AUDIO: Conservation Carpathia – organizaţi ca să primească bani de la bugetul Statului Român

Publicat la: 01.04.2019| Comentarii
 
AUDIO: Conservation Carpathia – organizaţi ca să primească bani de la bugetul Statului Român

200.000 Euro pe an – o sumă “nesemnificantă”

 

Înregistrări audio cu Cristoph Franz Johannes Promberger arată un adevăr cu două feţe în activitatea miliardarilor străini organizaţi în Fundaţia Conservation Carpathia şi în societăţile comerciale gestionate de membrii săi fondatori sau de membrii consiliului de administraţie.

 

 

Pe româneşte, cel puţin una din cele două variante se numeşte minciună, pe limbile “binefăcătorilor” României este doar o mică parte din strategia de acaparare a Munţilor Făgăraş.

 

Cristoph Promberger declara, interogat de instanţă, că în primii 9 – 10 ani de activitate ai Fundaţiei Conservationa Carpathia nu a fost vreo discuţie că vor veni subvenţii din partea Statului pentru funcţiile de protecţie ale pădurii.

 

Tot Cristoph Promberger declara unei surse Nostra Silva că au creat o structură de societăţi comerciale tocmai pentru a primi subvenţii din partea Statului Român:

 

avem 8 entități juridice sub Grupul Carpathia și motivul pentru care am început cu entitățile de proprietăți, SRL, a fost pentru că în 2007, acum 10 ani, Guvernul a spus că va plăti compensații, dar doar pentru intreprinderile comerciale, nu vor plăti dacă este o chestie non profit, așa că am venit cu SRL-urile, care sunt proprietarii Fundației, și a durat 11 ani până am primit în sfârșit ceva“.

 

Desigur, pentru Cristoph Promberger şi miliardarii străini din Conservation Carpathia cei aproximativ 200.000 Euro primiţi de la Statul Român în fiecare an sunt o sumă “nesemnificantă“.

 

Respectiv, “cam” 1,5% din bugetul anual al Fundaţiei Conservation Carpathia …

 

“Semnificant” este teritoriul românesc: inima Ţării, Munţii Făgăraş, trebuie să ajungă neapărat în proprietatea sau sub influenţa Conservation Carpathia!

 

 

Extras din înregistrarea audio a şedinţei de judecată – Tribunalul Braşov.

 

 

 • Judecător: Recunoaşteţi că a existat şi o miză financiară a introducerii suprafeţelor deţinute de Fundaţie sau de societăţile înfiinţate de membrii fondatori ai Fundaţiei (Conservation Carpathia) în zona de protecţie integrală a parcurilor naţionale sau naturale?

 

 

 • Cristoph Promberger: Că nu a fost niciodată intenţie.

 

 

 • Judecător: Care este cunatumul total al plăţilor primite în anul 2017 pentru funcţiile de protecţie ale pădurilor proprietatea Fundaţiei sau ale societăţilor comerciale înfiinţate de membrii fondatori sau de membrii consiliului de administraţie?

 

 

 • Cristoph Promberger: Nu înţeleg ce legătură are cu obiectul?

 

 

 • Judecător: Vă rog să răspundeţi la această întrebare! Fundaţia a primit subvenţii din partea Statului în anul 2017?

 

 

 • Cristoph Promberger: Noi am primit subvenţii cum au primit toţi care au avut pădure în protecţie. Adică nu a fost o lege pentru noi. Dar în acelaşi timp, până la ultima săptămână din 2017 nu a ştiut nimeni dacă se primeşte sau nu.

 

 

 • Cristoph Promberger: Acuma pentru 2018 tot nu se ştie dacă se primeşte sau nu. Adică dacă noi ne bazam pe aşa ceva cum spune dânsul, ca un model de afacere, eram destul de proşti.
 • Cristoph Promberger: Riscul este extraordinar de mare. Plus primele 9 – 10 ani din activităţile Fundaţiei nu am primit nimic şi nici nu a fost discuţie că vine aşa ceva.

 

 • Cristoph Promberger: Eu pot să vă spun atât de mult că este o sumă nesemnificantă, cam 1,5% din bugetul Fundaţiei pe 2017. Adică nu este ceva care merită pentru noi.

 

 • Judecător: Vă aduceţi aminte care este cunatumul exact al sumei pe care aţi primit-o?

 

 

 

 • Cristoph Promberger: Eu nu pot să vă spun acum exact cifra totală pentru că este împărţit în Fundaţie direct şi aceste două societate care avem în proprietate.

 

 

 • Cristoph Promberger: Dar eu ştiu că din bugetul de anul trecut s-a făcut în total 1,5% din bugetul nostru total. Adică o sumă pe care noi nu putem să ne bazăm nicicum.

 

 • Judecător: Aţi putea cu aproximare? Se insistă pe acest aspect pentru a dovedi teza probatorie. A fost de ordinul câtorva sute de mii?

 

 

 • Cristoph Promberger: Nu, nu! Nicium! A fost precis sub 000 Euro, dar nu ştiu acuma exact cât a fost.

 

 

Extras din înregistrarea audio a sursei jurnalistice Nostra Silva

 

 

 • Sursa Nostra Silva – Și imaginați-vă câți bani ați fi luat dacă ați fi cumpărat mai multă pădure virgină, sau zone de non-intervenție…

 

 • Cristoph PrombergerNoi cumpărăm tot ce putem…

 

 • Sursa Nostra Silva – Da.

