ÎCCJ: Fără norme metodologice nu se plătesc funcţiile de protecţie

Publicat la: 08.12.2015| Comentarii|Fisiere atasate
 
ÎCCJ: Fără norme metodologice nu se plătesc funcţiile de protecţie

ÎCCJ: Fără norme metodologice nu se plătesc funcţiile de protecţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a reunit în ședința din 23 noiembrie 2015 pentru a dezbate cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic coroborat cu art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 861/2009 prin raportare la art. 4 lit. s) pct. 4 coroborat cu art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 14/2010.

Prin Decizia nr. 36/2015, ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, prin încheierea din data de 29 aprilie 2015 pronunțată în dosarul nr. 3178/62/2014 (a se vedea argumentele Curţii de Apel Braşov în fişierul pdf ataşat).

ÎCCJ a stabilit faptul că pentru acordarea compensațiilor prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b) din Codul silvic și de art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 ianuarie 2010, trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat și să fie adoptate normele metodologice ulterioare, în condițiile art. 5 din O.G. nr. 14/2010.

Art. 97 alin. (1) lit. b) Cod silvic

În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, statul alocă anual de la buget, prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, sume pentru:
(…)
b) acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă”.

Art. 4 lit. s) pct. 4 din O.G. nr. 14/2010

Guvernul este abilitat să acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 1 în următoarele domenii:
(…)
s) activități de dezvoltare rurală:
(…)
plăți Natura 2000 și plăți aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei”.

 
Top