NOSTRA SILVA: SCRISOARE DESCHISA PRIMULUI-MINISTRU

Publicat la: 05.09.2016| Comentarii|Fisiere atasate
 
NOSTRA SILVA: SCRISOARE DESCHISA PRIMULUI-MINISTRU

Măsuri prioritare pentru o mai bună orientare a politicilor Guvernului în soluționarea problemelor reale cu care se confruntă pădurile şi industria lemnului

 

 

STIMATE DOMNULE PRIM MINISTRU DACIAN CIOLOS,

 

 

Urmare a întâlnirii din 30.08.2016 a organizațiilor naționale reprezentative ale proprietarilor şi administratorilor de păduri private cu industria mobilei din România, ne adresăm dumneavoastră cu propuneri de măsuri prioritare pentru o mai bună orientare a politicilor Guvernului în soluționarea problemelor reale cu care se confruntă pădurile şi industria lemnului, care realizeaza peste 3% din PIB, peste 7% din exportul national, un sold  favorabil export-import de peste 3 mld. € şi în care lucrează peste 150.000 salariaţi:

 

 1. în contextul realocării de fonduri în PNDR, vă rugăm să sprijiniți o alocare financiară rezonabilă pentru domeniul forestier, ținând cont de importanța reală a acestui sector din punct de vedere a mediului și schimbărilor climatice, economic prin ponderea în PIB și exporturi, social ca număr de angajați și din punct de vedere al dezvoltării rurale și în special a zonei montane;
 2. simplificarea legislației silvice –domeniu reglementat de peste 20 de legi si 97 ordine de ministru;
 3. reorientarea controlului pe zone de risc, conform Regulamentului european 995/2010 – EUTR;
 4. compensarea funcțiilor de protecție ale pădurilor pentru proprietarii de păduri;
 5. alocarea de fonduri in valoare de 75-150 milioane €, din veniturile proprii ale Romsilva, pentru accesibilizarea fondului forestier şi extinderea suprafeţelor pădurilor;
 6. măsuri de susţinere a exportului, prin majorarea fondurilor alocate în prezent de MECMRA prin programul de susţinere a exporturilor pentru activităţile industriale, program blocat în prezent, cu efecte grave asupra imaginii externe a României şi a exporturilor;
 7. includerea industriei mobilei între sectoarele prioritare ale strategiei de dezvoltare economica a României, cu accent pe dezvoltarea zonelor rurale;
 8. implementarea de urgenţă de către administratorul fondului forestier proprietate publicăa principiilor de valorificare superioară a masei lemnoase,  în conformitate cu prevederile Codului Silvic.

Intervenția dumnevoastră în favoarea “eliminării vulnerabilităților aplicației  Inspectorul Pădurilor” și pentru adoptarea unui “pachet de măsuri pentru combaterea tăierilor ilegale” este marginală față de problematica reală a întregului sector forestier prezentată mai sus, provocând un nou val de măsuri și abordări populiste, deteriorând imaginea acestui sector industrial, existând şi pericolul ca producătorii de mobilă sa fie afectați de pierderea comenzilor, ca urmare a neîncrederii partenerilor externi privind provenienţa materialului lemnos.

Reducerea volumului exploatat, ca urmare a crizei licitațiilor de masa lemnoasă organizate de Romsilva în primăvara anului 2016, dar şi măsurile de control şi suprareglementarea excesivă au condus la o criză grava de resursă in industria mobilei, la pierderea comenzilor externe si o criză a aprovizionării populației cu lemn de foc!

Vă informăm că din contravenţiile aplicate în urma controalelor efectuate în perioada 2014-2015, o mare parte dintre acestea au fost contestate şi anulate de către instanţe, iar o parte s-au finalizat cu un avertisment. De asemenea, rata de încasare a amenzilor aplicate – potrivit Gărzii Forestiere Suceava – este de sub 10 %.

În privinţa infracţiunilor comise în aceiaşi perioadă, doar 2% dintre acestea s-au finalizat prin hotărâri judecătoreşti definitive, iar restul de 98% fie nu au fost finalizate prin rechizitoriu şi trimitere în judecată, fie instanţele au dispus soluţii de clasare.

