7-3=8. ADUNAREA PĂDURILOR LUI FRANK TIMIŞ ŞI CAP DE URS.

Publicat la: 04.10.2016| Comentarii
 
7-3=8. ADUNAREA PĂDURILOR LUI FRANK TIMIŞ ŞI CAP DE URS.

Peste noapte s-au adunat câțiva mafioți „săraci”, oameni influenți de altfel, au înființat rapid și ilegal o asociație și, cu ajutorul unor amici din justiție și administrație, au început să acționeze pentru retrocedarea de teritorii forestiere, obținând suprafețe imense aflate legal în proprietatea altcuiva. Iată o relatare despre cum să te îmbogățești din spălarea de teritoriu. Cheia „investiţiilor şi profiturilor” este un calcul simplu realizat de cei mai buni matematicieni mafioți din Maramureș: 7-3=8 (opt)!

 

 

ORIGINEA UNEI AVERI FABULOASE FĂCUTĂ SUB REGIMURILE  BĂSESCU ŞI JOHANNIS

 

 

Potenţialul al doilea care s-ar putea să fie redeschiderea explorărilor şi exploatărilor în industria minieră. Tehnologiile noi de astăzi permite (sic!) să faci nişte programe de explorări să vedem ce nu s-a găsit în trecut. E foarte clar că îs bani foarte mulţi ca să faci aceste lucrări, e necesar de capital mare (sic!). (…) trebuie să fie o administraţie credibilă. Dacă ăla e partenerul meu, la urma urmei primăria e un act, dar nu vorbeşti cu un act, vorbeşti cu persoana fizică care este ales (sic!) de popor.” – Frank Timiş & Corporaţia.

 

În Maramureş, şi în special la Borşa, asistăm la un fenomen social şi juridic prin care actul de justiţie nu are nicio putere: regimurile politice de la nivel local, judeţean şi naţional neagă legalitatea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile şi dreptul obiectiv, nu recunosc legile statului, nici în sensul lor formal, nici material, susţinând cu toată puterea administrativă un grup infracţional organizat, care a acaparat peste 6000 de hectare de teren forestier din proprietatea Composesoratului Borşa. Dintr-o “întâmplare” această spălare de teritoriu se suprapune integral cu fosta zonă minieră din Borşa! Este o decepţie dureroasă pe care o au toţi cei care socoteau că după zguduirea catastrofală a comunismului, criterii noi de morală socială şi politică se vor afişa în această ţară.” – av. Bogdan Ioan Tudor Todoran, preşedintele Nostra Silva.

                                                                                         

Retrocedarea, ca reparaţie morală, a fost compromisă de câţiva privilegiaţi, care, beţi de putere şi de aurul lui Frank Timiş, cred că le este permis orice în această ţară! Toate partidele au aplicat un sistem de acaparare economică, financiară şi politică, sistem protejat şi încurajat chiar de fostul şef al Statului, preşedintele Traian Băsescu. În afacerea de batjocorire a Composesoratului Borşa se oglindeşte, ca într-o lentilă, tot ceea ce i s-a pregătit poporului român prin întreaga serie de reforme, care au ca titulatură pentru naivi <să pună în valoare bogăţiile acestei ţări>, iar în realitate, pentru cei care ştiu ce se ascunde în dosul acestor firme, <să aducă toate bogăţiile ţării în patrimoniul membrilor puternici de partid>.” – Mihali Matei, preşedinte al Composesoratului Borşa.

 

 

În septembrie 2005, un grup de cinci persoane din Borşa încheie un proces-verbal prin care stabilesc să înfiinţeze Asociaţia Composesorală Cisla, cu scopul declarat de a revendica arpoximativ 7000 de hectare de teren forestier. Două dintre aceste cinci persoane semnează şi un statut, iar în urma unei proceduri judiciare superficiale (petenţii nu îndeplineau condiţii esenţiale, prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute), această asociaţie dobândeşte personalitate juridică.

