Holzindustrie Schweighofer – Principalul consumator al lemnului de răşinoase exploatat ilegal în România

Publicat la: 16.02.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 
Holzindustrie Schweighofer – Principalul consumator al lemnului de răşinoase exploatat ilegal în România

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – NOSTRA SILVA, a formulat cereri de intervenţie accesorie în dosarele 41943/3/2014 şi 27730/3/2014 ale Tribunalului Bucureşti, precum şi în dosarul 12899/3/2014 al Curţii de Apel Bucureşti, implicându-se astfel în acţiunile de stopare a abatoarelor de lemn ale companiei Holzindustrie Schweighofer.

Cererile de intervenţie au fost formulate în interesul asociaţiilor BANKWATCH ROMÂNIA şi NEUER WEG, care au solicitat instanţei, să dispună, în contradictoriu cu SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, CONSILIUL LOCAL RECI şi CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA:

 • anularea hotărârii nr. 36/2013 a Consiliului local Reci cu privire la aprobarea PUZ “Fabrică de debitare și prelucrare a lemnului” propusă a fi amplasată în comuna Reci, satul Reci, DN11;
 • anularea autorizaţiei de construire nr 220 din 24.12.2013 emisă de Consiliul Judeţean Covasna pentru SC Holzindustrie Schweighofer SRL;
 • suspendarea acestor acte până la soluţionarea irevocabilă a cererilor de anulare.

Amplasarea invesiţiei SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL de la Reci, Covasna s-a făcut fără studii şi dezbateri cu privire la disponibilitatea resursei de masă lemnoasă şi influenţa asupra tăierilor ilegale.

Această analiză este esenţială.

În România se exploatează legal, într-un an, 7 milioane metri cubi rasinoase, lemn pe picior (conform datelor Institutului Naţional de Statistică).

Rezultă, aplicând un randament de 60%, un volum total de 4,2 milioane metri cubi de buştean de gater.

Din acest volum, din cauza vârstelor de exploatabilitate ridicate impuse de normele silvice în vigoare, un procent semnificativ are diametre de peste 40 cm, acest procent neputându-se preta prelucrării industriale din fabricile companiei Holzindustrie Schweihofer.

Considerând  acest volum cu diametre mai mari de 40 cm la doar 30% din buşteanul pentru gater, rezultă că toată cantitatea de masă lemnoasă (buştean de gater) care se poate exploata legal într-un an în România, disponibilă pentru fabricile Schweighofer, este puţin mai mică de 3 milioane metri cubi.

Cu fabrica autorizată spre construire la Reci, Covasna, capacitatea de prelucrare a grupului Holzindustrie Schweighofer va fi de aproximativ 3,4 milioane metri cubi buştean răşinoase.

O cantitate de 0,4 milioane mc este importată anual de grupul Schweighofer din Ucraina. Chiar şi aşa, acest calcul simplu ne arată că firmele din grupul Schweighofer, pentru a funcţiona la capacitatea proiectată şi autorizată vor trebui să achiziţioneze TOT buşteanul de răşinoase între 14-40 cm din piaţă, adică să elimine orice concurenţă.

Poziţia dominantă a companiei Holzindustrie Schweighofer deja exista pe piaţa lemnului de răşinoase, însă după punerea în funcţiune a investiţiei de la Reci, această poziţie dominanţă va tinde către o poziţie de monopol, cu consecinţe negative previzibile atât pentru sectorul din aval (exploatarea masei lemnoase, proprietarii de păduri), cât şi pentru industria mobilei, al cărei acces la resurse va deveni din ce în ce mai dificil.

Un alt efect negativ al acestei investiţii va fi împiedicarea menţinerii şi dezvoltării unei economii locale legate de industria lemnului. Lemnul este una dintre puţinele resurse ale zonei montane, iar prelucrarea lemnului este între activităţile care păstrează forţa de muncă în zona rurală.

