INDUSTRIA LEMNULUI DIN ROMÂNIA, ÎN PERICOL!

Publicat la: 12.09.2016| Comentarii
 
INDUSTRIA LEMNULUI DIN ROMÂNIA, ÎN PERICOL!

Considerații generale

 

În scrisoarea deschisă adresată d-lui Prim Ministru Dacian Cioloș, Federația Proprietarilor de Păduri din România – Nostra Silva[1] și Asociația Producătorilor de Mobilă – APMR[2] atrăgeau atenția:
Intervenția dumnevoastră în favoarea “eliminării vulnerabilităților aplicației Inspectorul Pădurilor” și pentru adoptarea unui “pachet de măsuri pentru combaterea tăierilor ilegale” a condus la o nouă supralicitare a acțiunilor de control și, prin extinderea mandatului dat Ministerului Mediului, la dezvoltări execesive  ale sistemelor de control SUMAL – Radarul Pădurilor.

 

Vom încerca în continuare să argumentăm de ce considerăm că acțiunile de control sunt greșit orientate, axate pe controlul spațiilor de depozitare și prelucrare a materialelor lemnoase și nu pe fenomenul propriu zis de tăieri ilegale și a modului de recoltare a masei lemnoase din fondul forestier național.

Informații contradictorii

 

Câteva date paradoxale, care ridică întrebări privind tăierile ilegale în România și modul în care este combătut acest fenomen:

 

 • conform Raportului de activitate al Romsilva pe primele 6 luni din 2016[3], volumul tăierilor ilegale de arbori constatate cu ocazia controalelor de fond în păduri sunt de 26.193 mc în fondul forestier proprietatea publică a statului și de 11.581 mc în pădurile pentru care RNP-Romsilva furnizează servicii silvice.

O primă cifră importantă: tăieri ilegale constatate de administrația silvică, pe 4,3 milioane ha, reprezentând 70% din fondul forestier național, pe 6 luni este de 37.774 mc. 
Extrapolând la nivelul întregului an, pentru întreaga suprafață a fondului forestier național, ar rezulta un volum de maxim 100.000 mc, volum total al arborilor tăiați ilegal.

 

 • conform răspunsurilor primite la solicitarea de informații publice adresată tuturor instituțiilor de control al regimului silvic, aceste instituții au confiscat următoarele volume de materiale lemnoase în ansamblul acțiunilor de constatatare a tăierilor ilegale (tăieri ilegale constatate în fond forestier, la controlul circulației materialelor lemnoase și la controlul instalațiilor de prelucrat): 38.963 mc confiscat de către poliție, 3.100 mc de către Jandarmerie, maxim 50.000 mc confiscate de către Gărzile Forestiere (extrapolare a datelor furnizate de către Garda Forestieră Suceava, Focșani și  Vâlcea[4] la întreaga suprafață de fond forestier).  Acestea totalizează un volum de maxim 100.000 mc  confiscați, dintre care 10-30 % confiscați fizic, iar 70-90% confiscați contravaloric.
  Deci identificat fizic în timpul transportului/depozitării, ca lemn fără proveniență legală, așa cum este definită de normele privind circulația, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase rezultă un volum de maxim 30.000 mc – a doua cifră de referință ce nu presupune că aceste cantități provin efectiv din tăieri ilegale.      
        
 • A treia cifră de comparație este volumul tăierilor ilegale rezultată ca diferență între volumul “extras” din păduri raportat de Inventarul Forestier Național[5] de 26,8 miloane mc și volumul legal exploatat de 18 milioane mc[6]. Cifra de 8,8 milioane mc a fost folosită ca justificare pentru toate măsurile luate în combaterea tăierilor ilegale: Înființarea Gărzilor Forestiere, declararea tăierilor ilegale ca problemă de siguranță națională, ordonanța de modificare a Legii contravențiilor silvice. Reținem 8,8 milioane mc tăieri ilegale – a treia cifra de referință.

Întrebarea logică care se pune: dacă avem 8,8 milioane mc tăieri ilegale, cum este posibil ca administrația silvică cu peste 20.000 angajați să identifice în pădure prejudicii de doar 100.000 mc anual, iar toate organele de control plus sesizările populației prin serviciul 112 și Inspectorul pădurii să conducă la confiscări fizice – prin toate controalele – sub 30.000 mc?

 

Rata de încasare a amenzilor aplicate – a se vedea răspunsul Gărzii Forestiere Suceava – este de sub 10 %[7]!

 

O altă întrebare logică: cum este posibil să circule pe drumurile publice un asemenea volum de lemn tăiat ilegal fără a fi depistat?
Cum este posibil ca, în ciuda comunicatelor de presă zilnice privind amenzile date și confiscările de lemn provenit din tăieri ilegale, în fapt, controalele să identifice sub 1% din lemnul tăiat ilegal? Iar din acest 1% să se recupereze doar 10%, adică 0,1 % din tăierile ilegale?
Câteva concluzii preliminare de bun simț:

 • Eficiența măsurilor de control este în continuare foarte redusă;
 • Controlul este greșit orientat, spre verificarea transportatorilor, spațiilor de depozitare și prelucrare,  modului de operare a datelor în aplicația SUMAL –  este ineficient și nu combate fenomenul tăierilor ilegale;
 • Permanentele comunicate de presă privind amenzile/confiscările pentru tăieri ilegale nu au nici o legătură cu eficiența reală a acțiunilor. Acestea sunt doar manevre de imagine ale acestor instituții publice.

Spețe cu privire la abuzurile activităţii de control

 

În continuare, dacă am reușit să demonstrăm ineficiența și orientarea greșită a combaterii tăierilor ilegale, vom încerca să și explicităm ceea ce se întâmplă în realitate și vom propune și soluții.


Vă propunem să pornim de la exemple de acțiuni de control majore, care au fost reflectate în presă, finalizate prin confiscări de răsunet  de “lemn tăiat ilegal”:

 

 1. O garnitură de tren, cu 38 vagoane, 1.100 mc de materiale lemnoase, confiscate de Poliție, ANAF și Garda Forestieră.

 

Presa a titrat: acum se fură cu trenul!

 

După șocul inițial, în care s-a spus că lemnul circulă fără documente de transport, s-a dovedit rapid că lemnul era din import, cu documente legale de proveniență din import: declarație vamală de import[8] (așadar existând factură și contract). Lemnul a fost confiscat pentru că transportatorul, CFR Marfă, a manevrat trenul – l-a tras pe o linie secundară – pentru a nu bloca linia de cale ferată până când se termină controlul, care a durat câteva zile, cu cântărirea fiecărui vagon.

