COMPOSESORATUL BORSA SI IMPOTENTA IREVOCABILA A STATULUI DE DREPT!

Publicat la: 08.05.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 
COMPOSESORATUL BORSA SI IMPOTENTA IREVOCABILA A STATULUI DE DREPT!

COMPOSESORATUL BORŞA ŞI IMPOTENŢA IREVOCABILĂ A STATULUI DE DREPT!

 

 „L’état de droit – un structure vide, le Gouvernement te veut stupide!

 

 ASOCIAŢIA COMPOSESORALĂ BORŞA, cod fiscal RO14353525, cu personalitate juridică redobândită prin sentinţa civilă nr. 7 din 12 aprilie 2000 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul 7/2000, înscrisă sub nr. J7/2000 în Registrul Special al Judecătoriei Vişeu de Sus, cu sediul în str. Libertăţii, nr. 150, Borşa, judeţul Maramureş, reprezentată legal de preşedinte MIHALI MATEI este cel mai reprezentativ caz prin care se demonstrează inexistenţa pârghiilor funcţionale pentru asigurarea statului de drept.

 

Composesoratul Borşa a obţinut, în anul 2003, o hotărâre judecătorească prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 17.000 hectare teren forestier.

 

Hotărârea judecătorească irevocabilă nu a avut niciun efect în perioada 2003-2015, tot terenul forestier fiind redistribuit către structuri mafioate iar pădurile au fost tăiate la ras.

 

În această perioadă au fost sesizate toate autorităţile Statului, politicieni care au ajuns Preşedinte, şefi de guvern, miniştri şi-au dat cuvântul de onoare că vor rezolva situaţia.

 

Toţi au demonstrat, pe rând, doar o IMPOTENŢĂ IREVOCABILĂ, LA FEL CA A HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI PRONUNŢATE DE JUSTIŢIE.

 

 

Obligaţia Statului Român de a pune în executare hotărârea judecătorească irevocabilă este consemnată şi în decizia din 13.05.2014 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza „Rotescu şi alţii contra României”:

 Curtea reaminteşte că, în hotărârea pronunţată în cauza Preda şi alţii împotriva României (citată anterior, pct. 129), s-a hotărât că Legea nr. 165/2013 prevede un cadru pentru soluţionarea capetelor de cerere formulate de reclamanţi în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1, generat de aplicarea legilor privind restituirea proprietăţilor şi care era, în principiu, accesibil şi eficient. Prin urmare, în ciuda faptului că acest cadru a devenit disponibil după introducerea cererilor acestora, Curtea a hotărât că reclamanţii aveau obligaţia să recurgă la aceste cereri, în măsura în care utilizarea lor nu constituia o sarcină excesivă pentru aceştia sau pentru alţi reclamanţi aflaţi într-o situaţie similară

 (paragraful 9, alineatul 1)

 „Totodată, Curtea observă că ACELAŞI RAŢIONAMENT SE APLICĂ ŞI SITUAŢIEI ÎN CARE RECLAMANŢII DEŢIN O HOTĂRÂRE DEFINITIVĂ ŞI EXECUTORIE CARE CONFIRMĂ DREPTUL ACESTORA LA O SUPRAFAŢĂ DE TEREN, AUTORITĂŢILE NAŢIONALE AVÂND OBLIGAŢIA DE A EFECTUA PUNEREA ÎN POSESIE PE RESPECTIVUL TEREN ŞI DE A ELIBERA TITLURILE DE PROPRIETATE CORESPUNZĂTOARE PÂNĂ LA DATA DE 1 IANUARIE 2016, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 11 § 1 AL LEGII NR. 165/2013”.

 (paragraful 9, alineatul 2)

 „(…) Curtea concluzionează că art. 35 § 1 le impune reclamanţilor din prezentele cauze să se prevaleze de noua cale de atac internă, prin introducerea unei acţiuni interne în temeiul Legii nr. 165/2013”.

(paragraful 10)

 

La poziţia 64 din tabelul anexă la decizia din 13.05.2014 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza „Rotescu şi alţii contra României” este consemnat şi dosarul nr. 38552/2004 introdus de Mihali Matei şi Asociaţia Composesoratul Borşa.

 

Orice cuvinte, analize, argumente ar trebui să fie de prisos în faţa puterii de lucru judecat a unor hotărâri judecătoreşti (conducerea composesoratului a trecut prin sute de procese civile şi penale, care se traduc în sute şi mii de înfăţişări), astfel că am ales să prezint, în cele ce urmează, o sinteză a deciziilor instanţelor române:

I.