De exemplu: într-o comună ca Lunca Ilvei, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu 3400 locuitori, existenţa unei investiţii private în prelucrarea locală a lemnului a oferit un loc de muncă în aproape fiecare familie, fapt ce a păstrat comunitatea vie şi a permis menţinerea activităţilor tradiţionale din zona rurală: creşterea vitelor, păşunatul, fâneţe cosite manual, un echilibru esenţial între om şi natură, precum şi o comunitate vie.

Revenind la efectele negative ale noii investiţii de la Reci: compania Holzindustrie Schweighofer, prin abatoarele de lemn de la Sebeş şi Rădăuţi, a reprezentat şi reprezintă un catalizator, un factor determinant al TĂIERILOR ILEGALE din ultimii 10-12 ani în România.

Se poate observa o analiză sumară,  bazată  pe cifrele oficiale  EUROSTAT,  a producţiei  de cherestea de răşinoase în România şi a importurilor şi exporturilor de buştean de răşinoase.

Cifrele  sunt  următoarele:

 • producţia de cherestea de răşinoase în România a fost de 3,6 milioane metri cubi în anul 2013, fiind estimată tot la 3,6 milioane metri cubi şi în anul 2014;
 • exporturile de buştean de răşinoase, în principal către China, mai puţin către Austria şi Turcia, sunt de 400.000 metri cubi;
 • importurile de buştean de răşinoase, exclusiv din Ucraina, sunt tot de 400.000 metri cubi;
 • conform propriilor comunicari, Holzindustrie Schweighofer a prelucrat  2,9 milioane metri cubi buştean răşinoase în anul 2013;
 • din raportări statistice anterioare, volumul de răşinoase, pe picior,  exploatat în România a fost în anul 2013 de 7 milioane metri cubi.

Concluzionând, exporturile de buştean de răşinoase sunt practic egale cu importurile, deci putem simplifica ecuaţia şi stabili că în România, din 7 milioane metri cubi masă lemnoasă pe picior rezultă, după prelucrare, 3,6 milioane metri cubi de cherestea de răşinoase.

De remarcat că Holzindustrie Schweighofer prelucrează singur 2,9 milioane metri cubi de buştean şi este cunoscut că randamentul mediu de transformare  buştean/cherestea al Holzindustrie Schweighofer este în medie de 52-54% – pentru mai mult de jumătate din buşteanul de pe piaţă.

Calculând pentru restul industriei un randament de 66-68% (producţie  de cherestea pentru consum intern şi pentru ţările arabe, cherestea care are o calitate mai slabă) media randamentului pe industrie nu poate trece de 60%.

Ca sa fie produse 3,6 milioane metri cubi de cherestea, cu randament de 60%, este nevoie de minim 6 milioane metri cubi buştean.

Considerând că dintr-o partidă de lemn pe picior – media naţională de produse principale şi secundare – se obţine un procent de 65% buştean/lemn pe picior, ca să obţinem 6 milioane metri cubi de buştean răşinoase, avem nevoie de minim 9 milioane metri cubi lemn pe picior.

Arătăm şi faptul că buşteanul de răşinoase este folosit şi în producţia de OSB (Kronospan, Egger), la un nivel de câteva sute de mii de metri cubi de buştean în fiecare an.

Oricum am socoti, minim  2 milioane metri cubi de lemn pe picior, specia răşinoase,  sunt exploataţi în plus (ILEGAL) faţă de actele de punere în valoare înregistrate oficial, adică un plus de 30%  faţă de volumul raportat legal.

Aceasta este o estimare moderata a cantităţii de răşinoase exploatată ilegal.

În anul 2013, pentru prima dată, ministerul pădurilor a comunicat că în urma controalelor a fost constatat prin acte de control un volum tăiat ilegal de peste 900.000 mc masă lemnoasă.

Există numeroase rapoarte de control ale Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare (ITRSV) care constată tăieri ilegale şi consemnează că destinaţia finală a lemnului ilegal a fost compania Holzindustrie Schweighofer.

Există numeroase RECHIZITORII ale Parchetelor din cadrul Ministerului Public care consemnează că destinaţia finală a lemnului ilegal a fost compania Holzindustrie Schweighofer şi că tăierile ilegale au fost făcute la presiunea practicilor comerciale ale Holzindustrie Schweighofer.