 

 • Cristoph Promberger – Nu e ca și cum cumpărăm asta… noi cumpărăm tot ce este în zonă…

 

 • Sursa Nostra Silva – Acum aveți un motiv să nu mai cumpărați zone cu tăieri la ras…

 

 • Cristoph Promberger – De ce?

 

 • Sursa Nostra Silva – Ca să faceți mai mulți bani din compensații…

 

 • Cristoph Promberger – Noi oricum cumpărăm… Nu e ca și cum nu am avea suficienți bani pentru a cumpăra… Noi cumpărăm tot ce putem…

 

 • Sursa Nostra Silva – Da, știu, făceam o glumă…

 

 • Cristoph Promberger – Mă întreb dacă micii proprietari de păduri private cu ceva gen 5 hectare primesc ceva bani…

 

 • Sursa Nostra Silva – Da, dar sunt descurajați să aplice. Știți, am fost pe cealaltă parte a Făgărașului (…) cunoașteți locul, și oamenii sunt foarte bucuroși să audă că se vor da compensații, dar spun „Noi nu aplicăm, ne-am pierdut speranța”, pentru că în zona aceea ei dețin pădure și pe Valea Oltului, care este în zona de protecție strictă T1 din cauza protecției infrastructurii și oamenii spun „noi nu am primit niciodată compensații, așa că am pierdut…”

 

 • Cristoph Promberger – Din acest motiv noi avem o structură… avem 1, 2, 3, 4, 5 SRL-uri, avem Ocolul Silvic, Asociaţia de Vânătoare și Fundația, deci avem 8 entități juridice sub Grupul Carpathia și motivul pentru care am început cu entitățile de proprietăți, SRL, a fost pentru că în 2007, acum 10 ani, Guvernul a spus că va plăti compensații, dar doar pentru intreprinderile comerciale, nu vor plăti dacă este o chestie non profit, așa că am venit cu LLC-urile, care sunt proprietarii Fundației, și a durat 11 ani până am primit în sfârșit ceva, și în fiecare an au promis că vor…

 

 

 • Cristoph Promberger – Mereu depinde de Garda Forestieră, ei verifică, ei aduc dovezi și în final plătesc, și unii au reușit să o facă și alții nu au reușit să aplice. Am auzit că…nu au reușit să aplice la timp, în timp ce …Ploiești au reușit să o facă la timp. Și cei care nu s-au încadrat în timp au pierdut banii.

 

 • Sursa Nostra Silva – Da, era un termen limită de aplicare, și tipii aceștia de la Pădurile Șincii…

 

 • Cristoph Promberger – Noi am reușit în ultima zi…

AUDIO: Conservation Carpathia - set up to get money from the Romanian State budget

Published at: 01.04.2019| Comments
 
AUDIO: Conservation Carpathia – organizaţi ca să primească bani de la bugetul Statului Român

 

 

 • Sursa Nostra Silva - And imagine how much money you would have mugged if you bought more virgin forest, or non intervention areas...

 

 • Cristoph Promberger - We buy anything we can get...

 

 • Sursa Nostra Silva - Yes.

 

 • Cristoph Promberger - It is not that we buy this... we buy whatever is in the area...

 

 • Sursa Nostra Silva - Now you have a reason to stop buying clearcuts...
 • Cristoph Promberger - Why would we?

 

 • Sursa Nostra Silva - To make more money from compensations...

 

 • Cristoph Promberger - We buy anyway... It is not that we do not have enough money to buy... We buy whatever we can get...

 

 • Sursa Nostra Silva - Yeah, I know, I was just making a joke.

 

 • Cristoph Promberger - I am wondering if small private forest owners with something like 5 hectares get this money...

 

 • Sursa Nostra Silva - Yes, but they are discouraged to apply. You know, we went on the other side of Făgăraș (...) you know the place, and they are very happy to hear that there will be compensations but they say “Look, we don't apply, we lost hope”, because in that area they also own forest on the Valea Oltului, which is T1 strict protection because of protection of infrastructure and they say “we never received a compensation, so we lost...”

 

 • Cristoph Promberger - This is the reason why we have a...structure, we have 1, 2, 3, 4, 5 LLCs, we got Ocolul Silvic, we got Asociația de Vânătoare and Fundația, so we got 8 legal entities under the Carpathia Group and the reason why we started with our land owner entities, SRL, was because back in 2007, 10 years ago, the Government said they would pay compensation but only for commercial enterprises, they would not pay if it is under a non profit thing so we said we the LLC, which is the ownership of the Foundation, and it took 11 years until we finally got something and every year they promissed they will...

 

 • ...

 

 • Cristoph Promberger - It is always depending on the Garda Forestieră, they check it, the proved it and eventually paid it and some of them managed to get it done and some didn't manage to get it done. I heard that...didn't manage to get it done in time, whereas...Ploiești got it done in time. And whoever didn't get it done until the end of the year lost the money.

 

 • Sursa Nostra Silva - Yes, there was a deadline to apply, and these guys from Pădurile Șincii...

 

 • Cristoph Promberger - we got it on the last day...
 
Top