 

Măsura de confiscare – evident nejustificată – a fost contestată de către beneficiarul sancționat în instanță.

 

Cazul merită amintit pentru reacția exagerată a presei: “Se fură cu trenul! Felicitări autorităților!

 

 1. O categorie larg răspândită de confiscări și abuzuri sunt cele determinate de constatări de diferențe, în timpul controlului circulației masei lemnoase, între volumul înscris în documentele de însoțire și cel “constatat” de organele de control.

 

Un exemplu de astfel de caz: o confiscare a  întregului volum transportat  de către societatea HLV Sibiu, pentru că organele de control, după măsurătoare, au constatat un volum de 9.512 mc lemn de foc față de 9,6 mc trecut în aviz!  Diferența, de 0,088 mc, care reprezintă 0,92 % din volumul transportat.

 

Evident, absurd ! Practic orice transport de masă lemnoasă poate fi confiscat de organele de control, care pot constata “diferențe” la orice transport, deoarece două măsuratori succesive nu dau același rezultat datorită naturii organice a lemnului.

 

La toate solicitările companiilor din sectorul forestier către Minister și Gărzile Forestiere pentru a comunica o toleranță de măsurare acceptabilă, Ministerul nu a dat nici un răspuns. Atunci, o nouă întrebare: cum se poate respecta o prevedere legală care este imposibil de realizat din punct de vedere științific sau tehnic ?

 

Conform fișei metrologice a clupei forestiere, aceasta are o toleranță de măsurare de 0,5 cm. Evident, aceasta pentru o clupă nouă, în perfectă stare. În condițiile utilizării la pădure, în condiții reale, evident erorile de măsurare sunt mult mai mari.

 

Chiar și la o diferență de doar 0,5 cm de măsurare, la un buștean cu diametrul de 30 cm, eroarea de măsurare rezultată este de 3,5 %. De asemenea, conform standardelor în vigoare, instrumentele de măsurare manuale sau automate, trebuie să asigure o eroare de măsurare de cel mult 1 cm, de unde rezultă că în practica numai pentru instrumentele de măsurare erorile acceptabile sunt de până la 1 cm. Trebuie menționat și faptul că timp de 40 de ani a fost în vigoare STAS-ul 5170-73 (până la 23 decembrie 2013), care prezenta: toleranța pentru măsurarea diametrelor de +5%, toleranța pentru măsurarea lungimilor de 10% și se considera că volumul lotului este determinat corespunzător dacă eroarea de măsurare a diametrelor și lungimilor corespunde toleranțelor.

 

Ținând cont de aceste argumente tehnice, atunci cum poate fi considerat  lemn fără proveniență întreg volumul unui transport cu buștean legal exploatat, raportat în Radarul Pădurilor, transportat cu avize cu regim special, înregistrat, expediat de furnizor cu proveniență legală,  pentru diferențe minore, fără nici o toleranță, între volumul avizat și recepționat?

 

O sursă permanentă de abuzuri! Practic, orice transport de materiale lemnoase, prin această practică, poate  fi confiscat.

 

 1. În primăvara anului 2015, Garda Forestieră București a executat un control de mare anvergură în portul Constanța, practic blocând exportul de lemn containerizat !

 

Au fost confiscate de la numeroase firme containere întregi ca fiind lemn fără proveniență legală, transportat pe calea ferată fără documente de proveniență!

 

Ce s-a întâmplat în fapt ?

 

Firmele exportatoare expediau containerele până în vama  internă  cu avize de însoțire a materialului lemnos. În vama internă se efectua operațiune de verificare a încărcăturii de către vameș, corespondența volumului cu avizul de proveniență, sigilarea containerelor, completarea declarațiilor vamale de export. Transportatorul prelua containerul și îl transporta multi-modal (pe camion și apoi pe cale ferată) până în portul Constanța.

 

În timpul controlului în port, Garda Forestieră București “a interceptat” containerele transportate pe cale ferată care, deși aveau avizul de însoțire original, erau sigilate și cu declarație vamală de export, au fost confiscate ca fiind fără proveniență.

 

După mai mult de 1 an și jumătate de judecată, confiscările și amenzile au fost anulate de către instanță! A se vedea pe portalul Ministerului Justiției Dosarul 16981/212/2014 [9]

 

 

 1. Foarte multe amenzi/confiscări se datorează unor erori umane/ întârzieri de raportare în SUMAL.

 

Un caz de notorietate a fost confiscarea unui volum de 39.000 mc la compania Frasinul SRL, conform presei locale[10]:

 

Evident, confiscarea întregului volum legal exploatat de către o firmă de exploatare, într-o lună, lemn exploatat pe baza de contracte, în urma unor licitații publice, legal cumpărat, exploatat, transportat, recepționat, înregistrat în evidențele contabile ale firmei pe motiv că a întârziat să transmită o raportare lunară cu o întârziere de 6 zile în SUMAL, este o măsură disproporționată și exagerată. Practic, pentru acest lemn cu proveniență legală, firma a transmis raportarea lunară în 21 ianuarie 2015, față de termenul de 15 ianuarie prevăzut de lege[11].

 

Un caz absurd, firma se judecă și astăzi, a se vedea pe portalul Ministerului Justiției Dosarul 5818/190/2015[12] !

 

 1. Diferențele între volumul expediat și cel recepționat – o altă sursă de abuzuri.

 

Pentru a exemplifica această speță, am ales un control desfășurat în anul 2014 de către ANAF și actualele Gărzi Forestiere la compania turcească Kastamonu Romania din Reghin, companie mare, al patrulea jucător ca cifră de afaceri în industria lemnului din România.

 

Controlul  a constatat  diferențe între volumul expediat de furnizori și cel recepționat de beneficiar,  dispunându-se confiscarea unui volum de 28.179 mc de la 140 furnizori.  Un adevărat șoc pentru cei 140 de furnizori, în cvasitotalitate mici firme de exploatare.

 

Ce s-a întâmplat în fapt: furnizorii, conform legislației silvice, completau avizele de expediție în metri cubi. Beneficiarul, producător de plăci, pentru precizie și eficiență, făcea recepția în tone.  Decontarea și factura se făceau în tone, conform recepției. Exclusiv pentru nevoile cerute de legislația silvică, se făcea și o transformare formală a tonelor în metri cubi, folosindu-se o greutate specifică fixă de 900 kg/ metru cub masă lemnoasă. Evident, această greutate specifică și transformare era formală și fără nici o precizie, greutatea specifică la lemn fiind la speciile de foioase tari, uzual, între 850-1200 kg/mc, în funcție  de specie și grad de umiditate (în fapt, plaja este chiar mai mare).

