Codul silvic a fost adoptat. Câteva modificări pozitive pentru proprietatea privată.

Publicat la: 27.02.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 

Camera Deputaţilor, în şedinţa din 25 februarie 2015, a adoptat proiectul de modificare a Codului Silvic cu 208 voturi pentru (fiind necesare minim 198), 97 împotrivă şi 27 de abţineri.

Din modificările care privesc proprietatea privată forestieră evidenţiem:

 • art. 20 alin. (11): “întocmirea de amenajamente silvice este obligatorie pentru proprietăţile de fond forestier mai mari de 10 ha”;
 • art. 20 alin. (12): “proprietarul care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier al unei proprietăţi cu suprafaţa de maximum 10 ha poate recolta un volum de 10 maximum 3 mc/an/ha de pe această proprietate forestieră, în funcţie de caracteristicile structurale ale arboretului”;
 • art. 21 alin. (4): “cheltuielile privind elaborarea amenajamentelor silvice se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, pentru suprafaţa de maximum 10 ha/proprietate, indiferent dacă aceasta este sau nu cuprinsă într-o asociaţie”;
 • art. 25 alin. (3): “în vederea cuantificării volumului de lemn nerecoltat ca urmare a instituirii măsurilor de protecţie, pentru pădurile încadrate în grupa I funcţională, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, amenajamentul silvic va prevedea distinct şi reglementarea procesului de producţie pentru acestea, considerându-le încadrate în grupa a II-a funcţională;
 • art. 54 alin. (2): “accesul public în fondul forestier naţional cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu excepţia activităţilor sportive, de recreere şi turism, care se pot practica numai cu acordul: a) şefului ocolului silvic, în cazul administrării; b) proprietarului, cu avizul şefului ocolului silvic, în cazul asigurării serviciilor silvice”;
 • art. 58 alin. (5) şi (6): recoltarea şi/sau achiziţionarea produselor nelemnoase specific fondului forestier se va face doar în baza acordului scris al proprietarului fondului forestier;
 • art. 60 alin. (5) lit. f): “un operator economic/grup de operatori economici nu poate achiziţiona/procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masă lemnoasă din fiecare specie, stabilit ca medie a ultimilor 3 ani în baza actelor de punere în valoare autorizate la exploatare şi exploatate la nivel naţional, indiferent de forma de proprietate”;
 • art. 62 alin. (3): proprietarii de fond forestier, persoane fizice, pot exploata, fără atestare, din proprietatea lor, un volum de până la 20 m3/an, în condiţiile legii;
 • art. 95 alin. (2): „proprietatea formelor asociative prevăzute la alin. (1) este garantată, indivizibilă şi inalienabilă, acesteia fiindu-i aplicabile dispoziţiile art. 27 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate (…)”;
 • art. 97 alin (11): „impunerea de restricţii proprietarilor de păduri, prin amenajamente silvice, prin regulamente ale parcurilor naţionale, naturale, rezervaţiilor biosferei şi a siturilor Natura 2000 ori prin alte norme, inclusiv cele care stabilesc diferite tipuri de grupe funcţionale, se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata unei juste şi prealabile despăgubiri, plătită anual, care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică”;
 • art. 137: „Suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi, cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani sunt scutite de taxe şi impozite”.
VIDEO (CODUL SILVIC – VOTUL FINAL IN CAMERA DEPUTATILOR)

Forma pentru promulgare a legii de modificare a Codului silvic poate să fie accesată în fişierul pdf ataşat.

 
Top