 

Autorizarea Asociaţiei Composesoratului Cisla este făcută de judecătorul Şimon Mariana, în prezent preşedinte al Judecătoriei Vişeu de Sus – soţul, Şimon Gheorghe, este deputat în Parlamentul României şi vicepreşedinte PSD la nivel naţional. Acelaşi judecător, în anul 2000, acordase personalitate juridică Composesoratului Borşa, care, în urma unor proceduri judiciare, obţine în 5 aprilie 2004 o sentinţă prin care se reconstituie dreptul de proprietate pentru 17.000 hectare pădure, sentinţa devenind definitivă la 20 decembrie 2004 şi irevocabilă la 1 iunie 2005.

 

În prima şedinţă a Comisiei Judeţene Maramureş organizată în baza Legii nr. 247/2005, pe ordinea de zi ajunge un subiect „fierbinte” – validarea suprafeţei de 6056 ha pentru Composesoratul Cisla. Este imposibil de reperat criteriul prin care s-a dat prioritate absolută acestei „retrocedări”, cert este că documentele oficiale demonstrează că împroprietărirea Asociaţiei Composesoratului Cisla este rezultatul unei FRAUDE IMENSE.

 

Conform procesului-verbal care consemnează dezbaterile şedinţei din 29.11.2005 a Comisiei Judeţene Maramureş, din totalul de 11 membri au fost prezenţi 7.

2005-11-29-proces-verbal-comisia-judeteana-maramures

Această consemnare din paragraful nr. 1 al acestui înscris este confirmată de prezenţa a 7 semnături la finalul procesului-verbal.

 

Cu toate acestea, în procesul-verbal din 29.11.2005 al Comisiei Judeţene Maramureş se consemnează:

 

8 membri ai Comis. Jud. sînt pentru validarea anexei nr. 39 – BORŞA. D-nul Avram Grigore I.C.R.P.J, d-nul Cliţan Vasile, d-nul Ciuman Vasile se abţin de la vot.

 

Aşadar:

 1. sunt 7 membri prezenţi din 11;
 2. avem 7 semnături pe procesul-verbal;
 3. 3 membri se abţin de la vot în ceea ce priveşte validarea anexei nr. 39 a Composesoratului Cisla;
 4. 8 membri sunt (voteazănota noastră) pentru validarea anexei nr. 39 Borşa !!!!!!!

Suntem în mod evident în prezenţa unui FALS: dacă 3 din cei 7 membri prezenţi s-au abţinut de la vot, un calcul matematic elementar ne spune că NUMAI 4 MEMBRI AI COMISIEI JUDEŢENE MARAMUREŞ AU DECIS VALIDAREA ANEXEI NR. 39 PENTRU COMPOSESORATUL CISLA BORŞA.

 

Miza acestei „socoteli” o găsim în prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin HG nr. 890/2005

 

Hotararile comisiilor judetene (…) SE ADOPTA CU VOTUL MAJORITATII MEMBRILOR LOR si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti participantii.”

 

Legiuitorul consemnează în mod expres pentru adoptarea unei hotărâri de către comisia judeţeană condiţia majorităţii calificate, a votului exprimat de majoritatea membrilor comisiei.

 

În cazul nostru, potrivit Ordinului nr. 395 din 4 noiembrie 2005 al Prefectului Judeţului Maramureş, Comisia Judeţeană Maramureş avea în componenţa sa 11 membri, identificaţi nominal de art. 1 al ordinului.

 

Pentru ca o hotărâre să fi fost adoptată legal, procedural, de Comisia Judeţeană Maramureş, era nevoie de votul majorităţii membrilor comisiei, respectiv MINIM 6 VOTURI DIN TOTALUL DE 11.

 

Hotărârea nr. 2 din 29 noiembrie 2005 a Comisiei Judeţene Maramureş a fost votată numai de 4 membri, astfel că din punct de vedere legal propunerea Comisiei locale Borşa de validare a anexei 39 pentru Composesoratul Cisla NU A FOST ADOPTATĂ.

