Cumpărătorii japonezi întrețin tăierile ilegale de lemn din pădurile virgine ale României

Publicat la: 22.06.2016| Comentarii
 
Cumpărătorii japonezi întrețin tăierile ilegale de lemn din pădurile virgine ale României


Pentru a citi comunicatul original, click aici.

Pentru comunicatul în Japoneză, click aici.

WASHINGTON, D.C. — Un nou raport al organizației Environmental Investigation Agency (EIA) din Washington dezvăluie faptul că unele dintre cele mai mari companii de pe piața de cherestea din Japonia alimentează tăierile ilegale de lemn din ultimele păduri virgine ale Europei. Raportul, Built on Lies: New Homes in Japan Destroy Old Forests in Europe (Construite pe minciună: Noile case din Japonia distrug vechile păduri ale Europei), prezintă informații potrivit cărora aproape 50% din exporturile din fabricile companiei austriece Holzindustrie Schweighofer din România merg în Japonia pentru a fi folosite în construcții de case – un lanț al slăbiciunilor ce însumează 20 de miliarde de yeni în 2015 ($165 milioane de dolari). Așa cum au detaliat cei de la EIA în raportul din octombrie 2015, Stealing the Last Forest (Jaful ultimelor păduri), practicile de aprovizionare ale Schweighofer au stimulat tăierile ilegale din România timp de ani buni.

Media românească, guvernul și societatea civilă au constatat că tăierile ilegale de lemn din România au fost o problemă ce s-a extins în ultimii zece ani. Guvernul României estimează că aproape jumătate din lemnul tăiat în țară este tăiat ilegal, iar în ianuarie 2016 Președintele României a declarat oficial tăierile ilegale ca fiind o problemă care amenință securitatea națională. La doar zece ani după ce a intrat pe piața lemnului din România, Schweighofer ajunsese deja în 2013 cel mai mare cumpărător de lemn, achiziționând aproape 40% din volumul de molid tăiat în țară.

Aceste noi informații arată impactul puternic pe care cumpărătorii japonezi îl au asupra tăierilor ilegale de lemn din pădurile virgine ale Europei”, a spus Alexander von Bismarck, Director Executiv al EIA.

Confruntându-se cu proteste masive din partea societății civile împotriva creșterii cotei de piață și a controlului de tip monopol instituit de Schweighofer in România, compania a început să se orienteze progresiv spre Ucraina, aprovizionându-se cu tot mai mult lemn de acolo, Ucraina fiind țara cu cel mai ridicat nivel de corupție din Europa, aflându-se, mai recent, și în conflicte armate cu Rusia.

În 2015, Schweighofer a importat aproape un milion de metri cubi de lemn de molid și pin din Ucraina, adică 33% din lemnul folosit în fabricile sale din România. Lemnul ucrainean este destinat în mare parte pieței japoneze.

După o serie de studii de caz, raportul EIA din 2015 a dat exemple specifice în care Schweighofer a achiziționat lemn ilegal și a arătat consecințele pe care acest fapt le-a avut asupra pădurilor, parcurilor naționale și comunităților din România. Un video sub acoperire înregistrat de EIA i-a prezentat pe câțiva oficiali ai Schweighofer, în două întâlniri separate, dispuși să accepte lemn tăiat ilegal și să încurajeze tăierile ilegale printr-un sistem de bonusuri.

O investigație a Ministerului Mediului din România a găsit documente care atestau existența a peste 100.000 de metri cubi de lemn ilegal în doar una dintre fabricile Schweighofer și dovezi ale faptului că angajați ai Schweighofer erau implicați în rețele infracționale care se ocupau cu tăieri ilegale. Ancheta se află acum în mâinile procurorilor pentru crimă organizată și este încă în desfășurare.

Într-un caz separat, în iunie 2016, Justiția românească a condamnat la închisoare cu executare doi oameni de afaceri care, prin falsifcare de documente și mită, au furat mari suprafețe de păduri de la proprietarii de drept, prin retrocedări ilegale.

Documente juridice arată faptul că Schweighofer a cumpărat, prin achiziție directă, 1.000 de hectare din aceste păduri și cel puțin 22.000 de metri cubi de lemn din alte zone ale acestor terenuri furate, prin înțelegeri făcute de oficialii Schweighofer cu oamenii de afaceri cu șase luni înainte de retrocedare.

Noul raport al EIA arată rolul semnificativ al companiilor și cumpărătorilor japoneze în alimentarea tăierilor ilegale din România. Exporturile mari de lemn cu grad înalt de risc către Japonia și Europa arată faptul că firmele japoneze și europene trebuie să impună măsuri de siguranță în ceea ce privește sursele de aprovizionare din zone cu risc de tăieri ilegale.

Raportul EIA îi prezintă pe primii 10 cumpărători japonezi de produse din lemn de la Schweighofer, și anume: 1) Hanwa; 2) Sumitomo Forestry; 3) Meiken; 4) Itochu Kenzai; 5) Sojitz Building Materials; 6) Japan Kenzai; 7) Marubeni Building Materials; 8) Nice Corporation; 9) Shinohara Shoten KK; 10) Yoshimei.

Acest caz demonstrează faptul că măsurile luate de Japonia pentru a preveni tăierile ilegale nu sunt suficient de puternice pentru a se raporta la scara comerțului internațional, pentru a evita achiziționarea de produse din lemn din surse ilegale.

