10 motive pentru demisia ministrului Mediului

Publicat la: 28.10.2015| Comentarii
 
10 motive pentru demisia ministrului Mediului

Voi face un apel către toate statele membre UE, să vină alături de România în lupta împotriva tăierilor ilegale

Graţiela Gavrilescu, octombrie 2015

Incompetenţa ruşinoasă a ministrului Mediului nu o spală nici toate ţările Uniunii Europene

Consiliul Superior de Apărare a Ţării a stabilit că problema tăierilor ilegale priveşte siguranţa naţională. Nostra Silva avertizează că un ministru incompetent la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice este tot o problemă de siguranţă naţională.

Uniunea Europeană asociază gravitatea efectelor tăierile ilegale conflictelor armate. Nostra Silva concluzionează că bastonul de ministru acordat doamnei Graţiela Gavrilescu a ajuns de fapt în mâinile bravului soldat Svejk!

Pasul obligatoriu pentru salvarea pădurilor României şi a sectorului silvic trebuie să fie demisia sau demiterea ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, măsură justificată cel puţin de următoarele argumente:

 

1. Lipsa măsurilor pentru combaterea tăierilor ilegale.

La 1 an de la operaţionalizarea Radarului Pădurilor, Ministerul Mediului nu a început integrarea pe o platformă unică a sistemelor SUMAL şi Radarul Pădurilor. Cele două sisteme funcţioneaza redundant, primul cu raportare lunară, al doilea cu raportare în timp real. Ministerul nu a luat nicio măsură pentru integrarea urmăririi aplicării amenajamentelor în aplicaţia SUMAL, deşi aceste dezvoltări sunt proiectate din anul 2000 şi recepţionate din anul 2008!

Sunt foarte puţine fapte şi acte pentru combaterea taierilor ilegale, avem însă suficientă demagogie!

 

2. Aplicarea abuzivă şi necorectarea legislaţiei de control a masei lemnoase. Practici neunitare, birocraţie şi amenzi pentru sectorul de exploatare a lemnului.

Cele mai multe din amenzile şi confiscările din timpul controalelor pentru combaterea tăierilor ilegale sunt “contravalorice”, bazate pe  raportarea cu întârziere, din greşeli umane, a masei lemnoase exploatate sau transportate în sistemul SUMAL. Această masă lemnoasă a fost legal exploatată, pe baza APV-urilor, cu autorizaţie de exploatare, transportată cu avize de expediţie cu regim special, avize corelate cu expediţia masei lemnoase în sistemul SUMAL-on line, dar anunţate cu întârziere de câteva zile în raportarea lunară  în SUMAL! Este ca şi cum ai confisca, pentru evaziune fiscală, tot  rulajul  lunar la unei firme, înregistrat în contabilitate pe bază de facturi, pentru că a depus balanţa de verificare cu întârziere de o lună!

În emiterea autorizaţiilor  de mediu pentru activitatea de exploatări forestiere, deşi legislatia prevede explicit că aceasta este o autorizaţie cadru pentru o perioadă de 5 ani, Ministerul Mediului a permis şi permite în continuare practicile abuzive ale unor APM-uri care solicită revizuirea autorizaţiei de mediu pentru fiecare parchet, rezultând o birocraţie inutilă şi amenzi abuzive în activitatea de exploatări forestiere!

Pentru această situaţie vinovat este conducătorul instituţiei care ordonă şi aprobă metodologia de control! Explicaţii trebuie oferite şi pentru aplicarea discriminatorie a legislaţiei: giganţii lemnului au tratament preferenţial…

 

3. Iniţierea şi susţinerea măsurii de interzicere a exportului de cherestea

Doamna ministru Graţiela Gavrilescu a fost printre iniţiatorii şi susţinătorii, în Guvern şi în Parlament, a măsurii de interzicere a exportului de cherestea. O măsură populistă, propusă ca raspuns (total inadecvat) la protestele societăţii civile pentru măsuri reale de combatere a tăierilor ilegale. Propunerea a fost respinsă, lamentabil, în Parlament, fiind dovedită în dezbaterea parlamentară ca fiind fără logică economică şi fără niciun efect în combaterea tăierilor ilegale.