 

Practic, raportat la voturile exprimate în mod real în şedinţa din 29 noiembrie 2005 a Comisiei Judeţene Maramureş, HOTĂRÂREA TREBUIA REDACTATĂ ÎN SENSUL RESPINGERII PROPUNERII DE VALIDARE A COMISIEI LOCALE BORŞA ŞI NU AL VALIDĂRII COMPOSESORATULUI CISLA, astfel cum se consemnează în conţinutul hotărârii semnate ulterior de prefectul Böndi Gyöngyike.

 

Trebuie precizat faptul că suprafaţa validată făcea parte din proprietatea Composesoratului Borşa, reconstituită prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, iar toate extrasele de CF folosite de Composesoratul Cisla au ca titular Composesoratul Borşa.

 

Ulterior, la 5 ianuarie 2006, se întocmeşte procesul-verbal de punere în posesie nr. 115, prin care Composesoratul Cisla este pus în posesie cu suprafaţa de 6056,9 ha teren forestier.

 

Şi în cazul acestui înscris avem o situaţie spectaculoasă: există trei procese-verbale de punere în posesie, cu acelaşi număr de înregistrare, cu aceeaşi dată, însă cu un conţinut diferit!

1-proces-verbal-punere-in-posesie-3-variante 2-proces-verbal-punere-in-posesie-3-variante 3-proces-verbal-punere-in-posesie-3-variante

 

 

 

 

Una din variantele procesului-verbal este folosită pentru eliberarea titlului de proprietate, la 2 noiembrie 2006, în condiţiile în care:

 1. punerea în posesie nu a respectat amplasamentul validat de Comisia Judeţeană Maramureş, amplasament care avea caracter obligatoriu (peste 1153,7 ha din cele 6056 puse în posesie nu au fost validate de Comisia Judeţeană Maramureş);
 2. prin cererea de reconstituire formulată de Composesoraul Cisla s-a soliciat în mod expres suprafaţa de teren forestier identificată din punct de vedere silvic în unităţile de producţie I, II şi III;
 3. punerea în posesie s-a făcut, în realitate, în unităţile de producţie I, II, III, IV, V, VI.

 

Nu a constituit un impediment faptul că terenul era deja pus în posesia Composesoratului Borşa, în baza sentinţei irevocabile din anul 2004.

 

Ulterior acestui moment, până în 2016, terenul forestier trece printr-un proces de „spălare de teritoriu”, similar activităţilor de spălare a banilor.

 

În anul 2010 are loc o tentativă de „lovitură de palat”, urmată de mai multe proceduri judiciare, din care răzbate corupţia generalizată şi sfera de influenţă a fiecăruia dintre cele două grupuri care-şi dispută puterea.

 

De remarcat, cu privire la influenţa pe care fiecare dintre părţi o avea asupra unuia sau altuia dintre magistraţii Judecătoriei Vişeu de Sus:

 1. cererea de recuzare formulată la 29.06.2011 de Direcţia Silvică Maramureş împotriva magistratului Mariana Şimon, acuzată că:
 • ajută „clica de impostori care se erijează în conducătorii Asociaţiei Composesorale”;
 • a manifestat intenţii „de ajutare pe faţă a mafioţilor borşeni”;
 • se implică abuziv în „treburile instituţiilor statului” şi în „apărarea cu toate mijloacele şi forţele a mafioţilor borşeni”;
 1. cererea de recuzare formulată la 29.06.2011 de Asociaţia Composesoratului Cisla Borşa, prin Şteţco Toader, împotriva magistratului Mariana Şimon, despre care au susţinut că:
 • susţinem cu tărie că acest judecător este corupt de această clică de impostori”.

 

Uluitor pentru „justiţia” română de la Judecătoria Vişeu de Sus este că prin încheierea din 30 iunie 2011, judecătorul Ioan Ungureanu (fostul avocat al Asociaţiei Composesorale Cisla Borşa) admite cererile de recuzare astfel motivate !!!

