Conferința: “Standardele naţionale pentru certificare forestieră – instrument pentru gestionarea durabilă a pădurilor din România“

Publicat la: 31.10.2016| Comentarii
 

congres2016-1

Locaţie: București, Palatul Patriarhiei, 18 octombrie 2016

În cadrul conferinței “Standardele naţionale pentru certificare forestieră – instrument pentru gestionarea durabilă a pădurilor din România”, desfăşurată în Sala Mare a Palatului Patriarhiei din Bucureşti, la data de 18 octombrie 2016, s-au adoptat prin consens la nivel naţional documentele ce vor compune Standardele naţionale PEFC™ pentru România. Aceste documente vor fi transmise spre aprobare Board-ului PEFC Intenational, urmând ca ulterior, certificarea PEFC™ să fie disponibilă pentru proprietarii de păduri şi operatorii economici din România.

Standardul PEFC™ (PROGRAMME FOR THE ENDORSMENT OF FOREST CERTIFICATION) şi Standardul FSC® (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) reprezintă principalele sisteme de certificare pentru management forestier durabil de pe glob.

În deschiderea conferinţei a luat cuvântul preşedintele Federaţiei Proprietarilor de Păduri și Pășuni din România Nostra Silva”, dl. avocat Bogdan Ioan Tudor Todoran, urmând ca discuţiile să conducă spre adoptarea standardelor naţionale PEFC™.

congres2016-2

Printre invitaţii care au avut expuneri se enumeră dl. István Tőke – Președintele PEFC România (National Governing Body) care a prezentat Standardul Naţional PEFC™, dl. prof. Liviu Nichiforel de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava care a prezentat standardul FSC®, şi dl. prof. Marian Dragoi de la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, care a prezentat bune practici în adoptarea deciziilor amenajistice.

Conferinţa s-a bucurat de prezenţa tuturor categoriilor majore de stakeholderi, presă și oameni politici, reunind în total peste 200 de participanţi. Partea a 2-a a evenimentului a fost ocupată de congresul Federației Proprietarilor de Paduri și Pășuni din România Nostra Silva”, dedicată proprietarilor privați de păduri, fiind dezbătute principale probleme cu care aceștia se confruntă la nivel național, la final având loc și o conferință de presă.

congres2016-3

Acest eveniment este parte a proiectului “Întărirea capacităţii asociaţiilor de proprietari de păduri pentru un management forestier durabil”, co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Pentru informații despre procesul de Elaborare a Standardului Național PEFC™ pentru România şi conţinutul acestuia puteți accesa website-ul http://pefc.padurea.org/index.php/ro/

Pentru informaţii suplimentare despre eveniment contactaţi organizatorii:

– Asociaţia Romontana: 0741.156.930 / 0751.618.303

– Federaţia Nostra Silva: 0743.553.569 / 0758.979.531

– PEFC România: 0744.372.595

 

 
Top