Pentru documentarea dumneavoastră, vă anexăm un material succint privind starea pădurilor, tăierile ilegale, suprareglementarea activităţii de administrare a pădurilor/valorificarea masei lemnoase, situaţia actuală a industriei lemnului, analiza şi solicitarea unor informaţii publice legate de contravenţii.

Vă rugăm să iniţiati o dezbatere publică legată de eficienţa măsurilor de combatere a tăierilor ilegale, starea pădurilor şi industriei lemnului.

 STAREA PĂDURILOR

 Datele Inventarului Forestier Național relevă că starea de ansamblu a pădurilor României este bună:

 1. suprafața pădurilor este de 6,9 milioane hectare – 29 % din suprafața României;
 2. volumul mediu de masă lemnoasă/ha este 321 mc, în topul clasamentului European;
 3. suprafețele neregenerate din fondul forestier național reprezintă 78.000 ha – aproximativ 1% din suprafața pădurilor;
 4. stocul de masă lemnoasă pe picior în pădurile României este de 2,2 miliarde mc;
 5. exploatăm legal 18 milioane mc/an, un procent rezonabil din creșterea pădurii, de 54 milioane mc/an;
 6. 40 % din pădurile României sunt incluse în arii protejate, mult peste media europeană de 18%.

 

TĂIERILE ILEGALE

 

Deși în perioada 1991-2012 au fost tăiate ras sau brăcuite păduri în suprafață de 250.000-300.000 ha, ca efect al aplicării proaste a legilor retrocedării și adoptării cu mare întârziere a legislației privind administrarea pădurilor private, astăzi aceste păduri sunt regenerate în cvasitotalitate, pentru că suprafețele au rămas in categoria de folosință pădure, datorită legislației silvice foarte dure.

Pentru perioada 2008-2013, datele Inventarului Forestier Național au relevat un volum “extras” din păduri de 26,8 milioane mc cu o diferență în plus de 8,8 milioane mc față de volumul legal  exploatat de 18 milioane mc.

În 2015, ca efect al operaționalizării Radarului Pădurilor, volumul exploatat ilegal a scăzut cu minim 50%. Fără a fi un fenomen care poate fi neglijat, tăierile ilegale au devenit un fenomen controlabil, care nu necesită măsuri “excepționale” decât în zonele de risc.

Apreciem că cea mai mare parte a lemnului tăiat ilegal este comercializat local ca lemn de foc pentru populație. Consumul de biomasă, compus în cvasitotalitate din  lemn de foc,  estimat de INS, este de 19 milioane mc. Masa lemnoasă tăiată ilegal, care intră în circuitul economic ca lemn industrial, are o pondere mai mică, datorită multiplelor filtre de control.

 

SUPRAREGLEMENTAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL FORESTIER

 

Administrarea pădurilor este deja suprareglementată prin:

 1. obligativitatea administrării pădurilor/serviciilor silvice prin ocoale silvice autorizate. Proprietarii de păduri nu au posesia proprietății lor!
 2. lucrările de îngrijire a pădurii / tratamente de executat / volum de extras sunt reglementate la nivel de subparcelă prin amenajamente silvice, aprobate prin ordin de ministru;
 3. evaluarea masei lemnoase, ca lucrări de îngrijire sau în procesul de regenerare a pădurilor, se face prin inventariere fir cu fir de către administrația silvică, cu ciocane de marcat, având regimul mărcilor și sigiliilor;
 4. masa lemnoasă se transportă cu documente speciale de transport, fiind inventariată piesă cu piesă;
 5. sistemul SUMAL – Radarul Pădurilor urmărește corelația între volumul actelor de punere în valoare făcute de administrația silvică, rezultatul exploatării masei lemnoase și masa lemnoasă care intră în circuitul economic, prin recepțiile făcute de agenții economici;
 6. administrarea pădurilor este suprareglementată prin 25 de acte normative la nivel de lege și 97 de acte normative ca legislație subsecventă! Este epuizant doar să le enumeri, un hățiș contradictoriu să le aplici!