 

Are loc o tranzacţie între grupurile divergente şi continuă planul iniţial pentru a cărui realizare se instituie, în anul 2011, VOTUL PRIN CORESPONDENŢĂ, temă care apare în dezbaterea societăţii româneşti abia peste 4 ani!

 

În cele din urmă, peste 4300 de hectare din această proprietate sunt acaparate de către ŞTEŢCU TOADER (CAP DE URS) – SOŢUL VERIŞOAREI PRIMARE A LUI FRANK TIMIŞ

 

În anul 2016 se depune la Judecătoria Vişeu de Sus un act adiţional, autentificat sub nr. 229 din 9 februarie 2016 de BNP Vâcla Cristina Maria, în care se consemnează: „actualizarea listei membrilor composesori conform anexei”. LISTA ANEXATĂ ARE 1614 POZIŢII, DIN CARE 1360 APARŢIN LUI ŞTEŢCU TOADER – CAP DE URS.

 

Înscrisurile aflate în posesia noastră demonstrează că ŞTEŢCU TOADER – CAP DE URS, SOŢUL VERIŞOAREI PRIMARE A LUI FRANK TIMIŞ, ARE 8695 DIN 12236 VOTURI (APROXIMATIV 4347 HA DIN TOTALUL DE 6056 HA).

 

Toată această operaţiune nu ar fi fost posibilă fără aportul decisiv al primarului din perioada 2004-2012, Şteţco Cornel Remus. Acesta a forţat validarea Composesoratului Cisla în 2005, în lipsa documentelor de proprietate – a se vedea aici, precum şi punerea în posesie, deşi terenul era deja pus în posesia Composesoratului Borşa – a se vedea aici. Şteţco Cornel Remus a fost SUSŢINUT ÎN MOD EXPLICIT DE FRANK TIMIŞ ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ DIN 2014.

Ce declara Frank Timiş în 2014:

 • mă atrage zona (Borşa n.n.). Zona are potenţial (…). Potenţialul al doilea care s-ar putea să fie redeschiderea explorărilor şi explotărilor în industria minieră. Tehnologiile noi de astăzi permite (sic!) să faci nişte programe de explorări să vedem ce nu s-a găsit în trecut. E foarte clar că îs bani foarte mulţi ca să faci aceste lucrări, e necesar de capital mare (sic!) şi să ai şi expertiza”;
 • m-ar atrage să vin acasă, să vin să investesc sau să facem un parteneriat (…) de 50.000.000 de dolari. Nu e problema de volumul de bani. E problema de ce facem ca să beneficieze şi primăria şi corporaţia mea şi şi populaţia Borşei”;
 • nu este numai dacă eu am sufletul pentru Borşa, este că şi administraţia locală să fie administraţie coerentă la cerinţele mele. (…) motivul că nu am venit pentru că n-a fost o administraţie capabilă în care să am încredere ”;
 • investiţia e investiţie, profiturile sunt profituri (…). Ca eu să vin să investesc, să aduc parteneri de investiţie de 100 de milioane, normal că trebuie să fie o administraţie credibilă. Dacă ăla e partenerul meu, la urma urmei primăria e un act, dar nu vorbeşti cu un act, vorbeşti cu persoana fizică care este ales (sic!) de popor. (…) V-am promis că după alegeri vin şi vă susţin”.

 

La întâlnirea de la Londra de la începutul anului 2014 participă şi Cap de Urs – Şteţcu Toader.

 cap-de-urs-cu-frank-timis

În următorii doi ani, 70% din problema spălării teritoriului traficat este rezolvată: de la 1,56 ha deţinute în mai 2012, Cap de Urs (Şteţcu Toader) ajunge la peste 4300 de hectare în aprilie 2016.

 

Investiţia e investiţie, profiturile sunt profituri”… vorba lui Frank Timiş !!!

