Asociatia administratorilor de paduri – scrisoare deschisa

Publicat la: 30.03.2015| Comentarii
 
Domnule Presedinte ,

Ma adresez dumneavoastra in calitate de presedinte al Asociatiei Administratorilor de Paduri din Romania , asociatie ce cuprinde peste 100 de ocoale silvice private ( de regim ) administrand circa 1,3 milioane de ha de fond forestier, precum si in calitate de ,,truditor ‘’ activ al proiectului Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.46 – Codul Silvic .

Am studiat cu atentie motivele din Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic , adresata de d-voasta Senatului Romaniei si nu pot sa nu constat fragilitatea argumentatiei critice precum si ,,focusarea ‘’ gresita asupra unor prevederi din aceasta lege ceea ce poate conduce la ideea ca nu ati fost consiliat corect .

Pentru acuratetea informatiei si pentru urmarirea logicii expunerii , in cele ce urmeaza voi prezenta alaturi de prevederea legislativa criticata de d-voastra considerentele pentru care nu pot fi de acord cu motivatia respingerii textului de lege , astfel :

1.Art.I pct.9÷15 din Legea transmisa spre promulgare , respectiv modificarea Art .10÷13 din Legea nr.46-Codul silvic ,reglementeaza :

– obligativitatea administrarii serviciilor silvice pentru intreg fondul forestier national , indiferent de proprietate , prin ocoale silvice .

administrarea / serviciile silvice se asigura prin ocoalele silvice :

– de stat – care administreaza fond forestier proprietate publica a statului

– pot asigura administrarea/ serviciile silvice si pentru alte proprietati forestiere

pe baza de contracte

– de regim – care administreaza / presteaza servicii silvice pentru persoanele fizice sau

juridice care le-au infiintat

– pot asigura administrarea/ serviciile silvice si pentru alte proprietati

forestiere pe baza de contract

Deci :

– un proprietar de fond forestier , persoana fizica sau juridica are obligatia sa-si administreze / asigure serviciile silvice printr-un ocol silvic autorizat , infiintat chiar de el ( sau intr-o asociatie ) in acest sens sau prin incheierea unui contract de administrare / servicii silvice cu un ocol silvic autorizat ( care poate fi de stat sau de regim ).

Astfel: Nu s-a creat nici un avantaj ocoalelor silvice de regim( intrucat si ocoalele silvice de stat pot incheia contracte de administrare /prestari servicii silvice cu proprietarii de paduri! ) ci s-au clarificat aspecte ce tin de gestionarea padurilor .

De asemenea nu putem considera ajutor de stat- contravaloarea serviciilor silvice achitata de proprietar in baza unui contract incheiat in acest sens .

2 .Art .I pct.29 din legea transmisa spre promulgare , respectiv completarea Art 20 din Legea 46/2008 Codul Silvic- cu aliniatul (1’), instituie obligativitatea intocmirii amenajamentelor silvice- doar– pentru proprietati de fond forestier mai mari de 10 ha .

Atentie ! Aceasta facilitate pentru proprietatile forestiere mici este acordata in conditiile :

1 – incheierii unui contract de servicii silvice pentru o perioada de minim 10 ani .

2 – recoltarea unui volum de maxim 3 mc/an / ha in functie de caracteristicile structurale ale

arboretului , astfel incat sa fie realizata continuitatea functiilor arboretelor , cat si conditiile de sanatate si regenerare ale acestora .

Astfel: Se pun bazele intrarii in legalitate a circa 500.000 ha padure aflate in proprietatea a peste 300.000 mici proprietari (de altfel nici in U.E. nu exista obligativitatea amenajamentului silvic pentru micile proprietati )-prin crearea unui cadru legislativ pentru aceste proprietati- cadru in care taierile sunt controlate si conditionate, neexistand pericolul accelerarii taierii padurilor.