 

4. Incapacitate de coordonare a controlului aplicării regimului silvic şi destructurarea controlului regimului silvic la nivel de Minister

Din întreaga platformă de măsuri pentru apărarea pădurilor, platformă susţinută de societatea civil , nu a fost transpus în politici publice nici măcar un singur punct!

Înfiinţarea Gărzilor Forestiere ar putea fi trecută la realizări, însă, în realitate, singurul efect a fost mărirea salariilor personalului fostelor ITRSV-uri. Nu a fost însă angajată nicio persoană pentru posturile suplimentare (cu justificarea că nu sunt fonduri). Practic, avem aceeaşi Mărie, cu altă pălărie, cu salarii mărite şi fără personal.

În plus, structura Gărzilor Forestiere este compromisă de lipsa de coordonare  la nivel central al acestor structuri.

Astfel, la nivelul Ministerului, atribuţiile de control revin unui serviciu de control destructurat, fără conducere şi cu personal foarte redus, serviciu de control integrat într-o Direcţie generală de control aflată sub coordonarea directă a doamnei ministru Graţiela Gavrilescu. OUG-ul de înfiinţare a Gărzilor Forestiere prevede ca acestea să fie coordonate de Secretarul de Stat pe domeniul pădurilor. Cum poate un secretar de stat să coordoneze Gărzile Forestiere dacă nu coordoneaza serviciul de control al regimului silvic din Minister?

 

5. Incălcarea legislaţiei privind transparenţa decizională, instituirea unui mecanism de corupţie şi de fraudă instituţionalizată, promovarea unei legislaţii care permite subiectivismul şi arbitrariul controlului asupra activităţii de exploatare a lemnului

În aplicarea Codului Silvic, până în prezent, din 19 acte subsecvente, nu a apărut în Monitorul Oficial decât un prdin de ministru privind atestarea agenţilor economici pentru activitatea de exploatare. Acest  ordin crează o birocraţie inutilă pentru a susţine un  mecanism de corupţie instituţionalizată la nivelul ministerului.

Astfel, se crează o comisie de atestare şi un secretariat al comisiei de atestare  cu 16 membri, dintre care 12 funcţionari publici în minister, care încasează indemnizaţii de şedinţă din taxa de atestare, colectată extrabugetar în cadrul ASFOR!

În ordin se stipulează expres ca 80% din tariful de atestare să fie folosit  pentru indemnizaţiile membrilor comisiei! Veniturile anuale din acest tarif de atestare sunt de aproximativ 1.200.000 lei, 80 % din aceste  venituri înseamnând 1.000.000 lei (225.000 euro). Aşadar cei 12 funcţionari publici vor primi o indemnizaţie anuală de 70.000 lei pentru câte o şedinţă în fiecare lună!

Pe fond, actul normativ crează cadrul retragerii abuzive şi subiective a atestatului de exploatare, expunând întreg sectorul de exploatare a lemnului abuzurilor controlului!

Actul normativ a fost adoptat într-o totală lipsă de transparenţă, cu ignorarea legislaţei privind transparenţa decizională şi cu încălcarea prevederilor Codului Silvic, care stabileşte că acest act normativ trebuie sa fie iniţiat la propunerea asociaţiilor patronale şi profesionale din domeniu, fiind menţionaţi în mod expres proprietarii de păduri (am aflat de ordinul de ministru la publicarea în Monitorul Oficial!).

Codul Silvic este călcat în picioare, în primul rând, chiar de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin reprezentantul cel mai înalt: ministrul!

 

6. Ministerul are o întârziere de 2 ani la implementarea EUTR

Zilele acestea Comisia Europeană a inclus  România între ţările care au implementat doar parţial  măsurile privind combaterea tăierilor ilegale  prevăzute de Regulamentul Comisie nr. 995/2010, act normativ european în vigoare din martie 2013.

Responsabilitatea pentru netranspunerea în legislaţia naţională  a EUTR revine exclusiv doamnei ministru Graţiela  Gavrilescu, care a adoptat cu mare întârziere metodologiile de control pentru aplicarea EUTR de către autorităţile competente (Garda de Mediu si Gărzile Forestiere).