 

 

 

PS – La 26 septembrie 2016 Composesoratul Borşa înregistrează la Judecătoria Vişeu de Sus o acţiune pentru recuperarea celor 6056 de hectare de la acest grup infractional organizat coordonat de Cap de Urs si Frank Timiş:

Mai multe detalii relatate în emisiunea Ediţie Specială de Mihali Matei, preşedintele Composesoratului Borşa şi av. Bogdan Ioan Tudor Todoran:

7-3=8. ADDITION OF FORESTS BY FRANK TIMIŞ AND BEAR HEAD

Published at: 04.10.2016| Comments
 
7-3=8. ADUNAREA PĂDURILOR LUI FRANK TIMIŞ ŞI CAP DE URS.

Over night, several “poor” gangsters, otherwise influential people, gathered together, quickly and illegally created an association and, with the help of some friends in Justice and Administration, they started to act for the restitution of forest lands, obtaining enormous surfaces already owned by someone else. Here is a story of how to make a fortune out of land laundering. The key of “investments and profit” is a simple calculation done by some of the best mathematician gangsters of Maramureș: 7-3=8 

 

 

THE ORIGIN OF A FABULOUS FORTUNE MADE UNDER THE REGIMES OF BĂSESCU AND JOHANNIS

 

 

A second potential could be reopening explorations and exploitation in the mining industry. Today's technology allows exploration programs to see what has not been found in the past. It is clear that a lot of money is needed for these works, a huge capital (…) there needs to be a credible administration. If that is my partner, in the end the mayor's office is a document, but you don't talk to a document, you talk to the natural person elected by the people.” – Frank Timiş & The Corporation.

 

In Maramureş, and especially in Borşa, we are facing a social and judicial phenomenon in which justice has no power: the local, county and national political regimes deny the legality of an irrevocable judge decision and objective right, they do not acknowledge state laws, not in a formal or material sense, strongly sustaining a criminal group that took over 6000 hectares of forest from the property of the Borşa Compossessorate. “Just like that”, this land laundering coincides perfectly with the former mining area of Borşa! It is a cruel deception for all those who hoped that after the fall of communism, new moral and political criteria would be installed in this country.” – ATT. Bogdan Ioan Tudor Todoran, president of  Nostra Silva.

                                                                                         

Restitution, as moral repair, was compromised by several privileged guys who, drunk with the power and the gold of Frank Timiş, think anything is permitted to them in this country! All parties applied an economical, financial and political seizure system, protected and encouraged by the former president himself, Traian Băsescu. This business insulting the Borşa Compossessorate reflects, like in a lens, everything that was prepared for the Romanian people through the entire series of reforms, with naïve titles as  <to bring value to the riches of this country>, but in reality, for those who know what lies behind these companies <to put all riches of the country in the patrimony of the strong party members>.” – Mihali Matei, president of the Borşa Compossessorate.

 

 

In Spetember 2005, a group of five people from Borşa sign a statement through which they decide the creation of Asociaţia Composesorală Cisla (The Cisla Compossessoral Association), with a declared aim of reclaiming around 7000 hectares of forest land. Two of these five people also sign a statute and, following a superficial judicial procedure (the claimants did not fulfill the essential conditions, stated by the law under the absolute nullity sanction), this association acquires legal personality.

 

The authorization of the Cisla Compossessoral Association is done by judge  Şimon Mariana, presently president of the Court of Vişeu de Sus – her husband, Şimon Gheorghe, is a deputy in the Parliament of Romania and vice-president of PSD (Social-Democrat Party) at a national level. In the year 2000, the same judge had granted legal personality to the Borşa Compossessorate, which, following several judicial procedures, obtains, in 5 April 2004 a decision for the restitution of 17.000 hectares of forest, decision which became definitive on 20 December 2004 and irrevocable on the 1st of June 2005.

 

In the first meeting of the Maramureş County Commission, organized according to Law no. 247/2005, the agenda includes a “hot” subject – the validation of a surface of 6056 ha for the Cisla Compossessorate. The legal basis on which this “restitution” was given absolute priority is mysterious, as official documents show that giving land to the Cisla Compossessoral Association was the result of an ENORMOUS FRAUD.

