NOSTRA SILVA reuşeşte modificarea OUG 3/2015 (APIA 2015-2020)

Publicat la: 08.05.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 
NOSTRA SILVA reuşeşte modificarea OUG 3/2015 (APIA 2015-2020)

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – NOSTRA SILVA, prin adresa înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sub nr. 10501/21.04.2015, a solicitat schimbarea condiţiilor de eligibilitate pentru cererile de plăţi pe suprafaţă depuse la APIA, astfel încât comunităţile istorice de proprietari să poată dă depună cereri.

 

La 27.04.2015, o delegaţie Nostra Silva din judeţele Vâlcea, Gorj, Arad, Bihor, Braşov a avut o întâlnire cu domnul ministru Daniel Constantin, cu domnul secretar de stat George Turtoi şi cu directori ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

NS - MADR - OUG 3 din 2015

În urma discuţiilor s-au convenit modificările care să fie aduse prin amendamente la adoptarea OUG 3/2015 de către Parlament, urmând ca imediat după această etapă dă fie modificat Ordinul nr. 619/2015 al MADR.

NS - MADR

S-a mai stabilit să fie reglementată distinct situaţia asociaţiilor agricole şi separat situaţia formelor asociative de proprietate reglementate de art. 26-28 din Legea 1/2000 şi art. 95 din Legea 46/2008.

La 6 mai 2015, Camera Deputaţilor a aprobat cu modificări OUG 3/2015, printre modificările adoptate fiind rezolvată şi problema comunităţilor istorice de proprietari.

Textul modificat are următorul cuprins, consemnat la alineatul (21) al articolului 7:

„(21) În cazul pajiştilor permanente deţinute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, cooperative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite denumiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii plăţilor pot fi:

  1. forma asociativă de proprietate, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru deţinător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul Naţional al Exploataţiilor, numărul de animale pe fiecare membru al formei asociative şi hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor.
  2. membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa deţinută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de proprietate al formei asociative şi centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul Naţional al Exploataţiilor, numărul de animale deţinute de fiecare membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de către forma asociativă şi hotărârea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fondurilor.”

Forma finală a legii de aprobare a OUG nr. 3/2015 poate să fie observată în fişierul pdf ataşat.

 
Top