 

7. Neexercitarea de către Minister a atribuţiei de informare publică

Deşi dispune de date statistice complete privind starea pădurilor României, de rezultatele Inventarului Fondului Forestier Naţional, Ministerul Mediului nu a furnizat informaţii publice rezultate în urma acestui studiu de mare anvergură, care să răspundă la întrebările esenţiale:

 • care este evoluţia suprafeţei fondului forestier naţional?
 • sunt recoltările de lemn din pădurile României sustenabile?
 • care  este  raportul între volumul recoltat şi creşterea pădurilor?
 • de la ultimul inventar forestier naţional din anul 1986, comparativ cu datele actualului inventar forestier naţional, avem o creştere sau o diminuare a masei lemnoase în pădurile României?

Prin neprezentarea acestor date, Ministerul Mediului a permis erupţia în spaţiul public a unor pseudo-studii privind starea pădurilor României şi “dispariţia pădurilor” la ritmul actual de tăiere.

 

8. Neoperaţionalizarea funcţiei statistice a SUMAL şi încălcarea HG 996/2014

Prin sistemul SUMAL Ministerul Mediului dispune de date complete privind volumul pus în valoare, exploatat, transportat, rezultatul prelucrării masei lemnoase în cherestea, balanţe export/import pentru lemn rotund şi cherestea.  Funcţia statistică este a doua funcţie esenţială a sistemului SUMAL.

Prin neprezentarea publică a datelor privind volumul exploatat, transportat, prelucrat, Ministerul Mediului încalcă grav HG 996/2014 privind organizarea SUMAL şi HG-ul privind organizarea Ministerului, aducănd grave prejudicii industriei lemnului care nu îşi poate fundamenta activitatea pe date statistice furnizate în timp real.

Corelaţia  acestor date ar permite de asemenea evaluarea tăierilor ilegale de masă lemnoasă din Romania sau cel puţin analiza comparativă a acestui volum.

 

9. Protecţia pădurilor este o demagogie atâta timp cât administrarea pădurilor se susţine exlusiv din tăieri de masă lemnoasă!

La 6 luni de la apariţia Codului Silvic, care, în aplicarea principiului constituţional al garantării proprietăţii, prevede la art. 97:

Impunerea de restricţii proprietarilor de păduri, prin amenajamente silvice, prin regulamente ale parcurilor naţionale, naturale, rezervaţiilor biosferei şi ale siturilor Natura 2000 ori prin alte norme, inclusiv cele care stabilesc diferite tipuri de grupe funcţionale, se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata unei juste şi prealabile despăgubiri, plătită anual, care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică.

 Ministerul Mediului nu a promovat acte normative privind compensarea restricţiilor impuse proprietarilor de păduri în cazul pădurilor incluse în arii protejate  sau cu funcţii prioritare de protecţie.

În perioada 2008-2015, deşi Codul silvic prevedea acest drept, niciun proprietar de pădure nu a fost compensat pentru funcţiile de protecţie prin proceduri administrative. Au apărut în schimb reţele prin care, în urma unor proceduri judiciare, proprietarii de păduri câştigă în instanţă sumele prevăzute de Codul silvic, însă un procent între 30-60% din aceste sume revin unor firme de avocatură.

 

10. Refuzul stabilirii unor sancţiuni pentru marii agenţi economici. Promovarea arbitrară a actelor normative, cu dezbateri publice tranşate prin poziţia de putere a RNP-Romsilva şi a altor “actori” aflaţi într-o relaţie de captivitate cu Holzindustrie Schweighofer

Ministerul Mediului promovează în şedinţa de guvern de astăzi (28.10.2015) o formă a Regulamentului de vânzare a masei lemnoase  nefuncţională, care nu asigură transpunerea principiilor de valorificare a masei lemnoase din Codul  Silvic!

Rezultatul: nu se asigură valorificarea superioară a masei lemnoase, nu se rezolvă problema necesarului de lemn de foc al populaţiei, limitarea poziţiei dominante pe piaţă a marilor agenţi economici din prelucrarea primară a lemnulului, asigurarea cu prioritate a necesarului de resursă pentru industria mobilei!

Actul normativ a fost promovat netransparent, dezbaterea publica din 23 octombrie fiind anulată, iar actul normativ propus Guvernului pentru aprobare este modificat radical faţă de formele anterioare supuse dezbaterii publice.