 

According to the minute of the meeting of 29.11.2005 of the Maramureş County Council, from the total of 11 members only 7 were present.

2005-11-29-proces-verbal-comisia-judeteana-maramures

This note from the first paragraph of this document is confirmed by the 7 signatures at the end of the minutes.

 

Nevertheless, in the minutes of 29.11.2005 of the Maramureş County Commission it is noted:

 

8 members of the County Commission are in favor of the validation of appendix no. 39 – BORŞA. Mr. Avram Grigore I.C.R.P.J, Mr. Cliţan Vasile, Mr. Ciuman Vasile chose abstention.

 

So:

 1. 7 members are present of the total of 11;
 2. there are 7 signatures on the minutes;
 3. 3 members abstained from the vote concerning the validation of appendix no. 39 of the Cisla Compossessorate;
 4. 8 members are (voteour note) for the validation of appendix no. 39 Borşa !!!!!!!

We are obviously facing  FORGERY: if 3 of the 7 present members abstained from voting, a simple calculation shows that ONLY 4 MEMBERS OF THE MARAMUREŞ COUNTY COMMISSION DECIDED UPON THE VALIDATION OF APPENDIX NO. 39 FOR THE CISLA BORȘA COMPOSSESSORATE.

 

The stake of this “calculation” is to be found in art. 8 alin. (2) of the Regulation approved through GO no. 890/2005

 

The decisions of the county commissions (…) ARE ADOPTED BY  THE VOTES OF THE MAJORITY OF MEMBERS and are consigned in a statement by all participants.”

 

The legislator specifically states, for the adoption of a decision of the county commission, the condition of a qualified majority, a vote expressed by the majority of the commission members.

 

In our case, according to Ordinance no. 395 from 4 November 2005 issued by the prefect of the Maramureş county, the Maramureş County Commission was composed of 11 members, nominally identified at art. 1 of the ordinance.

 

For a decision to have been legally adopted by the Maramureş County Commission, the vote of the majority of the commission members was needed, namely AT LEAST 6 VOTES OF THE TOTAL OF 11.

 

The decision no. 2 of 29 November 2005 of the Maramureş County Commission was only voted by 4 members, therefore, legally, the proposition of the Local Commission Borşa for the validation of appendix no. 39  for the Cisla Compossessorate WAS NOT ADOPTED.

 

Practically, considering the votes expressed in reality at the meeting of 29 November 2005 of the Maramureş County Commission, the decision should have stated the rejection of the proposition to validate the Local Commission Borşa and not the validation of the Cisla Compossessorate, as stated in the decision later signed by the prefect Böndi Gyöngyike.

 

It is worth mentioning that the validated surface was property of the Borşa Compossessorate, restituted through a definitive and irrevocable court decision, and all the Real Estate Register excerpts state the Borşa Compossessorate as owner.

 

Later, on 5 January 2006, vesting deed no. 115 is made, through which the Cisla Compossessorate is vested the surface of 6056,9 ha forest land.

 

This document contains its own spectacle: there are three vesting deeds, with the same registration number, same date but different content!

 

One of the versions of the deed is used for the obtention of the title deed, on 2 November 2006, while:

 1. the vesting did not respect the location validated by the Maramureş County Commission, location with a compulsory character (over 1153,7 ha from the vested 6056 have not been validated by the Maramureş County Commission);
 2. in the restitution request written by the Cisla Compossessorate, the surface identified as production units I, II and III was specifically reclaimed;
 3. the vesting was actually done for production units I, II, III, IV, V, VI.

 

It was not a problem that the land had already been vested to the Borşa Compossessorate, based on an irrevocable decision of the year 2004.

 

After this moment and up to 2016, the forest land is going through a process of “land laundering” very similar to money laundering.

 

In the year 2010, an attempted “coup de palais” takes place, followed by several judicial procedures, pierced by generalized corruption and the influence sphere of each of the two groups disputing power.