 DREPTUL DE PROPRIETATE AL COMPOSESORATULUI BORŞA ESTE CONSACRAT DE HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI IREVOCABILE

 

I.A.

HOTĂRÂRILE DE RECONSTITUIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

 

Prin sentinţa civilă nr. 217 din 5.04.2004 pronunţată de Judecătoria Aleşd în dosarul 769/2003 s-a dispus:

 • admiterea plângerii modificate formulată de Asociaţia Composesorală Borşa în contradictoriu cu intimatele Comisia Judeţeană Maramureş pentru aplicarea legii fondului funciar şi Comisia locală Borşa pentru aplicarea legii fondului funciar;
 • anularea hotărârii nr. 770/A/24.03.2003 emisă de Comisia judeţeană Maramureş;
 • reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea Asociaţiei Composesorale Borşa asupra suprafeţei de 17.000 ha teren cu vegetaţie forestieră;
 • obligarea Comisiei Judeţene Maramureş să emită titlu de proprietate Asociaţiei Composesorale Borşa asupra suprafeţei de 17.000 ha teren cu vegetaţie forestieră.

 

Prin decizia civilă nr. 599/A din 20.12.2004 a Tribunalului Bihor în dosarul 4092/2004 s-a dispus:

 • respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a petentei Asociaţia Composesorală Borşa;
 • respingerea cererii de intervenţie accesorie formulată de Direcţia Silvică Baia Mare;
 • respingerea apelului Comisiei Judeţene Maramureş;
 • păstrarea în totalitate a sentinţei civile nr. 217 din 5.04.2004 pronunţată de Judecătoria Aleşd în dosarul 769/2003.

 

Prin decizia civilă nr. 603/R din 1.06.2005 a Curţii de Apel Oradea în dosarul 1091 din 2005 s-a dispus:

 • respingerea ca nefondat a recursului declarat de Comisia Judeţeană Maramureş;
 • menţinerea în totul a deciziei civile nr. 599 din 20.12.2004 pronunţată de Tribunalul Bihor;
 • respingerea ca inadmisibilă a cererii de intervenţie accesorie în interesul Comisiei Judeţene Maramureş formulată de Direcţia Silvică Baia Mare.

I.B.

PRIMA CERERE DE REVIZUIRE

 

Prin sentinţa civilă nr. 66 din 9.02.2006 pronunţată de Judecătoria Aleşd în dosarul 902/2005 s-a dispus:

 • respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Asociaţiei Composesorale Borşa, excepţie invocată de revizuenta Direcţia Silvică Baia Mare;
 • respingerea cererii de revizuire a sentinţei civile nr. 217 din 5.04.2004 pronunţată de Judecătoria Aleşd în dosarul 769/2003, cerere formulată de Direcţia Silvică Baia Mare în contradictoriu cu Asociaţia Composesorală Borşa, Comisia Judeţeană Maramureş, Comisia locală Borşa, Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice;
 • respingerea cererilor de intervenţie în interes propriu formulate de Asociaţia Composesorală Borşa II şi Asociaţia Composesorală Cisla.

 

Prin decizia civilă nr. 124/A din 28.02.2007 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul civil 4700/30/2006 s-a dispus:

 • respingerea apelurilor declarate de revizuenta Direcţia Silvică Baia Mare şi intervenientele Asociaţia Composesorală Cisla şi Asociaţia Composesorală Borşa II.

 

Prin decizia civilă nr. 807 din 12.10.2010 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în dosarul civil 4700/30/2006 s-a dispus:

 • respingerea recursurilor formulate de revizuenta Direcţia Silvică Baia Mare şi intervenienta Asociaţia Composesorală Cisla.

 

I.C.

A DOUA CERERE DE REVIZUIRE

 

Prin sentinţa civilă nr. 374 din 28.02.2011 pronunţată de Judecătoria Aleşd în dosarul civil 2676/177/2010 s-a dispus:

 • repingerea cererii de revizuire formulată de Comisia locală Borşa pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor împotriva sentinţei civile nr. 217 din 5.04.2004 pronunţată de Judecătoria Aleşd în dosarul 769/2003.

 

Prin decizia civilă nr. 373/A din 12.12.2011 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul civil 2676/177/2010 s-a dispus:

 • admiterea apelurilor formulate de Comisia locală Borşa şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva împotriva sentinţei civile nr. 217 din 5.04.2004 pronunţată de Judecătoria Aleşd în dosarul 769/2003;
 • admiterea cererii de revizuire formulate de Comisia locală Borşa;
 • respingerea plângerii formulată de Asociaţia Composesorală Borşa împotriva hotărârii nr. 770/A/2003 emisă de Comisia Judeţeană Maramureş.