 

Controlul nu a ținut cont de aceste argumente. Semnificativ, amenzile și confiscarea s-a făcut la cei 140 de mici furnizori fără apărare, compania turcească nu s-a lăsat intimidată și nu a acceptat  interpretarea abuzivă a controlului.

 

Reținem din această speță:

 • Avizul de însoțire/expediție de materiale lemnoase, document cu regim special, nu are nici o valoare în relațiile comerciale dintre firme. În relațiile între firme, contează doar recepția. Avizul este cantitativ.  Recepția este cantitativă și calitativă, iar de multe ori este în alte unități de măsură decât cea din avizul de însoțire/expediție silvic.

 

 • De cele mai multe ori, firmele mari au mijloace de a se apăra de controalele abuzive, apelând la avocați și instanță; firmele mici însă sunt mult mai expuse presiunii și intimidărilor controlului și chiar dacă sunt victima unui abuz, de multe ori aleg să plătească amenzile.

 

Reținem din aceste exemple și din datele statistice anterioare prezentate:

 

 • Proporția covârșitoare a amenzilor/confiscărilor sunt cele aplicate agenților economici din prelucrarea lemnului, confiscări datorate în principal unor erori de raportare în SUMAL, diferențe minore între volumul expediat și cel recepționat; lipsa oricărei toleranțe de măsurare acceptate oficial între volumul expediat și cel recepționat este o sursă majoră de abuzuri;

 

 • În timpul controlului circulației materialelor lemnoase, cele mai multe amenzi și confiscări sunt datorate de asemenea constatării de diferențe minore între volumul “constatat“ de organele de control și volum înscris în documentele de proveniență, adică aceeași problemă a lipsei toleranței de măsurare este sursa de abuzuri;

 

 • Controalele și procentele cele mai mari de confiscări/amenzi sunt direcționate către agenții economici mijlocii și mari din prelucrarea lemnului. Agenții economici mari au mijloace să se apere, cei mici rămân victime ale controlului;

 

 • Avizul de expediție de materiale lemnoase “obligatoriu”, cu măsurare cantitativă în metri cubi, nu are nicio utilitate în realitatea economică, în care contează recepția cantitativă și calitativă;

 

 • Constatările de tăieri ilegale “la cioată”, de furturi efective, sunt insignifiante și nu prezintă un interes al agenților constatori precum și al legiuitorului în vederea direcționării controalelor către această zonă;

 

 • Presa nu verifică informațiile furnizate de instituțiile de control și prezintă triumfalist fiecare “confiscare”, având ca scop exagerarea gravității acestor fapte, precum și interpretarea în mod nerealist a situațiilor semnalate;

 

 • Tema combaterii tăierilor ilegale este folosită ca manevră de imagine de către instituțiile de control și angajări populiste de către politicieni; în fapt, eficacitatea acestor campanii este foarte mică, iar măsurile adoptate de către Guvern sunt lipsite de eficacitate față de agenda și problemele reale  ale sectorului.

Proceduri eronate de control

 

De ce considerăm greșit modul în care este orientat controlul în prezent

 

 • Conform Regulamentului European 995/2010, denumit EUTR, responsabilitatea legalității/ trasabilității plasării lemnului pe piață revine primului operator: administrația silvică și firmele de exploatare. În aval, firmele din prelucrarea lemnului, până la mobilă, trebuie doar să nu recepționeze masa lemnoasă fără proveniență și să înregistreze corect documentele de proveniență;
 • Dezvoltarea de sisteme de bune practici care să garanteze faptul că lemnul tăiat ilegal nu este pus în piață revine primului operator; prin colaborare între proprietarii de păduri/administrația silvică/firmele de exploatare pot fi dezvoltate sisteme care să garanteze că lemnul ilegal nu ajunge în piață. Primii care au interes să nu se taie ilegal/sustragă material lemnos din pădurile lor sunt proprietarii de păduri. Întreaga legislație silvică exclude proprietarul de pădure din administrarea pădurilor, până la transferul posesiei către administrația silvică;
 • Sistemele SUMAL – Radarul Pădurilor nu trebuie dezvoltate exclusiv către control, trebuie dezvoltate ca bază a sistemelor de bune practici – due diligence în sensul EUTR 995/2010, astfel încât proprietarii de păduri/administrația silvică/firmele de exploatare să se poată verifica reciproc;
 • Statul trebuie să facă publice registrele de control, conform 8 al EUTR, astfel încât să existe transparență a modului în care este efectuat controlul;
 • Deși a fost lansat în 2008 și upgradat în 2014, nu a fost dezvoltat nici până astăzi un sistem de avertizări al SUMAL, astfel încât TOATE alertele furnizate de sistem să fie transparent verificate; controlul este subiectiv, orientat doar către anumite firme, ceea ce permite traficul de influență și mai ales corupția. Aceasta este una dintre principalele explicații ale ineficienței acțiunilor de control!

 

 • Deși incapacitatea Ministerului Mediului de a coordona activitatea Gărzilor Forestiere a fost corect identificată ca o cauză a ineficienței acțiunilor de control, nici până astăzi Ministerul Mediului nu a reușit să operaționalizeze o Direcție de control a regimului silvic în Minister, care să coordoneze activitatea Gărzilor Forestiere. Incapacitatea administrativă a Ministerului este o alta dintre cauzele majore ale ineficienței controlului.

 

Care este piața care absoarbe lemnul tăiat ilegal?

 

În evaluarea noastră, datorită multiplelor filtre de control, lemnul tăiat ilegal care ajunge în industria de prelucrare a lemnului reprezintă o cotă procentuală foarte redusă. Prin sistemele SUMAL – Radarul Pădurilor se urmărește cu mare rigoare corespondența între masa lemnoasă inventariată pentru a fi pusă în valoare prin Actele de Punere în Valoare – APV-uri și masa lemnoasă recepționată în depozitele firmelor de exploatare, respectiv masa lemnoasă expediată și recepționată de către firmele de procesare a lemnului (cheresteaua expediată și recepționată). Practic, pentru ca toți beneficiarii  finali recepționează în integralitate masă lemnoasă – pe acest flux este greu să pătrundă lemn tăiat ilegal. Chiar dacă intră lemn ilegal pe acest circuit, practic acesta trebuie să se încadreze în proveniența primară, APV-uri legal exploatate (lemn legalizat), deci nesemnificativ procentual.