 

Worth mentioning, about the influence that each of the parts exercised upon one or another of the judged of the Vişeu de Sus Court:

 1. recusation demanded by the Maramureş Forestry Directorate against judge Mariana Şimon, accused of:
 • helping the “criminal gang who claim themselves leaders of the Compossessoral Association”;
 • manifested clear intentions of helping “the Borsa Mafia”;
 • is abusively involved in the “business of the state institutions” and in the “fierce defence of the Borsa Mafia”;
 1. the recusation demanded on 29.06.2011 by the Cisla Borşa Compossessorate Association, through Şteţco Toader, against judge Mariana Şimon, because:
 • we strongly state that this judge is corrupt by this gand of impostors”.

 

Astoundingly for the Romanian “Justice” of the Vişeu de Sus Court, though the deed of 30 June 2011, judge Ioan Ungureanu (former lawyer of the Cisla Borşa Compossessoral Association) admits the so motivated recusations!!!

 

A transaction takes place between the divergent groups and the initial plan continues, and for its the fulfilment, in 2011, the VOTE BY CORRESPONDENCE is initiated, a subject appearing in public debates of the Romanian society only 4 years later!

 

Finally, over 4300 hectares of this property are seized by ŞTEŢCU TOADER (BEAR HEAD) – THE HUSBAND OF THE FIRST COUSIN OF FRANK TIMIŞ.

 

In the year 2016, an addendum is filed at the Vişeu de Sus Court, authenticated under no. 229 of 9 February 2016 by BNP Vâcla Cristina Maria, stating: „update of the list of compossessor members according to appendix”. THE ATTACHED LIST HAS 1614 POSITIONS, OF WHICH 1360 BELONG TO ŞTEŢCU TOADER – BEAR HEAD.

 

Several documents we are in hold of show that ŞTEŢCU TOADER – BEAR HEAD, HUSBAND OF THE FIRST COUSIN OF FRANK TIMIŞ, HAS 8695 OF 12236 VOTES (AROUND 4347 HA OF THE TOTAL OF 6056 HA).

 

This entire operation would not have been possible without the decisive contribution of the mayor of the period 2004-2012, Şteţco Cornel Remus. He forced the validation of the Cisla Compossessorate in 2005, in the absence of title deeds – click here for more information, as well as vesting, although the land was already vested to the Borşa Compossessorate – more info here. Şteţco Cornel Remus was EXPLICITLY SUPPORTED BY FRANK TIMIŞ IN HIS ELECTION CAMPAIGN IN 2014.

https://youtu.be/4dUkKw8axcc

What Frank Timiş stated in 2014:

 • the region attracts me (Borşa n.n.). The region has potential(...). The second potential could be reopening explorations and exploitations in the mining industry. Today's technology allows exploration programs to see what has not been found in the past. It is clear that a lot of money is needed for these works, a huge capital si needed, and expertise”;
 • I would be tempted to return home, to come and invest or establish a partnership (...) of 50,000,000 dolars. The money volume is not the problem. The problem is why there is benefit for the mayor's office, my corporation and the Borşa people as well”;
 • it is not only about me having a heart for Borşa, it is also about the local administration being a coherent administration regarding my demands. (...) the reason why I did not come is because there wasn't a capable administration I could trust”;
 • investment is investment, profit is profit (...). For me to come and invest, to bring investment partners of 100 millions, of course there has to be a credible administration. If that is my partner, in the end the mayor's office is a document, but you don't talk to a document, you talk to the natural person elected by the people. (...) I promised that after the elections I would come and help you”.

 

At the beginning of the year 2014, Bear Head – Şteţcu Toader also takes part in the London meeting.

 cap-de-urs-cu-frank-timis

In the next two years, 70% of the problem of land laundering and traffic is almost solved: from the 1,56 ha owned by Bear Head (Şteţcu Toader)  in May 2012, he reaches over 4300 ha in April 2016.

 

Investment is investment, profit is profit”... as Frank Timiş said!!!

 
Top