Propuneri EUTR – HG 996

Publicat la: 08.03.2013| Comentarii|Fisiere atasate
 
Propuneri EUTR – HG 996

309 din 8 martie 2013


Către: Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

În atenţia: Ministrului Delegat pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

Doamnei Ministru Lucia Ana Varga

Spre stiinţă: Domnului Director Danut Iacob

Domnului Director Cosmin Valnoiu

Referitor la: Aspecte legate de măsurile necesare pentru implementarea în România a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi susţinerea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL), în procesul de prevenire şi combatere a comerţului cu lemn recoltat în mod ilegal, în conformitate cu normele detaliate referitoare la sistemul „due diligence”.

Stimată Doamnă Ministru,

Ca urmare a consultarii din data de 01.03.2013, cu reprezentaţii ai principalelor structuri si organizatii din sector (Ministerul de resort, Romsilva, Asociatia Administratorilor de Paduri, Federatia Proprietarilor de Paduri – Nostra Silva, Greengold, ASFOR, Forestry, Agenti economici si WWF Programul Dunare Carpati), vă prezentăm propunerile noastre privind măsurile necesare pentru implementarea în România a Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi susţinerea sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL), în procesul de prevenire şi combatere a comerţului cu lemn recoltat în mod ilegal, în conformitate cu normele detaliate referitoare la sistemul „due diligence”.

Având în vedere că:

 • în data de 3 martie 2013 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010, de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, regulament care urmăreşte intensificarea eforturilor în vederea prevenirii şi combaterii comerţului cu lemn recoltat în mod ilegal şi continuarea participării active a Uniunii Europene şi a statelor membre la punerea în aplicare a rezoluţiilor şi acordurilor globale şi regionale referitoare la chestiuni ce vizează pădurile.
 • Regulamentul delegate (UE) nr. 363/2012 al Comisiei privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare.
 • Regulamentul (UE) nr. 607 /2012 al Comisiei privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence si la frecvenţa şi natura controalelor privind organizatiile de monitorizare.
 • Documentul de indrumare CE (http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_document.pdf) cu privire la Regulamentul (UE) nr. 995/2010 si legislatia secundara.
 • Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu.
 • Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate competentă desemnată pentru România (H.G. nr. 668/2011), este responsabil pentru dezvoltarea cadrului legal şi administrativ necesar pentru a răspunde prevederilor prezentului regulament.
 • Proiectul de modificare al HG 996 /2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului şi produselor din lemn, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund.

Federatia Proprietarilor de Paduri – Nostra Silva, alaturi de WWF, propune următoarele măsuri, în vederea combaterii exploatărilor forestiere ilegale şi a comerţului aferent în acord cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010:

 1. Asigurarea unui cadru eficient de informare şi acordare de asistenţă tehnică pentru “operatori”, la nivelul instituţiilor de control stabilite în H.G. nr. 668/2011, pentru a facilita respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

Pentru a veni in sprijinul celor aproximativ 5.000 de operatori in sensul EUTR care isi vor elabora sisteme proprii de due-diligence si a initiativelor de constituire a organizatiilor de monitorizare, consideram extrem de utila dezvoltarea de catre autoritatea competenta in Romania a unui “ghid de bune practici” care sa cuprinda cerinte minime de implementare a sistemului “due diligence”, conform legislatiei aplicabile in Romania si care să transpună prevederile EUTR 995 şi a Documentului de indrumare CE”:

(http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_document.pdf)

 1. Dezvoltarea de catre autoritatea nationala a unor proceduri de control transparente:
 • Conform art. 10 alin (2) al EUTR 995, procedurile de control ar trebui sa se realizeze in baza evaluarilor de risc la nivel national elaborate de autoritatea competenta.
 • Evaluarile de risc trebuie dezvoltate in baza unor criterii si indicatori clar definiti in acord cu prevederile EUTR 995, a legislatiei secundare si a “Documentului de indrumare CE”.
 • Conform art. 11 alin (1) si (2) al EUTR 995, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice trebuie sa reglementeze registrele de control. Registrele trebuie sa contina cel putin: indicatori sistematici pentru efectuarea controlului (“natura” controalelor), “rezultatele acestora respectiv “măsuri de remediere emise în temeiul articolului 10 alineatul (5) EUTR 995.
 • Registrele de control trebuie sa fie disponibile public (Art. 11 alin (2) EUTR 995, Directiva 2003/4/CE) si sa fie pastrate cel putin 5 ani.
 1. Administrarea eficienta a Sistemului SUMAL, deja existent şi operabil în procesul de inventariere, exploatare şi prelucrare a materialului lemnos din România, care în urma unor măsuri de perfectare şi adaptare, poate să răspundă cu succes prevederilor EUTR 995.

Conform art. 4 alin. (3) EUTR 995, mecanismele existente de supraveghere prevazute de legislatia nationala care indeplinesc cerintele prezentului regulament pot fi utilizate ca baza pentru sistemul „due diligence”. Astfel, implementarea adecvata a SUMAL ar simplifica considerabil eforturile „autoritatii competente“ si a „operatorilor“ din România în ceea ce priveşte alinierea acestora la Regulamentul (UE) nr.995/2010 prin:

 • Evaluarea riscurilor din perspectiva “autoritatii competente” in cadrul procedurilor de control;
 • Accesul la informaţii si trasabilitatea produselor din lemn;
 • Evaluarea riscurilor şi atenuarea riscurilor identificate pentru “operatori”.
 1. Cazierul tehnic de exploatare a masei lemnoase” poate într-adevar deveni un instrument foarte de util în reducerea exploatărilor ilegale şi implicit pentru simplificarea implementării Regulamentului pentru România. În acest sens, autoritatea competentă trebuie să ia măsuri pentru a (re)introducerea acestui “cazier” intr-o forma functionala accesibila tuturor factorilor implicati in aplicarea sistemului due diligence.
 1. Completarea HG 996 cu obligatiile si responsabilitatile operatorilor si a garzii nationale de mediu care exercită atribuțiile de control al operatorilor și comercianților prevăzuți la alin. (1) pentru sortimentele de lemn și produsele din lemn prevăzute în anexa la regulament, corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare: 4408, 4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 și 9406 00 20, precum și pentru celuloză și hârtie.

In acest context, finalizarea cadrului legislativ pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care ţara noastră le are faţă de implementarea EUTR 995, este indicat/obligatoriu sa se desfasoare in cadrul unui proces transparent organizat de minister.

Apreciem atitudinea si promisiunile facute de reprezentantii Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice la sedinta din data de 01.03.2013, organizata de Federatia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni – Nostra Silva, in colaborare cu asociatia WWF DCP Romania, referitoare la desfasurarea unui proces transparent si va asiguram de sprijinul nostru in procesul de consultare publica, sens in care va rugam sa ne precizati programul consultarilor care vizeaza implementarea EUTR 995.

Cu respect,
Vlad Radu
Cordonator Programe Forestiere WWF

 
Top