Piața lemnului de foc pentru populație – locul unde ajunge cel mai mult lemn tăiat ilegal

 

Debușeul principal al lemnului tăiat ilegal este piața lemnului de foc pentru populație

 

Conform datelor din Raportul furnizat de Institutul Național de Statistică[13], 3,5 milioane locuințe se încălzesc în România cu biomasă, consumul total fiind de 19,5 milioane tone biomasă!  Din acest total de biomasă, biomasa forestieră reprezintă ponderea covârșitoare. Totalul biomasei forestiere legal exploatate – lemn de foc propriu-zis, peleți, lăturoaie și rumeguș din prelucrarea lemnului – care ajunge la dispoziția populației este de maxim 10-11 milioane mc. Diferența o reprezintă lemn tăiat ilegal care alimentează această piață a lemnului de foc.

 

Evident, aceasta este adevărata piață a lemnului tăiat ilegal. O piață uriașă, care funcționează cu “rețele de distribuție locale”, lanțuri scurte de aprovizionare de la pădure până la consumator, cu complicități locale.

 

Atâta timp cât diferența între prețul lemnului de foc legal exploatat de 400-450 lei/mc și prețul pieței negre a samsarilor și cărăușilor locali de 200-250 lei/mc, cât timp aceasta diferență este uriașă și mai mult în multe zone din țară nu mai există disponibilitate reală de lemn de foc legal exploatat (cerere foarte mare), piața lemnului de foc va absorbi cantitățile uriașe  de lemn tăiat ilegal!

Manipularea opiniei publice

 

De ce putem spune că autoritățile sunt parte a acestui proces de manipulare a opiniei publice și război economic împotrivă industriei lemnului, prin exagerarea amplorii fenomenului tăierilor ilegale ?

 

Raportul Curții de Conturi  care  a pus pe piață cifra de 80 milioane mc tăieri ilegale în perioada 1990-2011 manipulează prin expunerea parțiala a adevărului:

 

 • Este foarte probabil ca acest volum de masă lemnoasă tăiată ilegal într-o perioadă istorică, să fie de o amploare chiar mai mare; cifra nu are nici o fundamentare sau studiu în spate!
 • Raportul nu spune că suprafețele de pe care s-a tăiat această pădure au rămas cu categoria de folosință pădure și s-au regenerat natural sau articial; suprafața pădurilor nu a scăzut în urma explotării acestui volum!
 • Mult mai grav, Raportul dă o cifră absolută a tăierilor ilegale dar nu oferă cifre de comparație. Raportat la 20 de ani, acel volum de tăieri ilegale de 80 milioane mc înseamnă 4 milioane mc /an.  Volumul mediu, legal exploatat în perioada 1990-2011 a fost de 15 milioane mc.  Însumând cele două cifre, ajungem la 19 milioane mc total exploatat anual în perioada 1990-2011.

În perioada comunistă, volumul  exploatat ca medie multianuală a fost de 24 milioane  mc. Iar creșterea anuală a pădurii este estimată la peste 50 milioane mc/an. Practic, în cei 20 de ani analizați de Raportul Curții de Conturi, s-a acumulat în pădure un volum uriaș de masă lemnoasă, datorită scăderii activității economice de exploatare și prelucrare a lemnului.

 • Raportul Curții de Conturi a creat o falsă imagine a pericolului social al acestor tăieri ilegale; raportul în fapt nu are nici o fundamentare și probabil subevaluează mult tăierile ilegale din acea perioadă istorică.

 

Prezentarea  cifrei de 8,8 milioane mc tăieri ilegale, ca fiind un rezultat al Inventarului Forestier Național, cifra menționată în notele de fundamentare ale ordonanțelor privind Înființarea Gărzilor Forestiere și de modificare a Legii contravențiilor este de asemenea o manipulare.

 

Poate cel mai grav este că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nu s-a angajat niciodată să apere reputația acestui sector de activitate!

 

În atacurile complet iraționale împotriva sectorului care solicită oprirea exporturilor de produse din lemn și introducerea unor moratoria privind exploatarea pădurilor, Ministerul Mediului nu a oferit niciodată informațiile oficiale privind starea pădurilor relevate de Inventarul Forestier Național.
În plus, Ministerul Mediului nu a spus niciodată că lemnul este o resursă regenerabilă, iar utilizarea acestei resurse regenerabile este esențială în lupta împotriva schimbărilor climatice, conform rezoluțiilor Conferinței privind schimbările climatice de la Paris.  Dacă nu folosim lemn, vom folosi beton și oțel și combustibili fosili, cu amprente ecologice mult mai mari!!!

 

Refuzul Ministerului Mediului de a furniza informații corecte, fundamentate științific sau de a apăra reputația sectorului în amplele dezbateri publice privind domeniul pădurilor, refuzul de a spune adevărul este, de asemenea, o manevră de manipulare a opiniei publice.

Realități de necontestat

 

Inventarul Forestier Național (IFN) este practic singura referință și sursă de informații când vorbim despre starea pădurilor. Autoritățile nu și-au asumat în nicio declarație publică o prezentare a stării pădurilor conform Inventarului Forestier Național:

 • Avem un volum de masă lemnoasa pe picior de 2,2 miliarde mc, cu un volum mediu la hectar de 322 mc, în topul mediilor europene;
 • Suprafața pădurilor, de 6,9 milioane ha, este semnificativ mai mare față de cifrele anterioare/ cunoscute privind suprafața fondului forestier național – de 6,35 milioane hectare;
 • Suprafața golurilor din păduri – suprafețe neregenerate – de 78.000 ha, este nesemnificativă, sunt 1 % din suprafața pădurilor; chiar dacă au avut  loc tăieri ilegale, pădurile s-au regenerat;
 • Creșterea anuală a pădurii evaluate de IFN- 54 milioane mc/an!
 • Pe fond, IFN-ul stabilește volumul lemnului “dispărut“ din pădure, între două reveniri pe aceeași suprafață de probă, evaluând această cifră la 26,8 milioane mc. Acest lemn “dispărut” înseamnă și lemn mort, putrezit sau recoltat de populația rurală ca lemn de foc.  IFN-ul nu a concluzionat niciodată că diferența de 8,8 milioane mc, între volumul “dispărut” de 26,8 milioane mc și volumul legal exploatat de 18 miloane mc este lemn tăiat ilegal!
 • În plus, cifra IFN se referă la o medie 2008-2013; în anii 2014 și 2015 s-au implementat foarte multe măsuri de combatere a tăierilor ilegale. Menționarea acestei cifre a tăierilor ilegale în anul 2016, ca fundamentare a unor acte normative, este o manipulare a opiniei publice.
 • Extragerea din IFN doar a unei cifre interpretată ca fiind cifra tăierilor ilegale fără a prezenta niciodată rezultale de ansamblu ale IFN este o manipulare! Pentru că, pe baza datelor IFN, putem spune cu certitudine că starea de ansamblu a pădurilor României este BUNĂ.