 

STAREA INDUSTRIEI LEMNULUI

 

Cifra de afaceri totală în această ramură economică se apropie de 6 miliarde euro, cu exporturi totale de 3,8 miliarde euro în  2015, dintre care mobila peste 2 miliarde euro, cu o pondere de 53,5%, cheresteaua 638 milioane euro (pondere 16,5 %), plăcile și panourile 510 milioane euro, binalele 140 milioane euro, furnirele 90 milioane euro.

În această industrie lucrează peste 150.000 angajați.

Ponderea industriei în economia națională: peste 3 % din PIB, peste 7 % din exporturi! Aportul valutar net este de peste 3 miliarde euro, fiind cea mai importantă ramură economică în echilibrarea balanței valutare a României!

Pornind de la o valoare medie a masei lemnoase pe picior de 37 euro/mc, valoarea medie pentru întregul volum de 18 milioane mc masă lemnoasă exploatată este de aproape 300 euro/mc!  O valoare adăugată uriașă!

Masa lemnoasă este o RESURSĂ REGENERABILĂ, esențială pentru economia României și în special pentru dezvoltarea zonei rurale.

 

BALANȚA IMPORT – EXPORT PENTRU RESURSE DE LEMN

 

România a devenit în ultimii 3 ani un mare importator de resursă, în condițiile unei industrii a lemnului puternice și competitive și a reducerii continue a volumului de masă lemnoasă exploatat.

În 2015, România  a exportat mai puțin de 100.000 mc buștean de rășinoase și foioase, iar importurile au totalizat aproape 2.000.000 mc.

În 2016, datorită crizei artificiale a licitațiilor din primăvară, volumul disponibil din resursa internă a continuat să scadă, importurile au continuat să crească și să se diversifice ca sursă din Ucraina, Rusia, Belarus, Cehia și Ungaria.

Prețurile resursei în România sunt în prezent peste nivelul european, criza de resursă și prețurile mari afectând grav competitivitatea industriei mobilei din România.

 

EVOLUȚIILE NEGATIVE  ALE ANULUI 2016

 

În primăvara anului 2016 RNP Romsilva, regie de stat cu o poziție dominantă pe piața lemnului, care administrează peste 50 % din pădurile  țării, a provocat o gravă criză de resursă prin creșterea artificială a prețurilor de pornire la licitații.

Responsabil pentru criză a fost şi Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Guvernul, care au adoptat cu o întârziere de 3 luni modificarea HG 924/2015 – Regulamentul de vânzare a masei lemnoase – modificare punctuală, simplă, care a permis reluarea licitațiilor.

Ca efect al acestei crize, conform Raportului de activitate pe primul semestru al RNP Romsilva, volumul de masă lemnoasă exploatată în primele 6 luni ale anului 2016 a fost de doar 3,1 milioane mc, din totalul de 9,3 milioane programat a se exploata în anul 2016.

Diminuarea volumului exploatat a condus în 2016 la o gravă criză de resursă în industria lemnului, concomitent cu menținerea prețurilor la nivele necorelate cu evoluţiile de pe piețele internaționale, afectând competitivitatea industriei lemnului.

Concomitent, instituțiile de control au pus o presiune excesivă asupra sectorului, prin aplicarea formală a legislației, în acest moment existând o supralicitare a numărului de amenzi aplicate de diferite instituții, amenzi care nu mai au legătură decât marginal cu combaterea tăierilor ilegale.

Exemplu: în 25 august a fost confiscată “contravaloric” masă lemnoasă dintr-o garnitură de tren cu 38 de vagoane, provenind din import din Ucraina, masă lemnoasă cu documente legale de import!

Organizațiile din sector au formulat către IGPR, MMAP, Jandarmerie și cele 9 Gărzi Forestiere o solicitare de informaţii privind contravențiile aplicate în scopul de a realiza o analiză comună a eficienței măsurilor de combatere a tăierilor ilegale și a modului în care aceste instituții înțeleg să facă control!