În acest sens se poate observa rechizitoriul nr. 75/P/2005 din 3.12.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi. În rechizitoriu procurorul consemnează că societatea „A TĂIAT MASĂ LEMNOASĂ ILEGAL PENTRU CĂ TREBUIA SĂ-ŞI ONOREZE CONTRACTELE către SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL” (pag. 7, paragraful 6).

Romsilva vinde lemnul la licitaţie, iar preţurile medii pe picior la răşinoase, produse principale, au ajuns la 200-220 lei/mc, chiar 250 lei la unele direcţii (Neamţ).  Este evident că astfel de preţuri nu pot fi plătite decât dacă există şi surse de lemn tăiat ilegal, ieftin, care să ducă media la valorile pentru buştean pe care le regăsim în piaţă.

Industria mobilei a anunţat că preţurile resursei de masă lemnoasă în România au ajuns prea mari şi nu au acces la resursă. Cumpărătorii mari, cum este IKEA, au delocalizat în alte ţări producţia de mobilă de răşinoase.

Compania HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER a întreţinut şi întreţine reţele de crimă organizată care se ocupă cu:

 • tăieri ilegale de păduri de răşinoase;
 • retrocedări ilegale, urmate de achiziţa terenurilor forestiere de către această companie.

Politica comercială a companiei Schweighofer, de a acorda avansuri de sute de mii de Euro prin antecontracte în care agenţi economici se obligă să livreze cantităţi însemnate de lemn, fără a se face o minimă verificare cu privire la provenienţa acestei mase lemnoase, a determinat şi amplificat constant fenomenul tăierilor ilegale.

Exemplificăm: prin contractul nr. 3969 din 30.11.2004, încheiat între SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER si SC SOFICARM SRL, s-a plătit un avans de 420.000 EURO pentru promisiunea de livrare a unei cantităţi de 22.000 mc masă lemnoasă.

SC SOFICARM SRL şi asociaţii săi nu au putut să exploateze legal masa lemnoasă şi au tăiat ilegal 6.688 arbori ilegal (5.222 metri cubi) pe care i-a livrat companiei SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER. Aceste aspecte sunt consemnate în Rechizitoriul nr. 75/P/2005 din 3.12.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi.

În acelaşi sens sunt şi alte rapoarte de control ale ITRSV, care consemenază destinaţia finală a unor cantităţi impresionante de lemn ilegal: SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL (din aceste rapoarte de control rezultă că aceleaşi societăţi au tăiat în mod continuu lemn ilegal în perioada 2005-2014 şi l-au livrat la Schweighofer – a se vedea în acest sens nota de constantare a ITRSV Vâlcea din 13.05.2014).

SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, prin SC CASCADE EMPIRE SRL, a folosit intermediari (care sunt în prezent inculpaţi în dosare penale) şi în cazul achiziţiei de terenuri forestiere. Se pune întrebarea legitimă: a întreţinut SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL reţele de crimă organizată, care în cele din urmă au fost trimise în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie?

Exemplificăm: cazul munţilor Galbenu, Puru, Petrimanu, cumpăraţi de SC CASCADE EMPIRE SRL în judeţul Vâlcea, după ce aceste suprafeţe forestiere au fost retrocedare prin intermediul unui procurator care a folosit acte falsificate şi a corupt funcţionari ai Statului Român. Există o corespondenţă prin email, cu 6 luni înainte de retrocedare, prin care reprezentanţii Schweighofer au stabilit preţul cu procuratorul pentru vânzarea pădurii. Concret: validarea dreptului de proprietate s-a facut la 13.07.2006. Punerea in posesie s-a facut la 31.07.2006. Titlurile de proprietate s-au emis la 8.08.2006. Pentru alte suprafete punerea in posesie s-a facut in 27.07.2006, in aceeasi zi fiind emis si titlul de proprietate. La 23.08.2006 s-au incheiat contractele de vanzare-cumparare cu CASCADE EMPIRE (194 + 111 ha). Tot la 23.08.2006 s-au mai vandut si 4500 mc masa lemnoasa. La 20.03.2008 s-a vandut si suprafata de 344 ha.

