55 ani de închisoare pentru acoliţii lui Gerald Schweighofer

Publicat la: 14.02.2019| Comentarii
 
55 ani de închisoare pentru acoliţii lui Gerald Schweighofer

Încă 32 de ani de închisoare pentru reţeaua mandatarului Cascade Empire şi a “miliardarului” lui Karl Schmidt

Un total de peste 55 de ani de închisoare pentru retrocedarea cu acte false a 3 munţi

 

Statul Român, deşi notificat de Nostra Silva, nu a făcut niciun demers pentru recuperarea proprietăţilor de la compania lui Gerald Schweighofer.

 

La 29 noiembrie 2017, Curtea de Apel Piteşti a pronunţat o nouă decizie definitivă în unul din dosarele penale care privesc retrocedarea cu acte false a munţilor Puru, Galbenu şi Petrimanu, din judeţul Vâlcea, urmată de înstrăinarea acestor proprietăţi către societatea Cascade Empire, partea a grupului de firme patronat de Gerald Schweighofer.

 

Astfel, prin decizia penală 1100 din 29 noiembrie 2017 instanţa:

 1. l-a condamnat pe Basarabă Mircea la 10 ani de închisoare

 

 1. l-a condamnat pe Petrulian Mihai Dan la 10 ani de închisoare

 

 1. l-a condamnat pe Deaconeasa Gheorghe la 12 ani de închisoare.

 

Printr-o soluţie anterioară, cu privire la alte fapte penale legate de retrocedarea frauduluoasă a munţilor Puru, Galbenu şi Petriman (decizia penală 662 din 3 iunie 2016), Curtea de Apel Piteşt:

 1. l-a condamnat pe Basarabă Mircea la 7 ani de închisoare;

 

 1. l-a condamnat pe Petrulian Mihai Dan la 6 ani de închisoare;

 

 1. l-a condamnat pe Deaconeasa Gheorghe la 7 ani şi 6 luni de închisoare.

 

 1. l-a condamnat pe Păduraru Constantin (fost director al Arhivelor Naţionale Neamţ) la 3 ani de închisoare.

 

Basarabă Mircea a fost partener contractual şi mandatar al companiei Cascade Empire.

 

Gheorghe Deaconeasa a fost şef al Ocolului Silvic Voineasa, din cadrul RNP – Romsilva, partener de nădejde al Holzindustrie Schweighofer, unde a livrat mii  de metri cubi de masă lemnoasă exploatată ilegal (conform rechizitorilor procurorilor).

 

Petrulian Mihai Dan a certificat pentru conformitate cu originalul actele falsificate.

Păduraru Constantin, fost şef al Serviciului Judeţean Neamţ din cadrul Arhivelor Naţionale ale României, a primit în arhive actele falsificate, eliberând ulterior exemplare cu … ştampila Arhivelor Naţionale.

Gerald Schweighofer şi compania sa, Cascade Empire, refuză să restituie Statului Român cei trei munţi care au ajuns în mâinile lor ca urmare a activităţii unei reţele infracţionale condamnate în mod definitiv de instanţele din România.

Refuzul este suţinut cu toată forţa de Ministerul de Finanţe, care, deşi notificat de Nostra Silva, refuză să demareze procedurile judiciare de recuperare în proprietatea Statului Român a munţilor Puru, Galbenu şi Petrimanu.

FSC refuză de asemenea să valorizeze, în procedura de reasociere a Holzindustrie Schweighofer, faptele penale ce fac obiectul deciziilor definitive ale instanţelor româneşti.

Despre Gheorghe “Gicu” Deaconeasa, Mircea Basarabă şi relaţiile lor cu Holzindustrie Schweighofer şi Cascade Empire aici, aici sau aici.

55 years prison sentence in the restitution files of the mountains of Gerald Schweighofer

Published at: 14.02.2019| Comments
 
55 ani de închisoare pentru acoliţii lui Gerald Schweighofer

and other 32 years of imprisonment for the network of the mandatary of Cascade Empire and the “billionaire” Karl Schmidt

 

A total of 55 years of imprisonment for the fraudulent restitution of 3 mountains

The Romanian State, despite the notifications made by Nostra Silva, did nothing for regaining the property

 

On 29 November 2017, The Court of Justice of Piteşti issued a new definitive decision in one of the penal files regarding the fraudulent restitution of mountains Puru, Galbenu and Petrimanu, in Vâlcea county, followed by the alienation of these properties towards the Cascade Empire society, part of the group of companies owned by Gerald Schweighofer.

 

Therefore, through penal decision 1100 of 29 November 2017, the court:

 1. sentenced Basarabă Mircea to 10 years of imprisonment

 

 1. sentenced Petrulian Mihai Dan to 10 years of imprisonment

 

 1. sentenced Deaconeasa Gheorghe to 12 years of imprisonment.

 

Through an anterior solution, regarding other penal facts connected to the fraudulent restitution of mountains Puru, Galbenu and Petriman (penal decision 662 of 3 June 2016), The Court of Justice Piteşt:

 1. sentenced Basarabă Mircea to 7 years of imprisonment;
 2. sentenced Petrulian Mihai Dan to 6 years of imprisonment;
 3. sentenced Deaconeasa Gheorghe to 7 years of imprisonment.
 4. sentenced Păduraru Constantin (former director of the National Archives Neamţ) to 3 years of imprisonment.

 

Basarabă Mircea was a contractual and mandatary partner of the Cascade Empire company.

 

Gheorghe Deaconeasa was the head of the Voineasa Forest District, within RNP – Romsilva, trusted partner of Holzindustrie Schweighofer, to whom he delivered thousands of cubic meters of illegal timber (according to the indictments made by the prosecutors).

 

Petrulian Mihai Dan certified false documents for conformity with the original.

Păduraru Constantin, former head of the County Service Neamţ of the National Archives of Romania, included in the archives false documents, issuing copies with the ...stamp of the National Archives.

 

Gerald Schweighofer and his company, Cascade Empire, refuse to return to the Romanian State the three mountains that got into their hands following the activity of a criminal network definitively sentenced by the Romanian courts of justice.

 

The refusal is thoroughly sustained by the Ministry of Finance, which, although notified by Nostra Silva, refuses to initiate the necessary actions for recovering the three mountains, Puru, Galbenu and Petrimanu, to the property of the Romanian State.

 

 

FSC also refuses to valorize, in the procedure of reassociation of Holzindustrie Schweighofer, the penal facts that brought the definitive sentences of the Romanian courts of justice.

 

About Gheorghe "Gicu" Deaconeasa, Mircea Basarabă and their relations with Holzindustrie Schweighofer and Cascade Empire here, here or here.

 
Top