FSC s-a disociat de Grupul Schweighofer. Perioada de probă a fost revocată

Publicat la: 17.02.2017| Comentarii
 
FSC s-a disociat de Grupul Schweighofer. Perioada de probă a fost revocată

Bonn, Germania (17 Februarie, 2017) – Organizația Forest Stewardship Council (FSC) a decis să revoce perioada de probă și să se disocieze de grupul Schweighofer.

 

Această decizie a fost luată de Comitetul Director Internațional după ce în atenția sa au fost aduse mai multe informații despre posibile nerespectări ale standardelor de măsurare a lemnului, ceea ce solicită noi investigații pentru a determina scopul și impactul acestor nereguli. FSC consideră că deschiderea unei noi investigații nu este compatibilă cu menținerea statutului de perioadă de probă pentru companie.

Comitetul Director mai consideră că astfel de acuzații, dacă se confirmă, cresc riscul ca anumite produse care nu respectă standardele și politicile FSC să fie comercializate, prin diverse lanțuri de furnizori, în timpul perioadei de probă, ceea ce este de neacceptat pentru organizație.

Grupul Schweighofer a transmis FSC că acceptă această decizie și că o recunoaște ca pe un semnal pentru a îndeplini așteptările acționarilor și a-i încuraja, și că a decis, de asemenea, să își termine certificatele cu efect imediat, ca semn al acceptări și respectării Politicilor de Asociere ale FSC.

FSC recunoaște eforturile făcute în ultimele trei luni de către compania Schweighofer în dezvoltarea preliminară a unui plan de corecție și o încurajează să continue în acest sens, pentru a putea pune capăt disocierii. În funcție de progresul pe care îl vor demonstra cei de la Schweighofer, Comitetul Director va lua în considerare o eventuală reasociere pentru fabricile pe care grupul le are în afara României.

„FSC va începe să fie o prezență permanentă în România și se va implica, alături de membrii și acționari, în asigurarea unor mecanisme corecte pentru a identifica soluții pe termen lung la provocările unui management forestier responsabil. În acest sens, se va angaja într-un dialog constructiv cu Grupul Schweighofer și cu toți acționarii importanți din țară”, a spus Kim Carstensen, FSC Director General.

Sursa: https://ic.fsc.org/en/news/id/1776

FSC revokes probation and disassociates from the Schweighofer Group

Published at: 17.02.2017| Comments
 
FSC s-a disociat de Grupul Schweighofer. Perioada de probă a fost revocată

Bonn, Germany (17 February, 2017) - The Forest Stewardship Council (FSC) has decided to revoke the Schweighofer Group’s probation status and disassociate from the group.

This decision was taken by FSC’s International Board of Directors after additional information about possible violation of timber measurement standards, which will require further Policy for Association investigation to determine scope and impact, was brought to the board’s attention. FSC considers that initiating an additional investigation is not compatible with maintaining the probation status of the company.

The board also considered that these allegations, if confirmed, could carry an increased risk that products not complying with FSC standards and policies might be traded through supply chains under a prolonged probation status, a situation that is considered unacceptable for the organization.

The Schweighofer Group has informed FSC that it accepts the decision and recognizes it as an effective signal to meet stakeholder expectations and encourage their engagement and has consequently decided to terminate its certificates with immediate effect as a way of demonstrating its acceptance and commitment to the FSC Policy for Association.

FSC recognizes Schweighofer’s efforts during the past three months to develop a preliminary plan of corrective action and encourages it to use this work to continue discussions and to develop a roadmap to end the disassociation. Depending on the outcome of Schweighofer’s progress, the Board of Directors could consider a gradual approach to re-association for the group’s mills outside of Romania.

“FSC will begin to build a permanent presence in Romania to effectively engage with its members and stakeholders to secure the right mechanisms, such as the establishment of a dedicated solutions forum, to identify long term solutions to the challenges of responsible forest management in the country. To this effect it will engage in a constructive dialogue with the Schweighofer Group and all relevant stakeholders in the country,” says Kim Carstensen, FSC Director General.

Source: https://ic.fsc.org/en/news/id/1776

 
Top