 

Prin decizia civilă nr. 3885/R din 2.10.2012 pronunţată de Curtea de Apel Oradea în dosarul civil 2676/177/2010 s-a dispus:

 • admiterea ca fondat a recursului declarat de Asociaţia Composesorală Borşa, în contradictoriu cu intimaţii Comisia locală Borşa, Comisia Judeţeană Maremureş, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, împotriva deciziei civile nr. 373/A din 12.12.2011 pronunţată de Tribunalul Bihor pe care o modifică în totalitate;
 • respingerea apelurilor declarate de Comisia locală Borşa şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva împotriva sentinţei civile nr. 217 din 5.04.2004 pronunţată de Judecătoria Aleşd, pe care o menţine în întregime.

I.D.

CONTESTAŢIA ÎN ANULARE

 

Prin decizia civilă nr. 4788 din 9.10.2013 pronunţată de Curtea de Apel Oradea în dosarul civil 2676/177/2010* s-a dispus:

 • admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a contestatorilor Albu Gheorghe şi Scoropan Martin;
 • respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei în anulare formulată de Regia Naţională a Pădurilor în contradictoriu cu intimaţii Comisia locală Borşa, Comisia Judeţeană Maramureş şi Asociaţia Composesorală Borşa împotriva deciziei civile nr. 3885/R din 2.10.2012 pronunţată de Curtea de Apel Oradea.

 

 II.

ANULAREA CERERII DE RETROCEDARE ŞI SUSPENDAREA PUNERII ÎN POSESIE

 

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Vişeu de Sus sub nr. de dosar 2140/336/2014 Comisia Judeţeană Maramureş a solicitat, pe calea ordonanţei preşedinţiale, să fie obligată Comisia locală Borşa să se abţină de a emite orice act privind punerea în posesie, precum şi cele premergătoare punerii în posesie, respectiv formularea propunerii de validare a amplasamentelor în numele Asociaţiei Composesorale Borşa, a suprafeţei de 17.000 ha teren cu vegetaţie forestieră.

 

Prin sentinţa civilă nr. 2345 din 10.12.2014 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul 2140/336/2014:

 • a fost admisă cererea de intervenţie principală formulată de Asociaţia Composesorală Borşa;
 • a fost respinsă cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de Comisia Judeţeană Maramureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în contradictoriu cu pârâta Comisia locală Borşa.

 

În acestă sentinţă, Judecătoria Vişeu de Sus a consemnat şi următoarele considerente ale soluţiei adoptate:

 • prin adresele Comisiei locale de fond funciar Borşa, nr. 4078/08.03.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Maramureş sub nr. 2240/11.03.2013, nr. 11151/13.06.2013, înregistrată la Instituţia Prefectului Maramureş sub nr. 5548/14.06.2013 şi nr. 14313/08.08.2013, înregistrată la aceeaşi instituţie sub nr. 7594/13.08.2013, pârâta Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar Borşa a solicitat Comisiei Judeţene Maramureş pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor validarea parţială a amplasamentului pentru intervenienta Asociaţia Composesorală Borşa, conform sentinţei civile nr. 217/2014, înaintând acesteia şi anexa nr. 39”.

(pagina 5 din sentinţă, paragraful 1)

 

 • „(…) încă din martie 2013 (Comisia locală Borşa – nn) a înaintat reclamantei cerere de validare a amplasamentului pentru suprafaţa de teren cu vegetaţie forestieră asupra căreia intervenientei i-a fost reconstituit dreptul de proprietate, această cerere fiind reformulată în luna iunie şi august 2013”;
 • reclamanta trebuie să se pronunţe asupra cererii de validare (…)”

(pagina 6 din sentinţă, paragrafele 2 şi 4)

 

Prin decizia civilă nr. 74/A din 27.02.2015 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul 2140/336/2014:

 • a fost respins apelul declarat de Comisia Judeţeană Maramureş împotriva sentinţei civile nr. 2345 din 10.12.2014 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul 2140/336/2014.

 

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Vişeu de Sus sub nr. de dosar 2442/336/2013, Direcţia Silvică Maramureş a solicitat instanţei să dispună constatarea nulităţii absolute a cererii nr. 1048/11.03.2000, formulată de numitul Mihali Matei în numele Asociaţiei Composesorale Borşa pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 17.000 de ha teren forestier.

