Scrisoare deschisa pentru un vot final asupra modificarilor Codului Silvic

Publicat la: 28.01.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 
Scrisoare deschisa pentru un vot final asupra modificarilor Codului Silvic

Domnului Klaus Johanis, Președinte al României

Domnului Victor-Viorel Ponta, prim-ministru al Guvernului României

Doamnei Alina Gorghiu şi domnului Vasile Blaga
copreşedinţi ai Partidului Naţional Liberal

Domnului Kelemen Hunor
preşedinte al Uniunii Democrate Maghiare din România

Domnului Constantin Daniel
preşedinte al Partidului Conservator

Domnului Varujan Pambuccian
lider al grupului parlamentar al minorităţilor naţionale

Domnului Ştefan Burlacu
lider al grupului parlamentar al Partidului Poporului – Dan Diaconescu

Parlamentului României

SCRISOARE DESCHISĂ PENTRU UN VOT FINAL ASUPRA MODIFICĂRILOR CODULUI SILVIC

Stimate Domnule Preşedinte al României,
Stimate Doamne şi Stimaţi Domni membri ai Parlamentului României,

De aproape 4 ani se află în proceduri parlamentare diverse proiecte de lege pentru modificarea Codului Silvic. Ultimul proiect, după de a fost retras pentru dezbateri de domnul prim-ministru Victor Ponta, la 29 septembrie 2014, a parcurs o ultimă procedură de analiză publică şi a primit toate avizele de la comisii.

Camera Deputaţilor, ca for decizional, nu a reuşit însă în luna decembrie 2014 finalizarea dezbaterii acestui proiect de lege, fiind puse în discuţia deputaţilor o parte din primele articole ale actului normativ.

Organizaţiile reprezentantive la nivel naţional pentru proprietarii de păduri, administraţiile silvice private, sectorul de exploatare şi prelucrare primară a lemnului, industria lemnului, ONG-uri de mediu, chiar şi administraţia pădurilor statului, au suţinut în dezbaterile parlamentare din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca şi în dezbaterile publice organizate, necesitatea adoptării acestui act normativ.

Sprijinul acestor organizaţii pentru ultima formă a proiectului de lege este argumentat prin faptul că acest proiect final este rezultatul unui amplu proces consultativ, cu integrarea şi armonizarea poziţiilor exprimate de organizaţiile reprezentative pentru corpurile sociale menţionate. Este un lucru bine făcut, care răspunde unui strigăt mut, de ajutor, al pădurii româneşti.

Între prevederile care vor avea un efect pozitiv asupra sectorului forestier menţionăm:

  • crearea temeiului juridic pentru un regulament de vânzare a masei lemnoase, cu stabilirea de principii pentru valorificarea superioară a lemnului, inclusiv limitarea poziţiilor dominante şi asigurarea concurenţei pe piaţa lemnului;
  • asigurarea cu prioritate a resursei de lemn pentru industria mobilei şi încurajarea prelucării locale a masei lemnoase;
  • posibilitatea recoltării a maxim 3 metri cubi/an/ha pentru proprietarii de păduri cu suprafeţe de până la 10 hectare, sub condiţia încheierii unor contracte de servicii silvice pentru paza pădurilor – efectul urmărit este reducerea suprafeţei pădurilor pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice;
  • soluţii pentru compensarea funcţiilor de protecţie ale pădurilor, cu efect benefic pentru finanţarea şi din alte surse a administrării pădurilor private;
  • întărirea regimului de protecţie a ariilor protejate şi a pădurilor virgine, clarificarea aplicării amenajamentelor silvice şi a planurilor de management ale ariilor protejate şi siturilor Natura 2000;
  • clarificări tehnice privind posibilitatea legală de exploatare a pădurilor, un regim juridic clar şi eficient pentru scoaterea temporară şi definitivă din fondul forestier, precum şi cu privire la recoltarea produselor accidentale.

Organizaţiile semnatare ale acestei scrisori deschise solicită adoptarea modificărilor propuse pentru Codul Silvic, apreciind actuala formă a proiectului de lege ca fiind echilibrată şi cu prevederi care ar însemna un real progres pentru domeniul pădurilor, al protecţiei mediului şi al respectării proprietăţii private.

Toate organizaţiile semnatare am susţinut proiectul „Radarul Pădurilor”, ne-am implicat şi ne implicăm în proiecte împotriva tăierilor ilegale, din pădurile private şi din pădurile Statului Român – însă fără modificarea Codului Silvic multe din problemele pădurilor României nu îşi găsesc o rezolvare eficientă. Se impune cu necesitate intervenţia decisivă a legiuitorului.

Solicităm responsabilitate în analiza proiectului de lege şi ne dorim ca toate partidele politice să-şi asume public şi argumentat poziţiile pe care le vor susţine în dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor.

Cu toţii trebuie să susţinem, nu numai la nivel declarativ, o exploatare durabilă a pădurilor României, o valorificare superioară a lemnului în România şi stoparea monopolului străin în domeniu.

Ne dorim o dezbatere care să depăşească divergenţele şi contrele politice gratuite, sau orgoliul de a te socoti predestinat să faci schimbări tocmai la pădurile unde saltul se realizează după legile lente ale naturii şi după cele fulgerătoare ale drujbei.

Bogdan-Ioan Tudor Todoran
Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România NOSTRA SILVA

Nicolae Ţucunel
Asociaţia Forestierilor din România – ASFOR

Gabriel Stanciu
Asociaţia Administratorilor de Păduri – AAP

Bucureşti
27 ianuarie 2015

 
Top