Măsuri necesare pentru combaterea tăierilor ilegale

 

Regândirea administrării pădurilor: nu este posibil să vorbim de milioane de mc tăiați ilegal, iar administrațiile silvice să identifice, prin controale de fond, maxim 100.000 mc.

 • Asigurarea necesarului de lemn de foc pentru populație la prețuri corelate cu puterea de cumpărare a zonei rurale, este o prioritate socială dar și necesară pentru combaterea tăierilor ilegale;
 • Asigurarea subvenției prevăzută de Codul Silvic pentru paza pădurilor sub 30 ha;
 • Controlul trebuie orientat pe zone de risc; este esențială dezvoltarea modului de avertizări al SUMAL – Radarul Pădurilor, pentru un control echidistant și incoruptibil;
 • Implementarea de bune practicidue diligence – pe relația proprietari de păduri – administrație silvică – firme de exploatere, cu implicarea în primul rând a proprietarilor de păduri, este cheia combaterii tăierilor ilegale în pădurile private. Evident, proprietarii de păduri au primul interes să nu se fure din pădurile lor;
 • Întărirea capacității administrative la nivel de Minister; situația actuală, cu incapacitatea operaționalizării unei Direcții de Control a Regimului Silvic, este un dezastru pentru funcționarea unitară a controlului la nivel național;

 

 • Eficientizarea funcționării și profesionalizarea instituțiilor de control – în primul rând Poliție și Jandarmerie – la bază, la nivelul comunităților rurale; tăierile ilegale sunt o problemă a României care implică evoluții instituționale la nivelul întregii societăți.

 

Măsurile actuale promovate de către Ministerul Mediului:

 

 • O nouă Ordonanță de Urgență a contravențiilor silvice, cu 100 de tipuri  noi de contravenții nu face decât să crească presiunea, subiectivismul și arbitrariul controlului asupra companiilor care se conformează oricum voluntar; așa cum am arătat prin exemple, controlul acționează deja arbitrar și perturbă grav activitatea industriei de prelucrare a lemnului;

 

 • “Digitalizarea stocurilor” în prelucrarea lemnului este o măsură aberantă/utopică și contraproductivă, greșit orientată către prelucrarea primară și secundară a lemnului;

 

 • Asumarea publică de către autorități a volumului de 8,8 milioane mc tăiați ilegal (cifră valabilă pentru 2008-2013), în condițiile în care acest volum a scăzut cu minim 50% în anii 2015-2016, precum și învinovățirea industriei lemnului provoacă grave prejudicii de imagine sectorului atât pe piața internă cât și pe piețele externe;

 

Toate acestea reprezintă greșeli majore ale Guvernului în politicile legate de această importantă ramură economică, intervenții în aceeași logică populistă și de imagine fără realizări concrete.

 

Tema tăierilor ilegale a devenit o temă de război economic împotriva industriei lemnului din România, conjunctură de care beneficiază industrii concurente din alte țări.

 

Menționăm că Nostra Silva și APMR au adresat o solicitare de informații bazată pe legea accesului la informații publice instituțiilor de control a regimului silvic, informații pe baza cărora să putem aprodunda dezbaterea privind eficiența măsurilor de combatere a tăierilor ilegale. Din păcate, IGPR-ul și Jandarmeria au furnizat răspunsuri extrem de superficiale, Ministerul Mediului a ignorat complet solicitarea de informații publice, iar 8 din 9 Gărzi Forestiere au informat că vor încerca să răspundă în termenul maxim legal de 30 de zile.

 

Reiterăm solicitarea noastră adresată d-lui Prim Ministru Dacian Cioloș de a iniția o dezbatere publică pe subiectul eficienței orientării măsurilor de combatere a tăierilor ilegale și a măsurilor prioritare pe domeniul pădurilor și susținerii industriei lemnului.

[1]
https://www.nostrasilva.ro/

[2]
http://www.industriamobilei.ro/

[3]
Anexele  22-25 din Raportul privind modul de indeplinire a Programului de activitate al RNP – ROMSILVA pe semestrul I. anul 2016

[4]
Adresa nr. 16239/13/16240/14/01.09.2016 inregistrata la Garda Forestiera Suceava, Adresa nr. 7703 din 31.08.2016 inregistrata la Garda Forestiera Focsani, Adresa nr. 11848/02.09.2016 inregistrata la Garda Forestiera Rimnicu Valcea.

[5]
http://roifn.ro/site/despre-ifn/

[6]
http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/statistica_activitatilor_din_silvicultura_in_anul_2015.pdf, pagina 23

[7]
Adresa nr. 16239/13/16240/14/01.09.2016 inregistrata la Garda Forestiera Suceava

[8]
Conform art. 3 alin 2 lit e) normele HG 470/2014 ,,declaraţia vamală de import constituie document de provenienţă a materialelor lemnoase importate din state terţe”

[9]
http://portal.just.ro/212/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=21200000000278848&id_inst=212

[10]
http://gazetadebistrita.ro/larionesi-isi-plange-de-mila-prin-instante-comisariatul-silvic-si-politistii-i-au-confiscat-lemn-de-circa-5-milioane-lei/

[11]
Conform art. 2 alin (8)din HG 470/2014  ,,Profesioniştii, sunt obligaţi să transmită lunar raportări ale datelor în SUMAL, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară.

[12]
http://portal.just.ro/190/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19000000000120458&id_inst=190
[13]
Institul National de Statistica, Consumurile Energetice in Gospodarii, pagina 29;

ROMANIA'S WOOD INDUSTRY IN DANGER

Published at: 12.09.2016| Comments
 
INDUSTRIA LEMNULUI DIN ROMÂNIA, ÎN PERICOL!

ROMANIA'S WOOD INDUSTRY IN DANGER

General considerations

In the open letter addressed to Prime Minister Dacian Cioloș, the Federation of Forest and Pasture Owners in Romania – Nostra Silva1 and the Association of Furniture Manufacturers - APMR2 drew the attention:

Your intervention in favor of “eliminating liabilities of the Forest Inspector” app and for the adoption of “measures for fighting illegal logging” led to a new exaggeration of control actions and, through the extension of the mandate given to the Environment Ministry, to excessive developments of the SUMAL – Forest Radar control systems.

We will further try to present arguments of why we think control actions are badly oriented, focused on control of warehouses and timber processors and not on actual illegal logging, on wood cutting from the national forest fund.

