Un Român a devenit Laureat al Premiului EuroNatur 2016

Publicat la: 13.10.2016| Comentarii
 
Un Român a devenit Laureat al Premiului EuroNatur 2016

Salvează ultimele păduri de paradis ale Europei!

Comunicat de presă – 12 Octombrie 2016

Radolfzell / Insula Mainau (Lacul Bodensee / Constance), Germania.

Cu toate că în România se exploatează abuziv pădurile, țara este încă statul Uniunii Europene cu cea mai substanțială suprafață de păduri virgine. Pentru asta lupt. Nu mă voi putea odihni bine până când nu voi ști că pădurile de paradis din România sunt în siguranță”, a spus biologul și campaigner-ul Gabriel Păun. Pentru angajamentul lui deosebit, în 12 octombrie el a primit Premiul EuroNatur 2016 pe Insula Mainau (Lacul Constance).

„Distrugerea pădurilor multi seculare din Carpați este o problemă Europeană și ne îngrijorează pe toți. Acest tezaur natural unic în Europa se distruge pentru profitul pe termen scurt, în mare parte ilegal, în ciuda prevederilor legale naționale și internaționale”, a spus Christel Schroeder, președintele fundației pentru conservarea naturii, EuroNatur. În fiecare săptămână sunt doborâți mii de arbori – mulți dintre ei în zone care nu au fost atinse vreodată de om și care sunt cele mai magnifice păduri rămase.

„Oferind anul acesta Premiul EuroNatur lui Gabriel Păun, trimitem un mesaj clar împotriva distrugerii ultimelor păduri virgine din Europa și un semnal de alarmă că acestea trebuie protejate. Onorăm curajul lui de a scoate la lumină exploatările scandaloase și vitejia de a se lupta cu oponenți care, aparent, sunt de neînvins”, a argumentat Christel Schroeder motivele pentru care a selectat laureatul acestui an.

Autoritățile din România nu implementează cu strictețe legislația pentru conservarea pădurilor virgine. Pădurile seculare nu mai sunt astăzi în siguranță nici măcar în parcurile naționale sau siturile Natura 2000. România adăpostesțe probabil încă aproximativ 60% din ultimele păduri virgine din Europa (cu excepția Rusiei). Dar în ultimii 10 ani, arii vaste de ecosisteme forestiere formate acum 6000 de ani după ultima era glaciară au fost distruse. Lemnul a ajuns inclusiv în magazine DIY din Germania.

Informatii suplimentare:

www.euronatur.org/actions/ euronatur-award/

Premiul EuroNatur nu este de natură materială. Acesta onorează un angajament extraordinar în domeniul conservării naturii. Printre laureații din anii precedenți se afla Jonathan Franzen, Prințul Charles, Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela, Dr. Ernst Paul Dörfler, Prof. Dr. Klaus Töpfer, Hnutí Duha (Friends of the Earth Czech Republic) și Dr. Hans Bibelriether. Premiul EuroNatur 2016 a fost acordat lui Gabriel Păun la 12 Octombrie la ora 5 P.M pe insula Mainau de pe lacul Constance (Bodensee), Germania.

Gabriel Păun este un biolog român care poartă campanii naționale și internaționale pentru conservarea naturii și protecția animalelor. Când a lucrat la Greenpeace a obținut interzicerea cultivării de soia modificată genetic în România. Pentru bunăstarea animalelor a fost Directorul de campanii al Vier Pfoten Internațional și este EU Director al Animals International. Păun a derulat investigații și campanii pentru protejarea pădurilor vreme de mai mulți ani. Printre cele mai notabile au fost stoparea constructiei drumului național 66A prin Parcurile Naționale Domogled și Retezat, dar și salvarea de la exploatare a mii de hectare de păduri virgine și protejarea lor prin lege. Gabriel Păun a înființat în anul 2009 ONG-ul pentru conservarea naturii Agent Green.

