Notă de protest cu privire la: Promovarea proiectului de modificare a codului silvic fără dezbateri publice

Publicat la: 23.09.2013| Comentarii|Fisiere atasate
 
Notă de protest cu privire la:  Promovarea proiectului de modificare a codului silvic fără dezbateri publice

Notă de protest cu privire la: Promovarea proiectului de modificare a codului silvic fără dezbateri publice

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva şi Fordaq România – portalul comunităţii forestierilor, îşi exprimă stupefacţia şi protestul faţă de modul extrem de superficial în care este abordată problematica ADMINISTRĂRII PĂDURILOR prin proiectul de modificare a CODULUI SILVIC – Legea 46/2008.

Astfel, în comunicatul de presă aferent şedinţei Guvernului României din 18.09.2013, s-a consemnat :

4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

Proiectul nu a fost aprobat, urmând sa fie supus dezbaterii publice.

Înţelegem din acest comunicat că proiectul legislativ a fost introdus pe ordinea de zi, a fost discutat, însă nu a fost aprobat, urmând a fi organizate dezbateri publice pentru îmbunătaţirea proiectului.

În data de 20.09.2013, în urma şedintei BPN al PNL, presa a preluat următoarea declaraţie:

Am dat un vot în şedinţa BPN şi ministrul Apelor, Lucia Varga, are întreaga susţinere pentru a promova Codul silvic în şedinţa de guvern, poate chiar în prima”, a afirmat domnul Crin Antonescu.

Evidenţiem aceste comunicări contradictorii: cum este posibil ca Guvernul să ”nu aprobe proiectul de act normativ, urmând a fi supus dezbaterii publice”, iar d-na ministru Lucia Varga, membru al Guvernului, să obţină susţinerea BPN al PNL “pentru a promova Codul silvic în şedinţa de guvern, poate chiar în prima”?!.

Concluzia noastra este simplă. D-na ministru Lucia Varga se menţine pe aceeaşi linie de a evita dezbaterile pe proiectul de modificare a Codului Silvic, promovând pseudo-soluţii pentru problematica gravă a administrării pădurilor în România.

Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva şi Fordaq România – portalul comunităţii forestierilor, au lansat o amplă dezbatere publică pornind de la iniţiativa de modificare a Codului silvic, dezbateri care au reunit reprezentanţii proprietarilor de păduri, administratorilor privaţi, Romsilva, patronatul industriei lemnului, organizaţii de mediu. Concluzia unanimă a fost că modificarea Codului Silvic nu oferă soluţii  la problema tăierilor ilegale, este o abordare nerealistă, manipulatoare prin focalizarea exclusivă pe fenomenul tăierilor ilegale fără a analiza cauzele,  cu rezultat în pseudodezbateri şi nicio soluţie viabilă din partea ministerului pentru administrarea pădurilor din România.

Având în vedere rezultatele acestor dezbateri, parteneriatul Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva şi Fordaq România solicită reluarea dezbaterilor pe proiectul de modificare a Codului Silvic, astfel încât să fie propuse politici publice aplicabile pentru următoarele probleme:

  1. combaterea tăierilor ilegale – întărirea controlului. Implementarea în România a Regulamentului European 995/2010;
  2. rezolvarea problemei pădurilor neadministrate din România;
  3. piata organizată a lemnului, cu încurajarea prelucrării locale   superioare a masei lemnoase, astfel încât să beneficieze comunităţile locale care depind de aceasta resursă natural;
  4. creşterea eficienţei administrării pădurilor;
  5. protejarea comunităţilor istorice de proprietari.

De asemenea, exprimăm protestul nostru faţă de SUBFINANŢAREA SECTORULUI FORESTIER în exerciţiul financiar 2014-2020.

FEDERAŢIA PROPRIETARILOR DE PĂDURI ŞI PĂŞUNI DIN ROMÂNIA – NOSTRA SILVA

 
Top