Contradictory information

Here is some paradoxical information around, in public space, different numbers, raising questions about illegal logging in Romania and the fight against it:

 • according to the Romsilva activity report on the first 6 months of 20163, the volume of illegal logging identified during forest controls is 26.193 cm from the public property forest fund of the state and 11.581 cm from forests for which Romsilva provides forestry services.


A first important number: illegal logging noticed by forest administration, on 4.3 million ha, representing 70% from the national forest fund, for 6 months is 37.774 mc.


Extrapol
ating on a whole year, for the entire surface of the national forest fund, the maximal volume would reach 100.000 mc, total volume of illegally logged trees.

 • According to the answers to the request for public information addressed to all control institutions of forestry, these institutions have confiscated the following volumes of timber during their actions for the identification of illegal logging (illegal logging found in forest fund, in transport controls and processing installations): 38.963 cm confiscated by the police , 3.100 cm by the Gendarmerie, mostly 50.000 cm confiscated by Forest Guards (extrapolation of the data provided by the Forest Guards in Suceava, Focșani and Vâlcea4 at the entire surface of the forest fund). There is a total maximal volume of 100.000 cm confiscated, of which 10-30 % phisically confiscated and 70-90% confiscated in countervalue.
  Therefore, physically identified during transport/deposition, as illegal wood, as defined by the norms of timber circulation, deposition and trading, results a volume of 30,000 cm at most – second important number, which does not mean this wood is actually illegal.

 • A third number of comparison is the volume of illegal logging resulted as a difference between the volume “extracted” from the forest reported in the National Forest Inventory5 to 26,8 million cm and the volume legally exploited, of 18 million cm6. The volume of 8.8 million cm was used as a justification in all measures taken against illegal logging: creation of Forest Guards, stating illegal logging as a problem of national security, the ordinance for the modification of the Law of forestry contraventions. Therefore, 8,8 million cm illegal loggings the third reference number.

The logical question to ask: if there is 8.8 million cm illegal logging, how is it possible that forestry administration, with over 20,000 employees, only identify yearly prejudices of 100,000 cm in forests, and yet all control organs, with public complaints at 112 and Forest Inspector lead to total physical confiscations of under 30,000 cm?”

Under 10% of the fines applied have actually been paid as it is shown in the answer of the Forest Guard of Suceava7!

Another logical question: how is it possible that such a volume of illegal wood be transported on public roads without being noticed?

How is it possible that despite the daily press release about fines and confiscated illegal wood, control actually identify less that 1% of the illegal wood? And from this 1% only 10% be recovered, that is 0.1% of the illegal logging?

Several preliminary conclusions:

 • The efficiency of control measures is still extremely low;

 • Control is badly oriented, towards transporters, deposit and processing spaces, data operation in SUMAL – it is inefficient and does not fight illegal logging;

 • Permanent press releases about fines and confiscations of illegal wood have nothing to do with a real efficiency of these actions. These are only manoeuvres for the image of those public institutions.

Cases of abuse of control activities

Next, we will try to show what is really going on and propose some solutions.


Here are some examples of major control actions, published by the press, and which ended up in huge confiscations of “illegal wood”.

 1. a railroad coach with 38 cars transporting 1,100 cm wood, confiscated by the Police, ANAF and Forest Guard.

Press wrote: now they steel by train!

After the initial shock, when they stated that the wood was being transported with no ransport documents, it was quickly revealed that the wood was imported, with legal transport documents of provenance: customs declaration of import8 (with invoice and contract). The wood was confiscated because the transporter, CFR Marfă, moved the train on a secondary track in order not to block the railway until control is finished, as this took several days, for the weight evaluation of each car.

The confiscation measure, obviously unjustified, was contested by the beneficiary in court.

This case is worth mentioning for the exaggerated reaction of the press: “They steal by train. Well done, authorities!”

 1. An extremely frequent type of abuse in control actions is the one determined by “notice of differences”, during the control of timber transportation, between the volume in the transportation documents and the volume “noticed” by control organs.

An example of such a case: the confiscation of the entire volume transported by the HLV company in Sibiu, because the control organs have noticed a volume of 9.512 cm fire wood instead of 9.6 cm, as stated on paper! The difference of 0.88 cm represented 0.92 of the transported volume.

Obviously, absurd! Practically, any timber transport may be confiscated by the control organs, who can notice “differences” on any transport, as two successive measurements never have the same result, due to the organic nature of wood.

Our requests to the Ministry and Forest Guards, to communicate an acceptable allowance for measurement got no answer from the Ministry. Therefore, a new question: how can this legal aspect be respected since it is impossible from a technical and scientific point of view?

According to the metrological sheet of a forest screw stock, there is a measurement allowance of 0.5 cm. Obviously, this is for a new screw stock, in perfect shape. Being used in the forest, in real conditions, measurement errors are much bigger.

Even for a measurement difference of only 0.5 cm, for a log with a 30 cm diameter, the resulted measurement error is 3.5%. Also, according to standards, measurement manual or automatic instruments should ensure an 1 cm errors at most, therefore, in practice, only accepted measurement errors are up to 1 cm. It is worth mentioning that for 40 years the STAS 5170-73 was in force (until 23 December 2013), which presented: allowance for measurement of diameter +5%, allowance for measurement of length 10% and it was considered that the volume is correctly determined if measurement errors are within allowances.

Considering these technical arguments, how can the entire timber volume of a transport be considered illegal with legally cut logs, reported in the Forest Radar, transported with special papers, registered, shipped with legal provenance, for minor differences, with no allowance between the volume on paper and the received volume??

A permanent source of abuse! In this way, any timber transport can be confiscated.

 1. In the spring of 2015, the Bucharest Forest Guard had an enormous control action in the Constanța harbour, blocking the entire containerized wood exports!

Whole containers were confiscated from numerous companies as illegal wood, transported by train with no documents of provenance!

What really happened?

The exporting companies shipped the containers to the internal customs with papers for timber. The customs officer controlled the containers, the correspondence of the volume with the documents of provenance, the sealing of the containers, the filling in of the customs declaration of export. The transporter overtook the container and transported it by truck and train to the harbour in Constanța.

At the control in the harbour, the Bucharest Forest Guard “intercepted” the containers transported by train, which, despite having original documents, being sealed with a customs declaration of export, were confiscated for not having any provenance papers.

After more than 1 year and a half of trials, confiscations and fines were annulled by the court. See file no 16981/212/2014 9 on the portal of the Ministry of Justice.

 1. Extremely many confiscations/fines are due to human errors/late registrations in SUMAL.

A notorious case was the confiscation of 39.000 cm at Frasinul SRL company, according to the local press10:

Obviously, confiscating the entire timber legally exploited by an exploitation company, in one month, wood exploited with contracts, following public auctions, legally bought, exploited, transported, received, registered in the accounting files of the company for reason of having been 6 days late with a monthly report in SUMAL, is a disproportionate and exaggerated measure. For this legal wood, the company sent the monthly report on January 21 2015 instead of January 15, as stated by the law11.