CONCLUZII:

 

Intervenția dumnevoastră în favoarea “eliminării vulnerabilităților aplicației Inspectorul Pădurilor” și pentru adoptarea unui “pachet de măsuri pentru combaterea tăierilor ilegale” a condus la o nouă supralicitare a acțiunilor de control și, prin extinderea mandatului dat Ministerului Mediului, la dezvoltări execesive  ale sistemelor de control SUMAL – Radarul Pădurilor.

Ministerul Mediului a încheiat un contract pentru:

 

 1. urmărirea GPS inclusiv a transporturilor de materiale si produse lemnoase;
 2. “digitalizarea stocurilor”, prin raportarea în timp real a intrărilor, ieşirilor, recepțiilor, sortării și transformării materialului lemnos în procesul de producție;
 3. operarea și urmărirea aplicării amenajamentelor prin sisteme centralizate.

Spiritul acestor dezvoltări contravine Regulamentului European EUTR-995/2010, care stabileşte ca dezvoltările due-diligence să fie făcute de agenții economici, controlul să fie externalizat către organizații de monitorizare private, controlul statului trebuie să se concentreze pe zonele de risc reale, iar obligațiile revin în exclusivitate primului operator care pune masă lemnoasă pe piață!

Este inadmisibil ca aceste dezvoltări să se facă fără dezbatere, urmând a modifica legislația pentru a implementa apoi sistemul prevăzut de dezvoltarea software!

Ne exprimăm disponibilitatea  pentru a asigura suport în transpunerea acestor solicitări în acțiuni reale și concrete, pentru a explicita aceste priorităţi ale sectorului în dezbateri cu autorităţi publice și vă solicităm sprijinul imediat pentru o aplecare către agenda reală a sectorului.

Pentru informaţii suplimentare şi initierea unui dialog sau a unei dezbateri, vă oferim următoarele date de contact:

Tobescu Catalin Constantin

vicepresedinte Nostra  Silva

Fordaq – Comunitatea Forestierilor

membru al secretariatului permanent al Consiliului Padurilor si Dezvoltarii Rurale

Tel: 0758 979531

Email: catalin.tobescu@fordaq.com  sau ctobescu@yahoo.com sau catalin@nostrasilva.ro

 

OPEN LETTER TO MR. PRIME MINISTER DACIAN CIOLOȘ

Published at: 05.09.2016| Comments|Attached files
 
NOSTRA SILVA: SCRISOARE DESCHISA PRIMULUI-MINISTRU

OPEN LETTER - priority measures for a better orientation of Government policies in finding solutions to the real problems forestry and wood industry are faced with

 

DEAR MR. PRIME MINISTER DACIAN CIOLOȘ,

 

Following the meeting in 30.08.2016 of our national organizations representing private forest owners and administrators, as well as furniture manufacturers in Romania, we address to you our proposals of priority measures for a better orientation of Government policies in finding solutions to the real problems forestry and wood industry are faced with, sectors bringing over 3% of the GNP, over 7% of the national exports, a favourable export-import balance of over 3 billion euros, with more than 150.000 employees:

 

 1. given the new funds in PNDR, we kindly ask you to sustain a reasonable financial funding of forestry, considering the real importance of this sector from the following points of view: environment and climate change, economic - through its contribution to the GNP and exports, social - given the number of employees and rural development - especially the development of mountain regions;
 2. the simplification of forest laws – sector regulated by over 20 laws and 97 minister ordinances;
 3. reorientation of control according to risk areas, as stipulated in European Regulation 995/2010 – EUTR;
 4. compensation for forest protection functions for forest owners;
 5. funding of 75-150 million euros, from the Romsilva income, for accessibilisation of forest fund and extension of forest surfaces.
 6. Measures for sustaining exports, by increasing funds presently given by MECMRA through the support programme of exports for industrial activities, presently blocked, with serious effects on the external image of Romania and exports.
 7. Including furniture manufacturing in the priority sectors of Romania's strategy for economic development, focusing on the development of rural areas;
 8. urgent implementation of the principles of superior capitalization of timber by the administrator of public property forest fund, according to Forest Law.

