Sesizare cu privire la Subfinantarea Sectorului Forestier – PNDR 2014-2020

Publicat la: 25.09.2013| Comentarii|Fisiere atasate
 
Sesizare cu privire la Subfinantarea Sectorului Forestier – PNDR 2014-2020

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR SENATORI ŞI DEPUTAŢI

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva

Asociaţia Forestierilor din România

Asociaţia Administratorilor de Păduri

World Wild Found For Nature- WWF

Proforest

Asociaţia Prestatorilor de Servicii Silvice

Forestry & Fordaq

cu respect vă solicităm sprijinul dumneavoastră personal pentru stabilirea unui procent echitabil al fondurilor ce urmează a fi alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Dorim să vă implicaţi în evitarea subfinanţării sectorului forestier, sector de importanță vitală pentru economia rurală și, în special, a zonei montane, a cărui componentă principală – pădurile – realizează importante funcţii de protecţie împotriva inundaţiilor şi eroziunii, asigură calitatea aerului, solului şi apei, conservarea biodiversităţii, etc.

Ieşirea sectorului forestier de sub spectrul subdezvoltării şi tăierilor ilegale este un deziderat strategic care nu se poate realiza în condiţiile nefinanţării acestui sector, corelat cu supraimpozitarea lui.

Efectele actuale ale subfinanţării sectorului SUNT:

 • rezultate economice foarte slabe din administrarea pădurilor – ca medie de referinţă 4 euro/ha pentru pădurile statului, cu efect în supraexploatarea pădurilor şi tăieri ilegale.
 • lipsa accesibilităţii masei lemnoase în peste 30 % din fondul forestier, cu distanța de scos-apropiat de peste 1,2 km – cu rezultat în costuri de exploatare şi de mediu mari, precum şi nemobilizarea resursei de masă lemnoasă pe suprafețele inaccesibile, cu un volum minim de 3 milioane mc masa lemnoasă anual, care dacă ar intra în industrie ar conduce la un PIB suplimentar de 1 miliard Euro/an. Un efect colateral este exploatarea intensivă a pădurilor accesibile.
 • necompensarea serviciilor de mediu incomensurabile aduse de păduri, aport mult mai prețios decât funcţia economică: susţinerea din partea Statului Român este inexistentă (zero). Nu există un sistem de plăţi compensatorii pentru restricțiile impuse proprietarilor de păduri în scopul asigurării funcțiilor de protecţie ale pădurii, nici măcar pentru pădurile incluse în arii protejate cu restricții totale de exploatare. Proprietarii de păduri „beneficiază” doar de restricții şi de impozite, cu rezultat în tăieri ilegale.
 • decalajul mare între subvenţiile pentru agricultură (150-400 Euro/ha/an) şi subvenții pentru păduri (0 Euro/ha/an), aspect care conduce la eșecul oricărui program de împădurire sau realizare de perdele forestiere.
 • dotarea precară a sectorului cu utilaje, care se reflectă în prejudicii de mediu şi lipsă de eficienţă economică.
 • destabilizarea şi discreditarea proprietăţii private forestiere, cu efecte în speculaţii funciare din care românii şi Statul Român au numai de pierdut, mai ales pe termen mediu şi lung, astfel cum aţi evidenţiat şi Dumneavoastră cu ocazia adoptării Legii nr. 165/2013 pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist.

De asemenea, vă supunem atenţiei o analiză în cifre a sectorului forestier românesc raportat la sectorul agricol:

 • proprietatea asupra pădurii şi proprietatea asupra terenului agricol
 • În prezent, România are circa 6,4 milioane ha de fond forestier (din care 51% aflate în proprietate privată sau public-privată) și circa 14 milioane ha de terenuri agricole. Raportul între categoriile de teren este de 1:2,1.
 • numărul de proprietari
 • Sunt circa 830.000 de proprietari de pădure și circa 4 milioane de proprietari de terenuri agricole. Raportul este de 1:5.
 • aportul la PIB
 • Valoarea în PIB a sectorului forestier (silvicultură și prelucrarea lemnului) este de 2%, iar cea a agriculturii și industriei alimentare de 12%. Raportul este de 1:6.
 • număr de angajați direct în sector
 • Datele Institutului Național de Statistică relevă faptul că în 2011, circa 142.000 de persoane erau angajate direct în sectorul forestier, în timp ce 285.000 de persoane erau angajate direct în sectorul agricol. Raportul este de 1:2.
 • Finanțarea prin PNDR 2014-2020

Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice a fundamentat un necesar de finanţare pentru sectorul forestier de 3 miliarde euro, dar gestionarea PNDR de către Ministerul Agriculturii şi slaba reprezentarea politică a silviculturii conduc la o marginalizare a pădurilor si sectorului forestier atît în grupurile de lucru şi în negocierile interministeriale, cât şi în negocierile privind alocările financiare pe viitorul program PNDR.

Suma totală disponibilă prin PNDR în viitorul exerciţiu financiar este de 7 miliarde euro, agricultura beneficiind în plus şi de o alocaţie de peste 10 miliarde euro pentru plăţile pe suprafaţă.

Conform datelor de care dispunem în urma întâlnirilor ce au avut loc la nivel inter-ministerial (păduri-agricultură), fondurile ce urmează a fi alocate pentru păduri se cifrează la suma de 220 milioane euro, pentru întreaga perioadă 2014-2020. Raportul este de 1:76.

Suntem de părere că un raport echitabil în alocarea financiară între cele două sectoare ar trebui să fie de 1:6, în cel mai nefavorabil caz pentru pădure. Această alocare financiară ar furniza circa 2,5-3 miliarde euro pentru sectorul forestier pentru întreg exercițiul financiar viitor PNDR, fonduri absolut necesare pentru integritatea şi dezvoltarea folosinţei forestiere a terenurilor.

Ne bazăm pe viziunea şi dicernământul dumneavoastra pentru a media dialogul inter-ministerial privind viitoarea alocare PNDR pentru sectorul forestier.

Implicarea dumneavoastră va fi urmărită cu maxim interes şi va avea impact în corpul social masiv al proprietarilor de păduri din România, administraţiei silvice, patronatelor din exploatările forestiere şi prelucrarea primară a lemnului, şi organizaţiilor de mediu pe care le reprezentăm. Menţionăm că semnatarii acestei scrisori deschise reprezintă interesele a peste 830.000 de proprietari privați ce au în proprietate o suprafaţă ce depăşeşte 3 milioane ha de pădure, ale administratorilor privați a peste 1 milion ha de pădure, a peste 5.000 de firme de împăduriri, exploatare și prelucrare a lemnului cu peste 120.000 angajaţi, precum şi, prin World Wild Found For Nature – WWF, a organizaţiilor de mediu interesate în introducerea bunelor practici în silvicultură și exploatarea pădurilor, în vederea asigurării unui management forestier durabil şi a protecţiei mediului.

Reiterăm disponibilitatea noastră de a vă pune la dispoziţie expertiza de care dispunem. În măsura în care consideraţi oportun, ne-am bucura să vă putem întâlni şi să discutăm despre sectorul forestier şi viziunea noastră asupra dezvoltării lui sustenabile din punct de vedere economic, social şi al protejării mediului.

Vă mulţumim anticipat!

Bogdan Ioan Tudor Tudoran       Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România

tudorbogdanioan@gmail.com
contact@nostrasilva.ro


Nicolae Ţucunel                                                                Asociaţia Forestierilor din România

tucunel@yahoo.com
marinescuviorel@ymail.com


Dorel Fechete                                                                Asociaţia Administratorilor de Păduri

fechete_dorel@yahoo.com


Magor Cisbi                                                                World Wild Found For Nature- WWF

office@wwfdcp.ro

rvlad@wwfdcp.ro


Daniel Paul Dima                                                                                                        Proforest

danielpauldima@gmail.com


Dan Popescu                                                          Asociaţia Prestatorilor de Servicii Silvice

dansilvic@yahoo.com


Constantin-Cătălin Tobescu                                                                        Forestry & Fordaq

catalin.tobescu@fordaq.com

 
Top