 

Prin sentinţa civilă nr. 462 din 19.03.2014 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul 2442/336/2013 a fost respinsă acţiunea civilă formulată de Direcţia Silvică Maramureş.

 

Prin decizia civilă nr. 436/A din 30.10.2014 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul 2442/336/2013 a fost respins apelul declarat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Maramureş.

 

 III.

ULTIMELE PROCEDURI ÎN ROMÂNIA – DOSARUL DE EXECUTARE SILITĂ

Prin cererea nr. 104 din 27.11.2014 am solicitat Biroului Executorului Judecătoresc Aniţei Dorel să demareze procedurile de executare silită pentru aducerea la îndeplinire a titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 217 din 5.04.2004 pronunţată de Judecătoria Aleşd, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 599 din 20.12.2004 a Tribunalului Bihor şi prin decizia civilă nr. 603/R din 1.06.2005 a Curţii de Apel Oradea.

 

La 2.12.2014 BEJ Aniţei Dorel a emis o somaţie în dosarul de executare 197/2014 prin care le-a pus în vedere să se conformeze titlurilor executorii, respectiv:

 • să reconstituie dreptul de proprietate în favoarea creditoarei Asociaţia Composesorală Borşa, prin preşedinte Mihali Matei, asupra suprafeţei de 17.000 hectare teren cu vegetaţie forestieră;
 • să emită titlul de proprietate în favoarea creditoarei Asociaţia Composesorală Borşa, prin preşedinte Mihali Matei, asupra suprafeţei de 17.000 hectare teren cu vegetaţie forestieră.

 

Conform art. 669 şi 903 Cod procedură civilă debitoarelor li s-a acordat un termen de 10 zile de la data primirii somaţiei, termen în care să se conformeze dispozitivului titlurilor executorii.

 

Prin dovada de primire şi procedura de comunicare din 22.12.2014 s-a atestat faptul că somaţia a fost comunicată Comisiei locale Borşa la 22.12.2014, ora 1430, somaţia fiind înregistrată la Primăria Oraşului Borşa sub nr. 25552 din 22.12.2014.

 

Comisiei Judeţene Maramureş i-a fost comunicată somaţia şi actele de executare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, recepţionată şi înregistrată la 23.12.2014.

 

Nici până în prezent (mai 2015) Comisia locală Borşa şi Comisia Judeţeană Maramureş nu s-au conformat dispoziţiilor din titlurile executorii: sentinţa civilă nr. 217 din 5.04.2004 pronunţată de Judecătoria Aleşd, rămasă definitivă şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 599 din 20.12.2004 a Tribunalului Bihor şi prin decizia civilă nr. 603/R din 1.06.2005 a Curţii de Apel Oradea.


IV.

REPREZENTANŢII LEGALI AI ASOCIAŢIEI COMPOSESORALE BORŞA

 

Prin încheierea nr. 38/A din 21.02.2012 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul 821/271/2007* s-a dispus:

 • admiterea cererii formulate şi precizate de Asociaţia Composesorală Borşa, prin preşedinte Mihali Matei;
 • autorizarea modificărilor intervenite în statutul Asociaţiei Composesorale Borşa, înfiinţată prin încheierea civilă nr. 7 din 12.04.2000 a Judecătoriei Vişeu de Sus, respectiv modificările interveninte prin hotărârea 1/2005 (sediul) şi 2/2005 (componenţa consiliului de administraţie);
 • autorizarea modificărilor intervenite în statutul Asociaţiei Composesorale Borşa, înfiinţată prin încheierea civilă nr. 7 din 12.04.2000 a Judecătoriei Vişeu de Sus, respectiv modificările interveninte prin hotărârile nr. 1, 2, 3 şi 4/2010 în baza cărora s-a încheiat actul adiţional nr. 1088 din 22.07.2010 (consiliul de administraţie, sediu, comisia de cenzori);
 • efectuarea cuvenitelor menţiuni în Registrele Speciale ale Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

 

Prin decizia civilă nr. 12/RCC din 4.09.2012 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul 821/271/2007* s-a dispus:

 • respingerea ca nefondate a recursurilor civile introduse de Asociaţia Composesorală Borşa reprezentată de Fereştean Petru şi Asociaţia Composesorală Cisla împotriva încheierii nr. 38/A din 21.02.2012 pronunţată de Judecătoria Oradea, încheiere pe care o păstrează în totalitate.