3.Art.I pct 48 (modificarea Art.37 din Codul Silvic )

reglementeaza conditiile si situatiile in care este posibila scoaterea definitiva a terenului din Fondul Forestier National , prin derogare de la regimul general .

Astfel s-au extins categoriile exceptate de la regimul general aplicabil ( dar cu conditia compensarii acestora, fara reducerea suprafetei fondului forestier si cu plata anticipata a obligatiilor banesti! ) cu categoriile de lucrari si obiective mentionate la lit .e,respectiv:

– surse si retele de energie din resurse conventionale sau regenerabile .

– parcuri recreative ,tematice si / sau educationale .

Motivatie: S-au avut in vedere – planurile la nivel european si national de actiune in domeniul energiei regenerabile- precum obiectivul care prevede ca in 2020, 20% din energie sa provina din surse regenerabile ,( a se vedea directiva europeana ” O noua strategie U.E. pentru paduri si sectorul forestier – Bruxelles , 20-09-2013”) , – precum si promovarea functiilor sociale ale gestionarii durabile a padurilor prin crearea de ,,observatoare ale patrimoniului silvic “ respectiv parcuri recreative ,tematice si / sau educationale , recunoscand si promovand dreptul populatiei la accesul la paduri si la zonele de natura , asa cum se practica in statele membre U.E , aducand multe beneficii in privinta accesului echitabil si democratic la recreere , a aprecierii ecosistemelor si a respectarii patrimoniului national (… din raportul Comisiilor reunite ale Parlamentului European din 01.04.2001 referitor la Cartea verde a Comisiei privind protectia padurilor si informarea in domeniul forestier ).

Deci nu putem considera ca prin reglementarea unor obiective-considerate ca prioritati la nivel national si european-se incalca principiile concurentiale intrand in sfera notiunii de ajutor de stat!

4 .Art I pct 71 – modifica Art 60 din Codul Silvic – prin adaugarea unor noi reglementari privind valorificarea masei lemnoase din proprietatea publica .

lit.f – un operator economic / grup de operarori economici nu poate achizitiona / procesa mai mult de 30% din volumul dintr-un sortiment industrial de masa lemnoasa din fiecare specie .

Aceasta prevedere nu creaza un ,, mediu neconcurential ‘’ ci reglementeaza o situatie in care una sau mai multe intreprinderi detin o pozitie dominanta pe piata interna sau pe o parte semnificativa a acesteia – situatie definita de Art 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si de Art.6 alin 1)si 3) din Legea 21/1996 ( cu modificarile si completarile ulterioare ) – Legea Concurentei(cu observatia ca in aceasta lege, pozitia dominanta este raportata la un procent de 40%!) ,- avand drept scop – ; eliminarea monopolului , accesul echitabil la resursa , protectia si dezvoltarea comunitatilor locale dependente de materia prima – lemn .

CONCLUZIONAND:

Aceasta lege

– este rezultatul a multor dezbateri , pe parcursul multor ani , varianta actuala fiind rezultatul armonizarii pozitiilor tuturor ,, actorilor ‘’ din sector respectiv : administratori , proprietari , firme de exploatare si prelucrare a lemnului ,O.N.G.-uri de mediu , Autoritatea Publica Centrala care raspunde de Silvicultura

-organizeaza problematica sectorului , identificand si promovand solutii viabile pentru o multitudine de probleme la care actuala lege (L 46/2008- Codul Silvic ) nu raspunde , implementand solutii echilibrate din punct de vedere al cerintelor de mediu , economice si sociale .

Astfel

– promovarea acestei legi este de interes national ,orice amanare sau tergiversare a pasilor ce trebuiesc facuti conform tehnicii legislative, conducand la lezarea intereselor multor cetateni romani si a Romaniei in ansamblu .

Cu deplina incredere in obiectivitatea analizei d-voastra,

Cu respect si aleasa consideratie ,

Presedintele Asociatiei Administratorilor de Paduri din Romania

Ing . Stanciu Gabriel

 
Top