 

Your intervention in favour of “eliminating liabilities of the Forest Inspector app” and of the adoption of “measures for fighting illegal logging” is marginal to the real problems of forestry, mentioned above, attracting a new wave of populist measures and approaches, damaging the image of this industrial sector, while manufacturers risk losing orders as a consequence of the loss of confidence of external partners regarding the sources of wood.

Reducing exploited volume, as a consequence of timber auction crises organized by Romsilva in the spring of 2016, as well as control measures and excessive over-regulation have led to a serious resource crisis in furniture industry, to loss of external orders and a crisis in the provision of fire wood for the population!

We inform you that, of all contraventions applied during controls between 2014 and 2015, most have been contested and annulled by courts of law, while a part of them ended up in warnings. Also, of all fines applied, under 10% have been paid, according to information from the Suceava Forest Guard.

Regarding crimes committed in the same period, only 2% of them were solved by final judge sentences, while the rest of 98% have either not been solved by indictment or arraignment, either instances have classified them.

For your information, we attach a short material about the forest situation, illegal logging, over-regulation of timber administration, the present situation of wood industry, an analysis and request of public information concerning contraventions.

 We kindly ask you to organize a debate upon the efficiency of the fight against illegal logging and the situation of forest and wood industry.

 

SITUATION OF THE FORESTS

 

Information from the National Forest Inventory reveal that the general state of Romania's forests is good:

 1. the surface of forests of 6.9 million hectares – 29% of Romania's surface;
 2. the average timber volume/ha is 321 cm, in the European top;
 3. non-regenerated surfaces of the national forest fund represent 78,000 ha – around 1% of the forest surface;
 4. the stock of standing wood in Romania's forests is 2.2 billion cm;
 5. we legally exploit 18 million cm/year, a reasonable percent of the forest growth of 54 million cm/year.

 

ILLEGAL LOGGING

 

Although between 1991 and 2012 around 250,000 to 300,000 ha of forest were clear-cut or scrapped, as a consequence of bad application of restitution laws and extreme delays in the adoption of private forest administration laws, today these forests are almost entirely regenerated, because surfaces were kept in forest use categories, thanks to very strict forest laws.

For the period of 2008-2013, information from the National Forest Inventory revealed and “extracted” volume from forests of 26,8 million cm, with 8.8 million cm more than the legal volume exploited, of 18 millions cm.

In 2015, after the Forest Radar became functional, the illegally exploited volume decreased with at least 50%. Far from being neglectible, illegal logging has become controlable, with no need for “exceptional” measures, other than in risk areas.

We estimate that most of the illegally cut wood is sold on a local market as fire wood for the population. The consumption of biomass, made almost entirely of fire wood, reached 19 million cm, as estimated by the National Statistics Institute. Illegal timber entering the economic circuit as industrial wood has a smaller weight, thanks to the multiple control filters.

 

OVER-REGULATION OF ACTIVITY IN FORESTRY

 

Forest administration is already over-regulated through:

 1. the compulsory administration of forests/forestry services through authorized forest district offices. Forest owners do not own their property!
 2. forest care, treatments, volume extractions are regulated at a an under-lot level through forest planning, approved by minister ordinances;
 3. timber evaluation, forest care or forest regeneration works are done through piece by piece inventories by forest administrators, by a system of marks and seals;
 4. timber is transported with special transportation documents and is inventoried piece by piece;
 5. the SUMAL – Forest Radar system controls the correlation between documents of capitalization made by forest administrators, the results of timber exploitation and the timber entering the economic circuit, through the receptions made by economic agents;
 6. forest administration is over-regulated by 25 laws and 97 subsequent laws! It is exhausting just to count them, let alone apply them!

 

SITUATION OF ILLEGAL LOGGING

 

The total turnover of this economic branch reaches 6 billion euros, with total exports of 3.8 billion euros in 2015, of which furniture of over 2 billion euros, meaning 53,5%, timber of 638 million euros (16.5%), plates and panels of 510 million euros, binomials of 140 million euros and veneers of 90 million euros.

