227 cm 144.830 cm 39.574 cm 915.100,589 cm
TOTAL

2008-2013

1.199.588 cm 634.625 cm 222.955 cm 2.056.637,589 cm

 

It is worth mentioning that a significant percent of the illegal logging was identified in the forests for which the owners had not signed contracts for administration or forestry services, forests representing 7% of the forest fund surface:

 

year Total identified illegal logging

 

Volume identified in forests with no administration or forestry services percent Total no of general or partial controls  
2008 174.542 cm 59.263 cm 34% 34.636
2009 179.475 cm 34.478 cm 19% 32.434
2010 189.892 cm 68.403 cm 36% 52.949
2011 266.220 cm 98.244 cm 37% 52.124
2012 331.408 cm 130.853 cm 39% 40.754
2013 915.100,589 cm 128.571 cm 14% 43.186
TOTAL GENERAL

2008-2013

2.056.637,589 cm 519.812 cm 25% 256.065

 

Reporting this data, noted in the reports about the state of Romania's forests for the years 2008-2013, regarding the volume noted by Emergency ordinances no. 32/2015 and 51/2015, we highlight the following real percents, as opposed to the numbers spread by the Government of Romania:

 

year Volume of illegal logging noted by the Government and Ministry of Environment in GEO 32/2015 and 51/2016 Total of illegal logging identified and noted in the Reports about the state of Romania's forests  2008-2013 percent
2008 8.800.000 cm 174.542 cm 1,98 %
2009 8.800.000 cm 179.475 cm 2,03 %
2010 8.800.000 cm 189.892 cm 2,15 %
2011 8.800.000 cm 266.220 cm 3,02 %
2012 8.800.000 cm 331.408 cm 3,76 %
2013 8.800.000 cm 915.100,589 cm 10,39 %
TOTAL

2008-2013

52.800.000 cm 2.056.637,589 cm 3,89 %

 

Thus:

 

 1. on one hand, according to the situation stated by the Government of Romania and the Ministry of Environment, Waters and Forests for the justification of Emergency ordinances no. 32/2015 and no. 51/2016, in the years 2008 - 2013 there is 52.800.000 cm illegal timber;

 

 1. on the other hand, according to the certain data noted in the Reports about the state of Romania's forests for the years 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013, certain information only regards the quantity of 2.056.637,589 cm illegal timber.

 

In other words, from the false information spread by the Government of  Romania and Ministry of Environment, Waters and Forests, in the light of the preports written by these irresponsible institutions, only a percent of 3,89% corresponds to reality.

 

According to art. 115 alin. (4) of the Constitution:

(4) The Government ccan adopt emergency ordinances only in extraordinary situations which need to be regulated right away, with the obligation of motivating the emergency  in their content.

 

Accoding to the stipulations of the Constitutional Court Decision no. 55 of 5 February 2014, published in the Official Gazette no. 136 of 25 February 2014, but also in other case decisions of this court[11]:

the “extraordinary situation” that can justify the adoption of an emergency ordinance needs to be a situation that exists and can be verified objectively, similar to major force, which can be defined as an event that has nothing to do with the will/fault of the Government, unpredictable, invincible and inevitable and which, lacking immediate regulation, attactes serious prejudice to public interest;

 

In the attacks against the forestry sector, through which exports of wood products are blocked and/or the introduction of several moratoria regarding forest exploitations, the Government of Romania and the Ministry of Environment, Waters and Forests have never offered official information regarding the state of the forests, revealed in the National Forest Inventory.
The refusal of the Government of Romania and Ministry of Environment, Waters and Forests to provide correct, scientifically founded information, or to protect the reputation of the sector in the vaste public debates on forestry, the refusal to tell the truth is, also, manipulation on the public opinion.

 

The state of Romania's forests is not the one stated by the Government of Romania in the exposition of the two Emergency Ordinances (32/2015 and 51/2016).

 

Beside the information analysed at the aforementioned pt. II, The National Forest Inventory (NFI) is practically the only valid source of information when talking about the state of the forests.

 

The Government of Romania and the Ministry of Environment, Waters and Forests, have not assumed in any public statement a presentation of the state of the forests, according to the National Forest Inventory, which states that:

 • the volume of standing timber is 2.2 billion cm, with an average volume per hectare of 322, in the top of the European averages;
 • the forest surface, of 6,9 million ha, is significantly bigger that the previously known numbers regarding the surface of the national forest fund – 6,35 million hectares;
 • the surface of forest clearings – unregenerated surfaces - of 78.000 ha, is insignificant, it is 1 % of the surface of forests; despite illegal logging, forests have regenerated;
 • annual forest growth, evaluated by NFI at 54 million cm/year!

In conclusion, the adoption of the two emergency ordinances was done breaking art. 115 alin. (4) and art. 1 alin. (4) of the Constitution, namely lacking an extraordinary situation to justify the replacement of the Parliament, as legislative power, with the Government (executive power).

 

Both the Government of Romania and the Ministry of Environment, Waters and Forests are guilty of calumny and misinformation, continuous lies as basis for administration and governing – a profound failure of the granted mandate and oath spoken at the investment.

 

PS. The possibility in which the Government of Romania demonstrates the number of 8.800.000 cm per year of the period 2008-2014 supposes immediate dissolution of the whole forestry administration system, state and private, Forest Guards, police and gendarmerie structures, which, together, protect or are part of complexe criminal groups distroying Romania's Forests.

 

[1]    In case the answers we got did not explain the category of the communicated volume (timber confiscated physically or in countervalue) we have placed it in the most favourable situation for the defendants, namely at physically identified/confiscated timber.

[2]    Theoretically, these loggings should be also noted in the responses we got from the other control institutions, but for placing the Romanian Government and the Ministry of Environment, Waters and Forests in a favourable situation, we will also ass this information.

[3]    For the cases where information was not detailed, we divided the confiscated timber volume by the following percentage: 2/5 – year 2014, 2/5 year 2015, 1/5 year 2016.

[4]     In case the responses did not mention the category of the communicated volume (timber confiscated physically or in countervalue), we have placed it in the most favourable situation for the defendants, namely at physically identified/confiscated timber.

[5]    For the year 2015 the Government of Romania and the Ministry of Environment, Waters and Forests did not fulfil this legal obligation

[6]    pages 68-76 of the “Report regarding the state of Romania's forests in the year 2008”

[7]    pages 71-79 of the “Report regarding the state of Romania's forests in the year 2009”

[8]    pages 75-84 of the “Report regarding the state of Romania's forests in the year 2010”

[9]    pages 58-68 of the “Report regarding the state of Romania's forests in the year 2011”

[10]   pages 43-51 of the “Report regarding the state of Romania's forests in the year 2012”

[11]     Decision no. 255 of 11 May 2005, publised in the Official Gazette of Romania no. 511 of 16 June 2005; Decision no. 83 of 19 May 1998, published in the Official Gazette of Romania no. 211 of 8 June 1998; Decision no. 258 of 14 March 2006, published in the Official Gazette of Romania no. 341 of 17 April 2006; Decision no. 421 of 9 May 2007, published in the Official Gazette of Romania no. 367 of 30 May 2007, Decision no. 109 of 9 February 2010, published in the Official Gazette of Romania no. 175 of 18 March 2010; Decision no. 361 of 26 May 2016 published in the Official Gazette of Romania;

 
Top