SALVAŢI TERITORIUL ROMÂNIEI! “LAND GRABBING” ÎN INIMA ŢĂRII.

Publicat la: 24.11.2016| Comentarii|Fisiere atasate
 
SALVAŢI TERITORIUL ROMÂNIEI! “LAND GRABBING” ÎN INIMA ŢĂRII.

ŢARA FĂGĂRAŞULUI STRÂNGE RÂNDURILE ÎN LUPTA CU GUVERNUL ROMÂNIEI ŞI MILIARDARII DE LA CONSERVATION CARPATHIA

 

 

 La 23 noiembrie 2016, adunarea generală a comunităţilor locale afectate de proiectul înfiinţării Parcului Naţional Munţii Făgăraşului a adoptat o rezoluţie prin care s-a decis în unanimitate:

 

 1. să se solicite Guvernului României anularea Memorandumului din 14.09.2016 privind înfiinţarea Parcului Naţional Munţii Făgăraş;

 

 1. efectuarea unor demersuri ferme de respectare a dreptului de proprietate al comunităţilor locale, drept garantat de Constituţia României şi de art. 97 din Codul Silvic;

 

 1. înscrierea tuturor persoanelor prezente la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru a fii cooptate în toate forurile şi organismele de dezbatere şi decizie cu privire la proiectul de înfiinţare a Parcului Naţional Munţii Făgăraş, unde toţi vor exprima opoziţia faţă de acest proiect;

 

 1. sesizarea Direcţia Naţionale Anticorupţie cu privire la modul ân care proiectul privat al Fundaţiei Conervation Carpathia “Yellowstone al Europei” a devenit un proiect al Guvernului României.

 

Rezoluţia a fost semnată de 12 unităţi administrativ-teritoriale, respectiv comunele Beclean, Cârţişoara, Sâmbăta de Sus, Ucea, Poiana Mărului, Lisa, Porumbacul de Jos, Racoviţa, Hârseni, Viştea, Mândra, Şinca Nouă şi de zeci de comunităţi istorice de proprietari din Ţara Făgăraşului, composesorate, ocoale silvice şi ONG-uri.

 

Urmează, la 29 noiembrie 2016, la Rm. Vâlcea (ora 12, Casa de Cultură a Sindicatelor) o întrunire care va reuni comunităţile locale din judeţele Sibiu, Braşov, Argeş şi Vâlcea pentru a stabili demersurile de stopare a proiectului de acaparare a teritoriului României de către miliardarii reuniti în Fundaţia Conservation Carpathia.

 

Reamintim poziţia constantă a Academiei Române cu privire la caracterul de resursă strategică al teritoriului.

 

 Suntem în prezenţa unei FENOMEN AGRESIV DE “LAND GRABBING”, DE ACAPARARE ŞI ACHIZIŢIONARE LA SCARĂ MARE A INIMEI ROMÂNIEI – MUNŢII FĂGĂRAŞ – DE LA RÂUL OLT PÂNĂ LA PIATRA CRAIULUI.

 

Statul Român nu are nicio reacţie de apărare şi protejare a cetăţenilor României în faţa acestei colonizări. Mai mult, sprijină în mod direct acest proiect.

 

Vă rugăm să observaţi în ataşamentul pdf rezoluţia adoptată la 23 noiembrie 2016.

 

Mai multe detalii despre traficul de influenţă care a dus la promovarea de către Guvernul României a acestui proiect aici.

Save Romania's territory! LAND GRABBING in the middle of the country

Published at: 24.11.2016| Comments|Attached files
 
SALVAŢI TERITORIUL ROMÂNIEI! “LAND GRABBING” ÎN INIMA ŢĂRII.

The Region of Făgăraș ready for the fight with Romania's Government and the billionaires from Conservation Carpathia

On the 23rd of November 2016, the general assembly of the local communities affected by the project of the creation of the Făgăraș Mountains National Park unanimously adopted a resolution regarding the following aspects:

 

 1. to request to the Government the annulment of the Memorandum of 14.09.2016 regarding the creation of the Făgăraș Mountains National Park;
 2. to take serious measures for respecting the property right of the local communities, a right granted by the Constitution of Romania and art. 97 of the Forest Law;
 3. the registration of all the present people at the Ministry of Environment, Waters and Forests, to be co-opted in all forum and debate and decision organisms regarding the project of the creation of the Făgăraș Mountains National Park, where they will all object this project;
 4. a notice to the National Anticorruption Directorate regarding the way in which the private project of the Foundation Conservation Carpathia “European Yellowstone” became a project of the Romanian Government.

The resolution was signed by 12 administrative-territorial units, namely Beclean, Cârţişoara, Sâmbăta de Sus, Ucea, Poiana Mărului, Lisa, Porumbacul de Jos, Racoviţa, Hârseni, Viştea, Mândra, Şinca Nouă and dozens of historical owner communities of the Region of Făgăraș, compossessorates, forestry departments and NGOs.

Next, on the 29th of November, in Rm. Valcea (at 12.00, at Casa de Cultura a Sindicatelor) a meeting will take place, reuniting all local communities of the Sibiu, Brașov, Argeș and Vâlcea counties with the aim of establishing measures to stop the project of land grabbing of Romania's territory by the billionaires of the Foundation Conservation Carpathia.

We remind the constant position of the Romanian Academy regarding the character of strategic resource character of territory.

We are facing a massive phenomenon of LAND GRABBING, OF SEISURE OF THE HEART OF ROMANIA – THE FAGARAS MOUNTAINS – FROM THE OLT RIVER TO PIATRA CRAIULUI.

The Romanian State has no reaction to protect its citizens from this colonization. Moreover, it is supporting the project.

For more information, please read:

CORRUPTION AS BIG AS YELLOWSTONE IN THE CIOLOȘ GOVERNMENT

Click here to read the resolution signed on the 23rd of November 2016.

Translation of resolution content:

The undersigned local communities, also having the quality of forest, alpine pastures and agricultural land owners in the Region of Făgăraș, following the debates in the assembly of the 23rd of November 2016, organized in Șercăița, Brașov county, we adopt the present

 

RESOLUTION

 

 1. We request to the Government of Romania the annulment of the Memorandum of 14.09.2016, regarding the creation of the Făgăraș Mountains National Park.
 2. We ask that our property right be respected, a right granted by the Constitution of Romania, and art. 97 of the Forest Law.
 3. the registration of all the present people at the Ministry of Environment, Waters and Forests, to be co-opted in all forum and debate and decision organisms regarding the project of the creation of the Făgăraș Mountains National Park, where they will all object this project;
 4. a notice to the National Anticorruption Directorate regarding the way in which the private project of the Foundation Conservation Carpathia “European Yellowstone” became a project of the Romanian Government.

 
Top