 

Prin încheierea civilă nr. 2566 din 15.11.2012 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul civil 2862/336/2012 s-a dispus:

 • admiterea cererii formulate de Asociaţia Composesorală Borşa, prin consiliul de administraţie reprezentat de preşedinte Mihali Matei, cu sediul în str. Libertăţii, nr. 150, Borşa, Maramureş şi în consecinţă dispune efectuarea menţiunilor în registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor, menţiuni prevăzute în dispozitivul încheierii nr. 38/A pronunţate de Judecătoria Oradea în dosarul nr. 821/271/2007, rămasă irevocabilă prin Decizia civil nr. 12/RCC a Tribunalului Bihor.

 

Prin încheierea civilă nr. 2429 din 5.11.2012 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul civil 2523/336/2012 s-a dispus:

 • admiterea cererii Asociaţiei Composesorale Borşa, reprezentate de Şteţco Dumitru şi încuviinţarea componenţei consiliului de administraţie, a comisiei de cenzori şi schimbarea sediului.

 

Prin decizia civilă nr. 203/R din 10.04.2013 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosarul 2523/336/2012 s-a dispus:

 • admiterea recursului declarat de Asociaţia Composesorală Borşa, cu sediul în str. Libertăţii, nr. 150, Borşa, Maramureş reprezentată de preşedinte Mihali Matei contra încheierii civile nr. 2429 din 5.11.2012 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus, pe care o modifică în sensul că respinge cererea de înscriere a menţiunilor formulată de Asociaţia Composesorală Borşa, prin preşedinte Şteţco Dumitru;
 • respingerea recursului declarat de Asociaţia Composesorală Borşa prin preşedinte Şteţco Dumitru împotriva încheierii civile nr. 2566 din 15.11.2012 pronunţată de Judecătoria Vişeu de Sus în dosarul 2862/336/2012.

 

La 6.06.2013 Judecătoria Vişeu de Sus eliberează un certificat de grefă prin care atestă că:

 • Asociaţia Composesorală Borşa, prin preşedinte Mihali Matei, este înscrisă în Registrul Special al instanţei potrivit sentinţei civile nr. 7/2000 a Judecătoriei Vişeu de Sus.
 • au fost înscrise în Registrul Special al instanţei modificările consemnate în încheierea nr. 38/A din 21.02.2012 pronunţată de Judecătoria Oradea în dosarul 821/271/2007*, respectiv:
 • autorizarea modificărilor intervenite în statutul Asociaţiei Composesorale Borşa, înfiinţată prin încheierea civilă nr. 7 din 12.04.2000 a Judecătoriei Vişeu de Sus, respectiv modificările interveninte prin hotărârea 1/2005 (sediul) şi 2/2005 (componenţa consiliului de administraţie);
 • autorizarea modificărilor intervenite în statutul Asociaţiei Composesorale Borşa, înfiinţată prin încheierea civilă nr. 7 din 12.04.2000 a Judecătoriei Vişeu de Sus, respectiv modificările interveninte prin hotărârile nr. 1, 2, 3 şi 4/2010 în baza cărora s-a încheiat actul adiţional nr. 1088 din 22.07.2010 (consiliul de administraţie, sediu, comisia de cenzori).

 

Concluzionând: structurile de crimă organizată ale politicienilor – silvicultorilor – traficanţilor de teritoriu şi de lemn nu urmăresc decât epuizarea noastră psihică, fizică şi financiară, până la abandonarea proprietăţii.

 

În final, trebuie să menţionez că pe mulţi dintre cei care au început lupta în anii 1998-2000 i-a chemat Dumnezeu la o judecată absolută şi nepărtinitoare (dar milostivă).

 

Închei citându-l pe unul din cei chemaţi, fratele Dumitru Misailescu Panu:

 

“Îndrăzneşte oare, cineva dintre noi, având vreo pricină împotriva altuia, să se ducă să se judece înaintea celor nedrepţi şi să nu caute să ajungă la judecată înaintea celor drepţi ? Au nu se ştie că judecata lumii se va face întru dreptate ?

 

Pentru ce oare să ajungem noi să ne facem robi ai politicienilor şi patimilor acestora? Suferinţa de până acum ne-a adus răbdarea, răbdarea ne-a adus încercarea, încercarea ne-a întărit întru nădejde.

 

Nădejdea ne-a chemat la izbândă.

 

Izbânda ne-a consacrat ca neam şi pildă în istoria popoarelor lumii şi aceasta pentru că nădejdea reuşitei nu ruşinează pe nimeni!

 

  08.05.2015

 

av. Bogdan Ioan TUDOR TODORAN

1-bogdan-ioan-tudor-todoran-presedinte

Bogdan Ioan Tudor Todoran

Presedinte
004 0743 553 569, bogdan@nostrasilva.ro

 
Top