An absurd case, the company is still in trials, as can be seen on the portal of the Justice Ministry, file no. 5818/190/201512 !

 1. The differences between the shipped and received wood – another source of abuse.

As an example for this situation, we chose a control from 2014 done by ANAF and the actual Forest Guards at the Turkish company Kastamonu Romania from Reghin, a big company, 4th highest turnover in Romania's wood industry.

During the control, differences were noticed between the volume shipped by the supplier and the one received by the beneficiary, for which reason a volume of 28.179 cm wood was confiscated from 140 providers. A real shock for the 140 providers, mostly small exploitation companies.

What really happened: the providers, according to forest laws, filled in the shipping documents in cubic meters. The beneficiary, plate producer, for a reasons of efficiency and precision, made the reception in tons. The reimbursement and invoice were done in tons, according to the reception. Only for reasons stated by the forest law, a formal transformation of tons in cubic meters was done, using a specific fix weight of 900kg/ cubic meter timber. Of course, this specific weight and transformation was formal, as specific weight of hard deciduous wood is usually between 850-1200 kg/cm, according to species and humidity (actually, an even larger range).

The control did not consider these arguments. Confiscation and fines addressed all the 140 small defenceless providers, but the Turkish company did not let itself be intimidated and did not accept the abusive interpretation of the control.

This case reminds us that:

 • The timber shipping paper, a special document, has no value whatsoever in the commercial relations between companies. Only reception matters in the relation between companies. The shipping paper is quantitative. The reception is quantitative and qualitative, and is many times in other measurement units than those in the shipping paper.

 • Most times, big companies have the means to defend themselves from abusive controls, hiring layers and going to court; small firms are much more exposed to pressure and intimidation of control and even if they are victims of abuse, many times they choose to pay the fines.

These above-mentioned examples and statistic data remind us that:

 • Most fines/confiscations are applied to economic agents and are generally due to errors in SUMAL reports, minor differences between the shipped volume and the received one; the lack of any official measurement allowance between the shipped timber volume and the received one is a source of abuse;

 • During timber transportation controls, most fines and confiscations are also due to minor differences between the volume “noticed” by the control organs and the volume written down on the provenance papers, namely the same lack of measurement allowance is a source of abuse;

 • Most controls, confiscations and fines are directed towards middle and big economic agents of wood processing. Big companies have the means to defend themselves, the small ones are victims of control;

 • The “compulsory” timber shipping papers, with a quantitative measurement in cubic meters, is of no use in economic reality, in which quantitative and qualitative reception count;

 • The press does not verify the information provided by control institutions and gloriously presents every “confiscation” exaggerating the gravity of these facts;

 • Illegal logging is used as an image manoeuvre by the control institutions and as populist actions done by politicians; in fact, the efficiency of these campaigns is extremely low, and the measures adopted by the Government are not efficient to the real problems of the sector.

Wrong control procedures

Why we think control is presently done in a wrong way

 • According to the European Regulation 995/2010, EUTR, the responsibility for the legality / traceability of timber placement on the market belongs to the first operator: forest administration and exploiting companies. Next, from timber exploitation companies to furniture manufacturers only need not to receive timber without provenance documents and to correctly register provenance documents;

 • The development of good practice systems which can guarantee the fact that illegal wood is not placed on the market is the responsibility of the first operator; by a collaboration between forest owners/forest administration/exploitation companies systems can be developed in order to guarantee that illegal wood is not placed on the market. The first ones interested in wood not being illegally logged are forest owners. The entire forest legislation excludes forest owners from forest administration, by a transfer to forest administrators;

 • SUMAL – Forest Radar systems should not be exclusively developed towards control, but they need to be developed as good practice systems – due diligence in the sense of EUTR 995/2010, so that forest owners/forest administrators/exploitation companies can verify one another;

 • The state needs to publish control registers, according to art. 8 of EUTR, so that there is transparency in control actions;

 • Although it was launched in 2008 and upgraded in 2014, there is still no warning system in SUMAL, so that ALL alerts in the system be transparently verified; control is subjective, only oriented towards certain companies, which allows trade in influence and corruption. This is one of the basic explanations of the inefficiency of control actions!

 • Although the inability of the Environment Ministry to coordinate the activity of the Forest Guards was correctly identified as a cause of the inefficiency of control actions, the Ministry has still not organized a Directorate of control in forestry which should coordinate Forest Guards. The administrative inability of the Ministry is another one of the major causes of contrll inefficiency.

Which market absorbs illegal wood?

In our evaluation, because of multiple control filters, illegal wood which reached wood industry represents a small percent. Through the SUMAL - Forest Radar systems, there is a rigorous attention to a correspondence between inventoried timber for valorization and received timber in the deposits of exploitation companies, namely the shipped and received timber. Basically, it is hard for illegal timber to enter this flow. Even if illegal timber enters this circuit, it has to fulfill primary provenance conditions, therefore it is an insignificant percent.

Fire wood market for the population – the place where most illegal wood ends up

The main outlet of illegal wood is the fire wood market for the population

According to data made public by the National Statistics Institute (INS), 3.5 million houses are heated with wood in Romania, total consumption reaching 19.5 million tons. Of this total biomass, forest biomass represents the majority.

The total legally exploited forest biomass – proper fire wood and all products resulting of wood processing – made available for the population is at most 11 million cm. The difference is illegal wood fuelling this fire wood market. It is obvious that this is the great market of illegal wood! A huge market with “local distribution networks”, short supply chains from the forest to the consumer, with local complicity.

As long as the difference between legally exploited fire wood – 400-450 lei/cm and the price of the black market – 200-250 lei/cm, as long as this difference is huge, and moreover in many regions of the country there is no available legally exploited fire wood, fire wood market will absorb enormous quantities of illegal wood!

Manipulation of public opinion

Why can we say that the authorities are part of this process of manipulation of the public opinion and economic war against wood industry, by exaggerating the illegal logging phenomenon ?

The Report of the Court of Accounts that placed on the market the volume of 80 million cm illegal loggings between 1990 and 2011 is manipulative through a partial exposure of the truth:

 • It is highly probable that the illegal timber volume from a historical period be even higher; this number has no foundation and is not based on a study!

 • The report does not state that the surfaces where forests were cut have regenerated in a natural or artificial way; the surface of forests has not decreased because of the exploitation of this volume!