10 GOOD REASONS FOR THE ENVIRONMENT MINISTER TO RESIGN

Published at: 28.10.2015| Comments
 
10 motive pentru demisia ministrului Mediului

 

„I will call for all EU states to join Romania's fight against illegal logging”

 

Grațiela Gavrilescu, October 2015

 

The shameful incompetence of the Environment minister cannot be washed away, not even by all EU states

 

The Supreme Council of National Defence decided that illegal logging is a problem of national security. Nostra Silva states that an incompetent minister at the Ministry on Environment and Climate Change is also a problem of national security.

 

The European Union says illegal logging is as serious a problem as armed conflicts. Nostra Silva draws the conclusion that the magic stick of the minister, granted to Mrs. Grațiela Gavrilescu, actually landed into the hands of the brave soldier Svejk!

 

The compulsory step for saving Romania's forests needs to be the resignation of the minister of Environment and Climate Change, a measure that can be justified by at least the following arguments:

 

 1. No action taken against illegal logging

 

One year after the launch of the Forest Radar, the Ministry of Environment still hasn't started integration in a unique platform of the SUMAL system and Forest Radar. The two systems work redundantly, the first with a monthly report and the second with real time report. The Ministry didn't take any action to integrate forest planning application in SUMAL, although these developments are projected since 2000 and officially received in 2008!

There is very little action against illegal logging, but there is more than enough demagogy!

 

 1. Abusive application and no correction of the law for timber control. Non-unitary policies, bureaucracy and fines for wood exploitation sector.

 

Most fines and confiscations during controls against illegal logging are based on “countervalue”, late reports, caused by human mistakes, of exploited timber or transported timber in SUMAL system. This timber was legally exploited, based on APVs, with exploitation authorization, transported with all the legal documents in SUMAL system, but announced several days later in the monthly SUMAL report. It is like confiscating, for fiscal evasion, the entire activity of a company, with all invoices registered in accounting, just because they reported balance one month late.

 

Concerning environment authorizations for wood exploitation, although the law states clearly that it is issued for 5 years, the Environment Ministry allowed and still allows abusive practices of some APM (Environment Protection Agencies) that request environment authorization reviews, which leads to useless bureaucracy and abusive fines for wood exploitation!

 

For this situation, we blame the head of the institution leading and approving control methodology! Explanations need to be given for the discriminatory application of the law: wood giants have a special treatment...

 

 1. Initiation and support of export ban on timber

 

Minister Grațiela Gavrilescu was one of the initiators and supporters, in the Government and Parliament, of export bans on timber. A populist measure, proposed as (a totally inadequate) response to the protests of civil society against illegal logging. The proposal was rejected in the Parliament, after being proved to have no economic logic and no effect in illegal logging.

 

 1. Incapacity of coordination and control of forest regime, and destructure of forest regime control within Ministry

 

From the entire platform of measures to be taken for saving the forests, platform supported by civil society, not one item was transposed into public policies.

 

Enabling Forest Guards could be considered an achievement, but, in reality, the only effect was raising the salaries of the former staff of the ITRSVs. Nobody was hired on the supplementary positions (because of lack of funds). Actually, it's the same old story, with raised salaried and no personnel.

 

Moreover, Forest Guards are doomed by lack of central coordination.

 

Therefore, within the Ministry, control is the duty of a destructured control service, with no direction and very little personnel, service included in a general Directorate coordinated by the minister, Grațiela Gavrilescu. The Government Emergency Ordinance enabling Forest Guards states that they be coordinated by the state secretary in charge of forestry. How can a state secretary coordinate Forest Guards if they are not in charge of the forestry control service within the Ministry?

 

 1. Breaking the law regarding decision transparency, instating a mechanism of corruption and institutionalized fraud, promoting a legislation that allows interpretation of wood exploitation activities.

 

Up to this day, in the application of the Forest Code, from 19 subsequent documents, only one minister ordinance regarding certification of economic agents was published in the Official Journal. This ordinance created useless bureaucracy for supporting an institutionalized mechanism of corruption within the ministry.

 

Thus, a certification commission and a secretariate of the certification commission were created, with 16 members of which 12 are public officials of the ministry: They all get money for meetings, from extrabudgetary sources of ASFOR!

 

In the ordinance it is stated clearly that 80% of the certification money must be used for paying the commission members! The yearly income of these certification taxes is around 1,200,000 lei, 80% of this money being 1.000.000 lei (225.000 euros). Therefore, the 12 public officials will get a yearly salary of 70.000 lei for one meeting per month!