Exista un email din 11.12.2005 intre Lucian Petre (Cascade Empire – Schweighofer) si Mircea Basaraba. In email se discuta despre o vizita in teren, despre alte negocieri, o oferta din 08.12.2005, inclusiv o varianta din care sa-i ramana si domnului Basaraba 200 Euro la hectar. Practic, vânzarea către SC CASCADE EMPIRE SRL era stabilită cu minim şase luni înainte de retrocedare.

Un alt exemplu: la 26.11.2007 se incheie un contract de prestari servicii (nr. 152) intre firma CASCADE EMPIRE SRL si persoana fizica Basaraba Mircea. Prin acest act SC Cascade Empire SRL se obliga sa-i vanda domnului Basaraba Mircea 15 hectare teren forestier in muntele Puru, judeţul Vâlcea, precum si sa-i cedeze 114,56 hectare teren forestier tot in muntele Puru, in schimbul carora Basaraba Mircea se obliga sa cedeze la randul sau o suprafata identica, situata in vecinatatea altor proprietati ale firmei austriece. Suprafaţa de 114,56 hectare urma sa fie folosita pentru implementarea unei statiuni turistice. In prealabil toata aceasta suprafata urma sa fie defrisata si scoasa din fondul forestier, masa lemnoasa urmand a fi livrata la SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL. Există o corespondenţă scrisă între Mircea Basarabă şi SC CASCADE EMPIRE SRL prin care acesta explică toate serviciile pe care le-a făcut pentru domnul Gerald Schweighofer (inclusiv creşterea de zeci sau mii de ori a valorii terenurilor forestiere). Domnul Mircea Basarabă este trimis în judecată, alături de alţi inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de participatie improprie la abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, inselaciune, dare de mita,fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, luare de mita, favorizarea infractorului, etc.

Tot compania Holzindustrie Schweighofer, prin SC CASCADE EMPIRE SRL a fost de acord să cumpere proprietăţile unor comunităţi locale (obşti de moşneni, composesorate), cu toate că actele de vânzare cumpărare sunt ilegale conform legislaţiei româneşti.

Exemplificăm: la 25.05.2004, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 1758 autentificat de BNP Georgeta Fraţian, SC CASCADE EMPIRE SRL a cumpărat suprafaţa de 578 hectare teren forestier de la Obştea Moşnenilor Izvorani pentru preţul de 751.920 EURO. Prin sentinţa civilă nr. 810 din 18 aprilie 2007 pronunţată de Judecătoria Vălenii de Munte în dosarul 1526/2006, s-a anulat contractul de vânzare-cumpărare nr. 1758 din 25.05.2004. În apel preşedintele obştii a fost convins să renunţe la judecată. Un caz similar – o achiziţie ilegală – la composesoratul Câmpul lui Neag, judeţul Hunedoara.

În Raportul Curţii  de Conturi privind situaţia pădurilor în România (2012), s-a concluzionat că au fost tăiaţi ilegal peste 80 milioane mc masa lemnoasă, mare parte după anul 2000, iar paguba statului  a fost de peste 5 miliarde euro.  În realitate, pentru că acest lemn a intrat in circuitul economic, luând în considerare factorul de mutiplicare de valoare adaugata dupa prelucrare de minim 5-7, rezultă o pagubă a României de 30-35 miliarde euro. O parte însemnată din profitul Holzindustrie Schweighofer, inclusiv parte din suma investită la fabrica/abatorul de la Reci, Covasna, provine, direct şi indirect, din tăierile ilegale.

În lumina acestei scurte analize am solicitat instanţei a fi evaluate cererile de chemare în judecată formulate de Asociaţia Bankwatch România şi Asociaţia Neuer Weg.

O parte din documentele care probează analiza NOSTRA SILVA sunt accesibile în fişierul pdf ataşat.

FEDERAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI ŞI PĂŞUNI DIN ROMÂNIA – NOSTRA SILVA

Preşedinte
Bogdan Ioan Tudor Todoran

Holzindustrie schweighofer - The main consumer of softwood timber illegally exploited in Romania

Published at: 16.02.2015| Comments|Attached files
 
Holzindustrie Schweighofer – Principalul consumator al lemnului de răşinoase exploatat ilegal în România

The Federation of Forest and Grassland Owners in Romania – NOSTRA SILVA, formulated accessory intervention requests in files 41943/3/2014 and 27730/3/2014 of Bucharest Tribunal, as well as in file 12899/3/2014 of Bucharest Court of Appeal, thereby engaging in actions to stop the timber slaughter houses of Holzindustrie Schweighofer.

The intervention requests were made in the interest of the associations BANKWATCH ROMANIA and NEUER WEG, who requested the Court, to dispose, in contradiction with SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, to RECI LOCAL COUNCIL and COVASNA COUNTY COUNCIL:

 • annulment of decision no. 36/2013 of Reci Local Council regarding the PUZ approval "The Woodworking and Cutting Factory" proposed to be located in Reci Commune, Reci Village, DN11;
 • annulment of building permit no. 220 from 24.12.2013 issued by Covasna County Council for SC Holzindustrie Schweighofer SRL;
 • suspension of these measures until the irrevocable settlement of the annulment requests.

The location of the investment SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL in Reci, Covasna was made without studies and debates on the availability of timber resources and influence on illegal logging.

This analysis is essential.

In Romania, there are legally exploited, during a year, 7 million cubic meters of softwood timber, standing timber (according to the National Institute of Statistics).

The result, by applying a yield of 60%, is a total volume of 4.2 million cubic meters of saw logs.

Of this volume, due to the high exploitability ages imposed by current forestry laws, a significant proportion have diameters over 40 cm, this percentage not being suitable for the industrial processing factories of Holzindustrie Schweighofer.

Considering this volume with a diameter greater than 40 cm in only 30% of saw logs, it results that all the quantity of timber (saw logs) which can be legally exploited in a year in Romania, available for Schweighofer factories, is less than 3 million cubic meters.

With the factory authorized for construction in Reci, Covasna, the processing capacity of the Holzindustrie Schweighofer Group will be approximately 3.4 million cubic meters of softwood timber.

A quantity of 0.4 million cubic meters is annually imported by the Schweighofer group from Ukraine. Even so, this simple calculation shows that the companies of the Schweighofer Group, in order to operate at their designed and authorized capacity will have to purchase ALL the softwood timber, between 14 and 40 cm, in the market, i.e. to eliminate any competition.

The dominant position of Holzindustrie Schweighofer has already been on the softwood timber market, but after commissioning the Reci investment, this dominant position shall tend to a monopoly position, with predictable negative consequences for both the downstream sector (wood exploitation, forest owners) and the furniture industry, whose access to resources will become increasingly more difficult.
Another negative effect of this investment will be preventing the maintenance and development of local economies related to wood industry. Wood is one of the few resources of the mountain area and wood processing is among the activities that keep the workforce in rural areas.
For example: in a Commune such as Ilvei Meadow, Bistrita-Nasaud County, with 3400 inhabitants, the existence of a private investment in the local wood processing, offered a job in almost every family which has kept the community alive and allowed the maintenance of traditional activities in rural areas: raising cattle, grazing, manually mowed hay, an essential balance between man and nature, as well as a vibrant community.
Coming back to the negative effects of the new investment of Reci: Holzindustrie Schweighofer, through the wood slaughter houses from Sebes and Radauti, was and is a catalyst, a determinant factor of ILLEGAL LOGGING in the last 10-12 years in Romania.

We can see a brief analysis, based on official EUROSTAT figures, of softwood timber production in Romania and of imports and exports of softwood logs.

The figures are as follows:

 • the softwood timber production in Romania was 3.6 million cubic meters in 2013, being estimated at 3.6 million cubic meters in 2014;
 • softwood log exports, mainly to China, except to Austria and Turkey are of 400.000 cubic meters;
 • softwood log imports, exclusively from Ukraine, are still 400.000 cubic meters;
 • according to their own communications, Holzindustrie Schweighofer processed 2.9 million cubic meters of softwood logs in 2013;
 • from previous statistical reports, the volume of standing softwood timber exploited in Romania in 2013 was of 7 million cubic meters.