 • Even more so, the report gives an absolute number upon illegal logging but does not present any comparison. Considering 20 years, that volume of illegal loggings of 80 million cm means 4 million cm/year. The average volume, legally exploited between 1990 and 2011 was 15 million cm. By adding the two numbers, we reach a total volume of 19 million cm exploited per year between 1990 and 2011 .


During communism, the average volume exploited per year was 24 million cm. The yearly forest growth is estimated to over 50 million cm/year. Basically, in the 20 years analysed by the report of the Court of Accounts, a huge volume of timber was accumulated due to a decrease in the economic activity of wood exploitation and processing.

 • The Report of the Court of Accounts created a false image of the social danger of the illegal logging; the report has no foundation and probably underestimates illegal logging in that historical period.

Presenting the 8.8 million cm of illegal logging as a result of the National Forest Inventory, number mentioned in the foundation notes for the creation of Forest Guards and for the modification of the Law of forest contraventions is also manipulation.

Maybe, the worse thing is that the Ministry of Environment, Waters and Forests never did anything to protect the reputation of this sector!

In the completely irrational attacks against this sector which request to stop wood product exports and export restrictions, The Ministry of Environment never offered official information about the state of the forests from the National Forest Inventory.

Moreover, the Ministry of Environment never said that wood is a regenerable resource, and the use of this regenerable resource is crucial in the fight against climate change, according to the resolutions of the Conference regarding climate change in Paris. If we do not use wood, we will use concrete and steel and fossil fuels, with much harsher ecological consequences!!!

The refusal of the Ministry of Environment to offer correct, scientific information, or to protect the reputation of the sector in the ample public debates on forestry, the refusal to speak the truth is also a means of manipulation of the public opinion.

Incontestable realities

The National Forest Inventory (IFN) is actually the only reliable source concerning the state of the forests. Authorities have not made any public statements about the state of the forests, based on the National Forest Inventory:

 • We have a volume of 2,2 billion cm standing timber, with an average volume per hectare of 322 cm, in the top of European averages;

 • The surface of the forests – 6.9 million ha – is much greater than the anterior numbers – 6.35 million ha;

 • The surface of forest clearings – non-regenerated surfaces – 78,000 ha, is insignificant, it is 1% of the forest surface; although illegal logging took place, forests have regenerated;

 • The annual forest growth evaluated by the IFN – 54 millions cm/year!

 • In fact, the IFN established the volume of the wood that “disappeared” from the forest, evaluating this number at 26.8 million cm. This “disappeared” wood is also dead wood, molded or picked by the rural population as fire wood. The IFN never concluded that the difference of 8.8 million cm, between the “disappeared” volume of 26.8 cm and the legally exploited volume of 18 million cm is illegal wood!

 • Moreover, the IFN number refers to an average 2008-2013; in the years 2014 and 2015 many measures for fighting illegal logging were implemented. Mentioning this number as for illegal logging, as a basis for several laws, is also manipulation of public opinion.

 • Extracting, from the IFN, just one number as for illegal logging without ever presenting the whole picture is also manipulation! This is because, based on the IFN data, we can certainly say that the general state of Romania's forests is GOOD.

Necessary measures for fighting illegal logging

Rethinking forest administration: it is not possible to talk about millions of cm of illegal wood, while forest administrators only identify, though controls, 100,000 cm at most.

 • Ensuring the necessary fire wood for the population at prices according to the buying capacity of the rural area in question is a social priority, necessary for fighting illegal logging;

 • Ensuring the subvention stated by the Forest law for the guard of forests under 30 ha;

 • Control must be oriented on risk zones; it is essential to develop a warning mode of SUMAL – Forest Radar, for an equidistant and incorruptible control;

 • The implementation of good practice – due diligence – on the relation forest owners/forest administration/exploitation companies, with primary involvement of forest owners, is the key to the fight against illegal logging. It is obvious that forest owners are the first interested in fighting illegal logging;

 • Reinforcement of the administrative capacity within the Ministry; the present situation is a disaster for the unitary functioning of control at a national level;

 • Efficient functioning and professional control institutions – first of all the Police and Gendarmerie of rural communities; illegal logging is a problem for Romania and it regards institutional evolution at the level of the entire society.

Present measures promoted by the Ministry of Environment:

 • A new Government Emergency Ordinance for forestry contraventions, with 100 new types of contraventions does nothing but increase pressure, subjectivity and arbitrary control on companies respecting the law anyway; as we have already shown through examples, control is already arbitrary and seriously disturbs the activity of wood industry;

 • Digitalization of stocksin wood processing is an aberrant/utopian and counterproductive measure, wrongly oriented towards primary and secondary wood processing.

 • The public authority statement of a volume of 8.8 cm illegal wood (number for 2008-2013), while this volume decreased by at least 50% in 2015-2016, as well as blaming it on the wood industry causes serious image damage for the sector on internal and external markets;

All these are major mistakes of the Government in policies regarding this important economic branch, interventions in a populist logic with no actual achievements.

Illegal logging has become a war theme against Romania's wood industry, to the benefit of similar industries in other countries.

We mention that Nostra Silva and APMR have addressed a request for public information to all control institutions of forestry, informations based on which we could pursue the debate on the efficiency of the measures for fighting illegal logging. Unfortunately, the Police and Gendarmerie gave extremely evasive answers, the Ministry of Environment completely ignored the request for public information, and 8 out of 9 Forest Guards informed that they would try to answer within the legal term of 30 days.

We readdress our request to Mr. Prime Minister Dacian Cioloş to launch a public debate on the efficiency of the fight against illegal logging and the priority measures to be taken in forestry, for the support of national wood industry.

The Federation of Forest and Pasture Owners of Romania – Nostra Silva

Vice-president Cătălin Tobescu

Septembrie 2016

3

 Appendix 22-25 from the Report about the fulfillment of the Activity Program of RNP – Romsilva, on semester I, year 2016.

4

 Address no. 16239/13/16240/14/01.09.2016 registered at the Suceava Forest Guard, Address no. 7703 of 31.08.2016 registered at the Focsani Forest Guard, Address no. 11848/02.09.2016 regoistered at the Rimnicu Valcea Forest Guard.

7

 Address no. 16239/13/16240/14/01.09.2016 registered at the Suceava Forest Guard

8

 According to art. 3 alin 2 lit e) norms HG 470/2014 ,,the customs import declaration is considered a provenance document of timber imported into thrid countries”

11

 According to art. 2 alin (8) of HG 470/2014 ,,Professionals need to send monthly reports of data in SUMAL, latest by the 15th of the month for the previous month”.

12

 http://portal.just.ro/190/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=19000000000120458&id_inst=190

 
Top