SCHWEIGHOFER ACCEPTĂ LEMN TĂIAT ILEGAL

Publicat la: 27.04.2015| Comentarii
 
SCHWEIGHOFER ACCEPTĂ LEMN TĂIAT ILEGAL

Environmental Investigation Agency (EIA), o organizație de mediu cu birouri în Washington D.C. și Londra a dat publicității filmări care expun conducerea companiei Holzindustrie Schweighofer România, cel mai mare procesator de rășinoase din țară, acceptând cu bună știință și recompensând lemnul tăiat ilegal printr-un sistem de bonificație.

Aceste dovezi apar în vreme ce Holzindustrie Schweighofer a fost identificată în România drept jucând un rol central în eforturile de a stopa noul Cod Silvic. Acest cod se află în dezbaterile finale din Parlament.

În timpul filmărilor, investigatorii EIA au jucat rolul unor investitori străini care au câștigat drepturile de punere în valoare a unei cantități anume de lemn din pădurile unei asociații de proprietari din România. În discuțiile pe care aceștia le-au purtat cu oficialii români și austrieci ai companiei Schweighofer, investigatorii au menționat de mai multe ori intenția de a tăia mai mult decât este permis conform contractului cu asociația de proprietari. Investigatorii au cerut companiei asigurări că lemnul ilegal va fi cumpărat. În toate ocaziile, oficialii Schweighofer au confirmat că vor cumpăra lemnul. Mai mult decâ tatât, aceștia au arătat bonusurile pe care le oferă pentru cantități suplimentare de lemn.

Pe 23 martie, PreședinteleRomâniei a retrimis noul cod silvic inapoi în Parlament pentru amendamente și dezbateri. La scurt timp a fost dată publicității scrisoarea trimisă de CEO-ul Schweighofer către primul ministru al României, cerând să schimbe Codul Silvic, în caz contrar amenințând cu efecte negative asupra comerțului dintre Austria și România, în general.

Un al doilea document de la Ambasada Austriei la Bucureșt iprezintă îndemnul către Guvernul României de a se întâlni cu Schweighofer pentru a ajunge la o înțelegere în legătură cu noul Cod Silvic. Elementul din Codul Silvic care face obiectul dezbaterilor este limita de 30% impusă oricărei companii în procesarea unei specii sau sortiment din România.

“România se află în mijlocul unui efort critic de a combate tăierile ilegale ale pădurilor sale de o frumusețe și valoare unică”, a spus Alexander von Bismarck, Director Executiv al EIA SUA. “Această luptă împotriva tăierilor ilegale nu poate fi câștigată dacă o companie puternică precum Schweighofer cumpară cu bună știință și recompensează lemnul ilegal.”

Holzindustrie Schweighofer este o companie austriacă care procesează vasta majoritate a lemnului de rășinoase în produse semi-finite, în principal pentru export în UE, Japonia și America de Nord.

Tăierile ilegale amenință ultimele păduri seculare ale Europei. Peste 60% dintre acestea sunt încă adăpostite în România. Pădurile României sunt casa urșilor, lupilor și a râșilor care se află aici în număr mai mare decât în toată Europa la un loc, cu excepția Rusiei.

EIA – Environmental Investigation Agency

Austrian company exposed offering bonuses for illegal Romanian Timber

Published at: 27.04.2015| Comments
 
SCHWEIGHOFER ACCEPTĂ LEMN TĂIAT ILEGAL

BUCHAREST—The Environmental Investigation Agency (EIA), an environmental organization with offices in Washington, D.C. and London, has released a new video exposing the leadership of the largest forest products company in Romania, the Austrian-based Holzindustrie Schweighofer, willingly and knowingly accepting illegally harvested timber and incentivizing additional cutting through a bonus system.

This evidence comes as Schweighofer has been identified in Romanian media as playing a central role in efforts to stop a new forest law from being approved by the Romanian Government. The forest law is currently under debate in the Romanian parliament.

In the video, undercover EIA investigators posed as foreign investors who had acquired the rights to cut a specified amount of timber on land owned by communities in Romania. Speaking to Romanian and Austrian Schweighofer officials, the investigators stated multiple times they intended to cut more than was permitted under contract and they needed assurances from Schweighofer that the company would accept the wood. On all occasions, Schweighofer officials confirmed they would buy the wood and further offered a bonus for any additional wood delivered.

On March 23, 2015, the President of Romania sent the proposed forest law back to the parliament for amendment and debate. Soon after, Romanian media released a leaked letter from the CEO of Schweighofer to the Romanian Prime Minister demanding the proposed law be amended, threatening consequences to trade relations between Austria and Romania if not.

Another leaked letter from the Austrian Embassy in Bucharest demanded the Romanian government meet with Schweighofer to reach an agreement on the proposed forest law. One provision of particular concern limits any one company from utilizing more than 30 percent of a given species of wood in Romania.

“Romania is in the middle of a critical effort to combat the illegal exploitation of its amazing, unique forests,” said Alexander von Bismarck, Executive Director of the EIA U.S. office. “This fight against illegal logging in Romania cannot be won if powerful companies like Schweighofer knowingly buy, and offer bonuses for, illegal wood.”

Holzindustrie Schweighofer is an Austrian-based wood products company, which processes the majority of Romania’s softwood timber into semi-finished wood products, primarily for export to the EU, Japan, and North America.

Illegal logging threatens Europe’s last remaining old growth forests, over 60 percent of which exist in Romania. These virgin forests are home to more large mammals, including brown bear, wolves, and lynx, than are found in all other European states combined, excluding Russia.

EIA - Environmental Investigation Agency

 
Top