Imagine: Conservaționistul Gabriel Păun a primit Premiul EuroNatur 2016 la 12 Octombrie 2016 © Matthias Schickhofer.

Mai multe informații imagini la rezoluție de imprimat puteți descărca la:

www.euronatur.org/press-room/ euronatur-award-2016

Sursa: www.agentgreen.ro

Romanian forest conservationist received EuroNatur Award 2016

Published at: 13.10.2016| Comments
 
Un Român a devenit Laureat al Premiului EuroNatur 2016

Save Europe’s last paradise forests!

Romanian forest conservationist received EuroNatur Award 2016

poza1

Radolfzell/ Mainau Island (Lake Constance), Germany. “For all the massive deforestation happening in Romania, the country still is the last within the European Union to harbour substantial areas of really primeval forests. That’s what I am fighting for. I will not rest until Romania’s paradise forests are safe”, says Romanian biologist and campaigner Gabriel Paun. For this outstanding commitment, today he received the EuroNatur Award 2016 on Mainau Island (Lake Constance).

The destruction of the Carpathian old-growth forests is a European issue and a concern for all of us. This unique European natural heritage is being destroyed for short-term profits, largely illegally, in spite of national and international conservation provisions,” says Christel Schroeder, president of nature conservation foundation EuroNatur. Week after week, thousands of trees are being cut down – many of them in areas that had been untouched by man for centuries and that are among the most magnificent forests that we have left. “By giving this year’s EuroNatur Award to Gabriel Paun, we send a clear signal for the protection and against the destruction of Europe’s last primeval forests. We are honouring his courage in uncovering the scandalous deforestation and his braveness in fighting a seemingly insuperable opponent,” states Christel Schroeder on the reasons for selecting this year’s laureate.

The Romanian authorities are not strictly enforcing the primeval forests’ legal conservation status. Not even if they are situated in a national park or an area protected by EU laws, centuries-old giant trees are safe from the chainsaws. Romania currently still harbours 60% of the continent’s remaining old-growth forests (excl. Russia). But over the past ten years, vast areas of these more than 6000-year-old forest ecosystems have been destroyed. The wood is also being sold in German DIY stores.

Background information:

EuroNatur Award: www.euronatur.org/actions/ euronatur-award/

The EuroNatur Award is non-monetary. It shall honour outstanding commitments in the field of nature conservation. Laureates of previous years include Jonathan Franzen, Prince Charles, Mikhail Gorbachev, Nelson Mandela, Dr. Ernst Paul Dörfler, Prof. Dr. Klaus Töpfer, and Hnutí Duha (Friends of the Earth Czech Republic). Receiving the EuroNatur Award in 2014 provided the Czech nature conservation organisation Hnutí Duha with the necessary international backing to significantly progress wilderness protection in Šumava National Park. The EuroNatur Award 2016 was given on 12 October 2016 at 5 p.m. to Gabriel Paun on Mainau Island (Lake Constance).

Gabriel Paun is a Romanian biologist campaigning for nature conservation and animal protection. Working for Greenpeace, he was instrumental in achieving a ban of genetically modified soy in Romania. He’s also active for Four Paws and Animals International. For many years he has been campaigning for forest protection. Among his achievements is a halt to illegal construction works on route 66a through Domogled and Retezat National Parks in Romania which harbour some of the last primeval beech forests of Europe. Since 2009 Gabriel Paun is founding president of the Romanian nature conservation NGO Agent Green.

Footage:

Licensed for one-time use in the context of media reports on the EuroNatur Award 2016 on the condition of copyright attribution. Further use, storage and sale are not permitted. If published online, the size of the longest side of the image must not exceed 1000 pixels. Image: Romanian forest conservationist Gabriel Paun received the EuroNatur Award 2016 on October 12th © Matthias Schickhofer.

Please find further information and images in printable resolution in the download area at: www.euronatur.org/press-room/ euronatur-award-2016

https://www.youtube.com/watch?v=7Ae7U2CdMvk&feature=youtu.be

 
Top