In conclusion, the exports of softwood logs are practically equal to imports, therefore we can simplify the equation and determine that in Romania, from 7 million cubic meters of standing timber we obtain, after processing, 3.6 million cubic meters of softwood timber.

To note that Holzindustrie Schweighofer processes alone 2.9 million cubic meters of logs and it is known that the average yield for logs/timber conversion of Holzindustrie Schweighofer is around 52-54% - for more than half of the log market.

Calculating for the rest of the industry a yield of 66-68% (timber production for domestic consumption and for Arab countries, timber that has a lower quality) the average yield per industry cannot pass 60%.

In order to produce 3.6 million cubic meters of timber, with a yield of 60%, we need minimum 6 million cubic meters.

Considering that from a lot of standing timber - the national average of main and secondary products - we obtain a percent of 65% logs/standing timber, in order to obtain 6 million cubic meters of softwood logs, we need at least 9 million cubic meters of standing timber.

We also mention that the softwood log is used in the production of OSB (Kronospan, Egger) at a level of several hundred thousand cubic meters of logs every year.

No matter how we consider, at least 2 million cubic meters of softwood standing timber are exploited in addition (ILLEGALLY), compared to the officially registered documents, i.e. an additional 30% over the legally reported volume.

This is a moderate estimate of the quantity of illegally exploited softwood.

In 2013, for the first time, the Ministry of Forests announced that after controls, an illegally logged volume mass was found of over 900,000 cubic meters.

There are numerous control reports of Territorial Inspectorates for Forestry and Hunting (ITRSV) which found illegal logging and recorded as the final destination of illegal timber the company Holzindustrie Schweighofer.

There are numerous INDICTMENTS of the Prosecutors’ Offices of the Public Ministry which recorded as the final destination of illegal timber the company Holzindustrie Schweighofer and that the illegal logging was made under the pressure of commercial practices of Holzindustrie Schweighofer.

In this sense we can observe indictment no. 75/ P/2005 from 03.12.2009 of the Prosecutor's Office near Brezoi Court. In the indictment, the Prosecutor records that the company “HAS LOGGED ILLEGALLY BECAUSE IT HAD TO HONOR THE CONTRACTS with SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL” (page 7, paragraph 6).

Romsilva sells the wood at auction and the average prices per standing timber, main products, reached 200-220 lei/cm, even 250 lei in some directions (Neamt). It is obvious that such prices cannot be paid unless there are sources of illegally logged timber, cheap, that can lead to the average values for logs that we find in the market.

The furniture industry has announced that the prices of timber resources in Romania increased a lot and that they have no access to them. Large buyers such as IKEA, have relocated their softwood furniture production to other countries.

The company HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER has maintained and maintains networks of organized crime dealing with:

 • illegal logging of softwood timber;
 • illegal restitution, followed by the acquisition of forest land by this company.

Schweighofer’s commercial policy to grant advances of hundreds of thousands of Euro by pre-contracts in which economic agents are obliged to deliver large quantities of wood, without making a minimal verification on the origin of the timber, determined and amplified the constant phenomenon of illegal logging.

For example: through contract no. 3969 from 30.11.2004, concluded between SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER and SC SOFICARM SRL, an advance of 420.000 euros was paid to promise the delivery of a quantity of 22.000 cubic meters wood mass.

SC SOFICARM SRL and its associates could not legally operate the wood and illegally logged 6.688 trees (5.222 cubic meters) which they delivered to SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER. These aspects are recorded in indictment no. 75/P/2005 from 03.12.2009 of the Prosecutor's Office near Brezoi Court.

In addition there are other control reports of ITRSV that record the final destination of large quantities of illegal timber: SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL (these reports show that the same companies illegally logged timber continuously during 2005-2014 and delivered it to Schweighofer - see the record of ITRSV Valcea from 13.05.2014).

SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL, through SC CASCADE EMPIRE SRL, used intermediaries (which are currently defendants in criminal cases) for the purchase of forest land. The following question is legitimate: has SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL had organized crime networks, which eventually were sent to trial by the National Anticorruption Directorate?

For example: the case of mountains Galbenu, Puru, Petrimanu, bought by SC CASCADE EMPIRE SRL in Valcea County, after these forest areas have been returned by a procurator who used forged documents and corrupted Romanian state officials. There is an email correspondence with 6 months before the handover, through which Schweighofer’s representatives established the sale price of the forest together with the procurator. Specifically: the validation of ownership was made on 13.07.2006. The entering into possession was made on 31.07.2006. The ownerships were issued on 08.08.2006. For other surfaces the entering into possession was made on 27.07.2006, the ownership being issued in the same day. On 23.08.2006, were concluded the sale-purchase contracts with CASCADE EMPIRE (194 + 111 ha). Also on 23.08.2006, 4500 cubic meters of timber was sold. On 20.03.2008, the area of 344 ha was sold.

There is an email from 11.12.2005 between Lucian Petre (Cascade Empire - Schweighofer) and Mircea Basaraba. In the email they talk about a field visit, about further negotiations, an offer from 08.12.2005, including a version according to which Mr. Basaraba keeps 200 Euro per hectare. Basically, the sale to SC CASCADE EMPIRE SRL was established with at least six months before the handover.

Another example: on 26.11.2007, a service contract (no. 152) is concluded between the company CASCADE EMPIRE SRL and the individual Mircea Basaraba. By this act SC Cascade Empire SRL undertakes to sell 15 hectares of forest land in Mount Puru, Valcea, to Mr. Mircea Basaraba and to give him 114.56 hectares of forest land in Mount Puru, in return for which Mircea Basaraba undertakes to surrender an identical area, located near other properties of the Austrian company. The area of 114.56 hectares would be used to implement a tourist resort. Previously all this land was going to be deforested and removed from the forestry fund, and the timber delivered to SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL. There is a written correspondence between Mircea Basaraba and SC CASCADE EMPIRE SRL in which he explains the services he provided for Mr. Gerald Schweighofer (including the tenfold or thousandfold increase of forestry land value). Mr. Mircea Basaraba is sent to trial, along with other defendants, for offenses of improper participation in abuse of office with very serious consequences, fraud, active bribery, forgery of official documents, taking bribery, aiding and abetting, etc.

Also, the company Holzindustrie Schweighofer, through SC CASCADE EMPIRE SRL has agreed to buy the properties of local communities (congregation of freeholders, co-owners), although the sale-purchase documents are illegal under Romanian law.

For example: on 25.05.2004, through the sale-purchase contract no. 1758 authenticated by Notary Public Georgeta Fratian, SC CASCADE EMPIRE SRL bought 578 hectares of forest land from the freeholders Obstea Izvorani for the price of 751.920 EURO. Civil sentence no. 810 of 18 April 2007 ruled by Valenii de Munte Court in file 1526/2006, canceled the sale-purchase contract no. 1758 from 25.05.2004. In appeal, the president of the community was convinced to give up the trial. A similar case - an illegal acquisition – in the compossessorate Campul lui Neag, Hunedoara County.

The Court of Auditors’ report on the situation of forests in Romania (2012) concluded that there were illegally logged over 80 million cubic meters of timber, mostly after 2000, and the damage of the state was over 5 billion euros. In reality, because this timber came into the economic circuit, taking into account the multiplier value added by processing, of minimum 5-7, it results a loss of 30-35 billion euros for Romania.

A large part of Holzindustrie Schweighofer’s profit, including part of the amount invested in the factory / slaughter house of Reci, Covasna, comes, directly and indirectly, from illegal logging.

In light of this brief analysis, we asked the court to evaluate the summons formulated by the Bankwatch Association Romania and the Neuer Weg Association.

A part of the documents that prove the analysis of SILVA NOSTRA is available in the attached pdf file.

THE FEDERATION OF FOREST AND GRASSLAND OWNERS IN ROMANIA – NOSTRA SILVA

President
Lawyer Bogdan Ioan Tudor Todoran

 
Top