More than 150,000 people work in this industry.

The weight of this industry in the national economy: 3% of the GNP, over 7% of the exports! The contribution in foreign currency is over 3 billion euros, it is the most important economic branch in the balance of foreign currency in Romania!

Starting from the average value of  standing timber of 37 euros/cm, the average value for the whole volume of 18 million cm exploited timber is almost 300 euros/cm! An enormous added value!

Timber is a REGENERABLE RESOURCE, essential to Romania's economy and rural development!

 

THE BALANCE OF IMPORTS – EXPORTS OF WOOD RESOURCES

 

In the last 3 years, Romania has become a great importer of resource, given a strong and competitive wood industry and a continuous reduction of exploited timber volume.

In 2015, Romania exported less that 100,000 cm of resinous and deciduous logs, while imports reached 2,000,000 cm.

In 2016, due to the artificial auction crisis in spring, the available volume of internal resource continued to decrease, while imports continued to increase from more diverse sources: Ukraine, Russia, Belarus, Check Republic, Hungary.

The prices of resource in Romania are currently higher than the European average and the resource crises and high prices have serious effects on wood industry in Romania.

 

THE NEGATIVE EVOLUTION OF 2016

 

In the spring of 2016, RNP Romsilva, state administration with a dominant position on the wood market, administrating over 50% of the country's forests, caused a serious resource crisis through an artificial auction staring price increase.

The Ministry of Environment, Waters and Forests, as well as the Government, were also responsible for the crisis, adopting, with a 3 months delay, the modification of GO 924/2015, the Regulation of timber sales – a punctual, simple modification which made auctions possible again.

An effect of this crisis, according to the Activity report of Romsilva on the first semester of the year, the volume of exploited timber in the first 6 months of 2016 was only 3.1 millions cm, from the total of 9.3 millions scheduled to be exploited in 2016.

The decrease of exploited volume led in 2016 to a serious resource crisis in wood industry, with higher prices than on international markets, affecting competition in wood industry.

In the same time, control institutions have put great pressure on this sector though a formal application of the law, applying an enormous number of fines, of which few have to do with illegal logging.

Example: on the 25th of August, timber was confiscated for reasons of “countervalue” from a 38 car train, imported from Ukraine, timber with legal transportation documents!

Sector organizations have formulated requests to IGPR, MMAP, Gendarmes and the 9 Forest Guards public information regarding contraventions applied, in the aim of making a common analysis on the efficiency of the fight against illegal logging and the way in which these institutions understand “control”!

CONCLUSIONS:

 

Your intervention if favour of “eliminating liabilities of the Forest Inspector” app and for the adoption of “measures for fighting illegal logging” led to a new overbid of control actions and, through the extension of the mandate given to the Environment Ministry, to excessive developments of the SUMAL – Forest Radar control systems.

The Environment Ministry signed a contract for:

 1. GPS following of wood and wood product transports;
 2. “digital stocks” done through reports in real time of entries, exits, receptions, transformations of timber in the production process;
 3. operations and control of the applications of forest planning through centralized systems.

 

The spirit of these developments is against the European Regulation EUTR – 995/2010, which stipulated that due-diligence developments be done by private monitoring organizations, while state control be focused of real risk areas and obligations belong to the first operator trading timber!

It is unacceptable that these developments be done without debates, with further modifications of the law for implementing software development!

We express our availability in supporting the transformation of these requests in real actions, for explicating  these priorities of the sector in debates with public authorities and we kindly ask for your immediate support for solving the real problems of this sector.

For further information and the initiation of a dialogue or a debate, please contact us:

Cătălin Constantin Tobescu – vice-president Nostra Silva, Fordaq – Foresters Community, member of the permanent secretariate of the Council for Forests and Rural Developments

Tel: 0758979531

Email: catalin.tobescu@fordaq.com or ctobescu@yahoo.com or catalin@nostrasilva.ro

 

 
Top