 

This ordinance creates the circumstances of abusive and subjective withdrawal of the exploitation certificate, exposing the whole forestry sector to abusive control!

 

This legislation was adopted in a complete lack of transparency, ignoring the law regarding decision transparency and breaking the Forest Law, which states that this legislation needs to be initiated with the proposal of owners associations and professional association from this sector, especially mentioning forest owners (we found out about the ordinance when it was published in the Official Journal!)

 

The Forest Law is being broken by the Ministry of Environment and Climate Change itself, through its highest representative: the minister!

 

 1. The Ministry is 2 years late in implementing EUTR

 

These last days, the European Commission included Romanian in the states that “partly implemented” measures for stopping illegal logging, stated by the EU Timber Regulation no. 995/2015.

 

The responsibility for not transposing this regulation into the Romanian legislation totally belongs to minister Grațiela Gavrilescu, who adopted late all control methodology for applying EUTR by the responsible authorities (Environment Guard and Forest Guards).

 

 1. Ministry not performing its attribution of public information

 

Despite having complete statistic information regarding the state of Romania's forests and complete results of the Inventory of the National Forest Fund, the Ministry of Environment did not offer any public information about this massive study, to answer essential questions:

 

 • What is the evolution of the surface of the national forest fund?
 • Is harvesting from Romania's forests sustainable?
 • What is the proportion between the harvested timber volume and forest growth?
 • From the last national forest inventory in 1986, compared with the data of the present national forest inventory, is there an increase or a decrease of timber in Romania's forests?

 

By not presenting this information, the Ministry of Environment allowed the eruption of several pseudo-studies in the public space, regarding the state of Romania's forests and the “disappearance of the forests” in the rhythm of today's logging.

 

 1. Not instating the statistic function of SUMAL and breaking Government Resolution 996/2014

 

Through the SUMAL system the Ministry of Environment gets complete information regarding the volume of timber exploited, transported, results of wood processing, export/import balances for round wood and timber. The statistic function is the second essential function of the SUMAL system. By not presenting public information about the exploited, transported, processed volume, the Ministry of Environment breaks Government Resolution 996/2014 regarding the organization of SUMAL and the Government Resolution regarding the organization of the Ministry, seriously affecting wood industry which can no longer prove its activity through statistic dates in real time.

 

The correlation of this data would also allow the evaluation of illegal logging in Romania or at least a comparative analysis of this timber volume.

 

 1. Protection of the forests is nonsense as long as the forest administration survives exclusively of timber logging!

 

6 months after the publication of the Forest Law, which, in applying the constitutional principle of  the right to property, states, at art. 97:

“For the purpose of sustainable management of forest and private property of individuals and legal entities of public or private property of local governments, the annual budget allocated by the budget of the central public authority responsible for forestry, amounts to :

 1. a) ensure the full cost budget management and forestry services to private forest property and individuals, forest property if the surface is less than or equal to 30 hectares, whether it is or is not included in an association, payment is made by the Forest Department to ensure forest management and services, as appropriate; b) award compensation to the owners representing the products are not harvested, because of the protection functions determined by forest management plans that determine restrictions on harvesting of timber”.

 

The Ministry of Environment did not promote any legislation regarding compensation for forest owners for property included in protected areas or forests with protection functions.

 

From 2008 to 2015, although Forest Law stated this right, not one forest owner got compensation for the protection functions through administrative procedures. Therefore, several networks were made through which forest owners win in court the amounts granted by the law, but around 30 to 60% of this money goes to lawyer firms.

 

 1. The refuse to impose penalty for big economic agents. Promoting arbitrarily any legislation, with public debates in which there is clear power position for RNP Romsilva and other “actors” that find themselves in a relation of captivity with Schweighofer.

 

The Ministry of Environment promotes in today's Government Meeting (28th of October 2015) an unfunctional Regulation for timber sales.

The result: superior wood capitalization is not ensured, the fire wood problem is not solved, big economic agents are still being kept on a dominant position on the market through primary wood processing and priority to wood resources for wood industry!

Legislation was promoted untransparently, the public debate of the 23rd of October was cancelled and the document presented to the Government for approval was completely modified, changing its initial, publicly debated form.

 
Top