EIA le-a cerut public celor de la Schweighofer să prezinte documente de proveniență a lemnului, ceea ce, potrivit legislației românești, trebuie oricum să existe la fiecare transport de lemn.

Schweighofer și-a asigurat clienții timp de ani buni că tranzacțiile sale nu includ lemn tăiat ilegal. Acum, multe surse au dovedit că acest lucru nu este adevărat”, a mai spus von Bismarck. „Astăzi compania continuă să refuze să dea publicității documentele de proveniență a lemnului său. Dacă este legal, de ce îi ascund originea?”

Japanese buyers fueling illegal logging in Romania’s last ancient forests

Published at: 22.06.2016| Comments
 
Cumpărătorii japonezi întrețin tăierile ilegale de lemn din pădurile virgine ale României

To read this release online, click here.

To read this release in Japanese, click here.

WASHINGTON, D.C. — A new report by the Washington, D.C.-based organization the Environmental Investigation Agency (EIA) reveals that Japan’s largest trading companies are fueling illegal logging in Europe’s last great intact forests. The report, Built on Lies: New Homes in Japan Destroy Old Forests in Europe, presents newly-obtained trade data showing that nearly 50 percent of all exports from the Romanian sawmills of the Austrian company Holzindustrie Schweighofer (Schweighofer) are shipped to Japan for use primarily in housing construction – a supply chain totaling ¥20 billion in 2015 (USD $165 million). As detailed in EIA’s October 2015 report Stealing the Last Forest, Schweighofer’s sourcing practices have incentivized illegal logging in Romania for years.

Illegal logging has been widely recognized as a pervasive issue by the Romanian media, government, and civil society for more than a decade. The Romanian government estimates that nearly half of all timber cut in the country is done so illegally, and in January 2016 Romania’s president officially designated illegal logging a threat to national security. Just a decade after entering the Romanian timber market, Schweighofer had by 2013 become the country’s single largest log buyer, purchasing nearly 40 percent of all spruce cut in the country.

This new evidence shows the large impact that Japanese buyers are having on illegal deforestation in Europe’s most pristine forests,” said Alexander von Bismarck, Executive Director of EIA.

Following increased public scrutiny over the company’s growing market share and its monopolistic control over Romania’s forest sector, Schweighofer has progressively shifted a greater proportion of its log sourcing to neighboring Ukraine, a country suffering from the highest level of corruption in Europe, and more recently, full scale armed conflict with its Russian neighbors. In 2015, Schweighofer imported nearly one million cubic meters of spruce and pine logs from Ukraine, totaling 33 percent of the timber used in its Romanian mills. This Ukrainian timber is destined in large part for the Japanese market.

Through a series of case studies, EIA’s 2015 report detailed specific examples in which Schweighofer purchased illegally logged timber and illustrated the consequences to Romania’s forests, national parks, and communities. Undercover video recorded by EIA showed top Schweighofer sourcing officials, in two separate meetings, willingly and knowingly accepting illegally harvested timber and incentivizing additional cutting through a bonus system.

A 2015 investigation by the Romanian Environment Ministry found documentation of more than 100,000 cubic meters of illegal timber in just one of Schweighofer’s mills, and evidence that Schweighofer employees were involved in organized criminal networks for the purpose of obtaining illegal timber. The investigation, now in the hands of the national prosecutors for organized crime, is ongoing. In a separate case in June 2016, a Romanian appeals court upheld a guilty verdict against two businessmen, convicted of stealing vast forest areas from the rightful owners using falsified paperwork and bribery. Court documents show that Schweighofer purchased 1,000 hectares of this forest directly and bought at least 22,000 cubic meters of timber from other parts of this stolen land, in deals that Schweighofer officials arranged with the businessmen six months before the theft occurred.

On June 3, 2016, Quality Austria, the company responsible for Schweighofer’s most recent Forest Stewardship Council (FSC) Chain of Custody (CoC) certificate, was barred from issuing new FSC certificates following complaints of violations in granting Schweighofer’s certificate. A separate investigation by FSC into Schweighofer for violations of the FSC’s “Policy of Association” for “serious allegations” relating to illegal logging is currently underway.

EIA’s new report highlights the outsized role of Japanese companies and customers in fueling illegal logging in Romania. The large amounts of exports of high-risk timber to Japan and Europe illustrate the need for Japanese and European companies to perform significant due diligence measures when sourcing from areas at high risk of illegal logging.

EIA’s report lists the top ten Japanese buyers of wood products from Schweighofer, namely: 1) Hanwa; 2) Sumitomo Forestry; 3) Meiken; 4) Itochu Kenzai; 5) Sojitz Building Materials; 6) Japan Kenzai; 7) Marubeni Building Materials; 8) Nice Corporation; 9) Shinohara Shoten KK; 10) Yoshimei.

This case provides further evidence that Japan’s voluntary measures to prevent illegal timber imports are not sufficient to address the scale of the global trade in illegally sourced wood products. Romania’s exports of illegal timber to Japan again highlight the need for the Japanese government to act and require all companies to proactively ensure legal sourcing of wood products imports.

EIA has called on Schweighofer to publish data showing the concessions where its wood is from, which is information that under Romanian law should already accompany wood shipments as they are transported out of the forest.

”Schweighofer has assured its clients for years that its systems exclude illegal timber. Now many sources have proven this is not true,” said von Bismarck. “Today the company still refuses to publish where its wood is from. If it’s legal, why hide its origin?”

 
Top