Reuniunea Grupului de Lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale PEFC – 28 mai 2015- Brașov

Publicat la: 08.06.2015| Comentarii
 

Nostra Silva (1)

RAPORT ÎNTÂLNIRE

Reuniunea Grupului de Lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale PEFC
– 28 mai 2015- Brașov

Întâlnirea a început cu o scurtă trecere în revistă a celor prezenţi. Fiecare participant s-a prezentat pe sine şi organizaţia din care provine, accentuând rolul pe care aceasta îl poate avea pe parcursul procesului de elaborarea a standardelor naţionale de certificare PEFC. Se constată o bună reprezentativitate a stakeholderilor, dar şi lipsa reprezentanţilor organizaţiilor de mediu.

Istvan Tőke – moderator al discuţiilor.

Are loc o trecere succintă în revista a proiectului, accentul fiind pus pe aspectele ce ţin de certificare. Se prezintă agenda întâlnirii, reprezentanţii organizaţiilor prezente neavând obiecţii privind temele propuse şi ordinea în care aceste vor fi tratate.

Participanţi:
Marian Drăgoi – Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
Adrian Radu Rey – Romontana Manager Proiect
Andrei Coca –  Romontana Asistent Proiect
Istvan Tőke – Nostra Silva
Cătălin Tobescu  – Nostra Silva
Iulian Găină – Asociaţia Comunelor din România
Eugen Szilagyi – FAP CONSILVA
Alexandru Niţulescu – Proforest
Şerban Davidescu – ICAS
Emilian Monac – EGGER – responsabil FSC/PEFC
Ionuţ Batîr – Schweighofer – responsabil certificări forestiere FSC/PEFC
Florin Hălălişan – Facultatea de Silvicultura Braşov – cercetător ştiinţific
Danuţ Motaş – FSLIL
Gigi Sergiu Bursucanu – Greengold Romania
Alina Rus – Heifer Romania
Alin Tekonczia – Heifer Romania
Maria Mihul – Asociaţia Administratorilor de Păduri
Valeriu – Norocel Nicolescu – ASAS / Academia Română

Nostra Silva (2)

Nostra Silva (3)

Este prezentat website-ul www.pefc.padurea.org de unde oricine poate accesa „PEFC Developing toolkit“, instrumentul care stă la baza conceperii standardelor naţionale, exemple cu diferite standarde nationale PEFC precum și alte informații legate de procesul de certificare și evenimentele organizate în România. Istvan Tőke îşi exprimă opinia conform căreia standardele Austriei sunt cele mai intuitive, complete şi clare, parere ce nu a fost combătută de cei prezenţi. Valeriu – Norocel Nicolescu menţionează faptul că trebuie avute în vedere şi standardele PEFC din Franţa, acestea putând fi mai usor adaptate contextului din România; nu trebuie uitat faptul că Austria e stat federal, iar sistemul de certificare regională ar putea fii dificil de implementat în cazul României.

Schema de standarde PEFC are 15 documente tehnice şi 36 documente netehnice (organizatorice).

Se manifestă regretul ca acest Toolkit a apărut pe website cu doar o singură zi înainte de eveniment astfel încât cei prezenţi nu au avut timpul necesar pentru a-l studia, deşi documentul a fost prezentat la prima întâlnire a grupului de lucru. Istvan Tőke prezintă documentul astfel încat toţi cei prezenţi să-şi formeze o imagine despre conţinutul şi substanţa acestuia, urmând ca discuţiile să continue de aici.

Se propune, de către Emilian Monac (Egger), ca să se elaboreze un plan de lucru exact cu activitatăți și termene clare, eventual un un grafic Gantt, pentru a se putea respecta dezideratul de a avea la sfârșitul proiectului standardele nationale PEFC-RO aprobate și funcționale.

Se reiau discuţiile avute la prima întalnire cu privire la National Governing Body (NGB). Atunci au existat următoarele propuneri:

a) acest National Governing Body să fie gazduit de o organizatie existentă;

b) formarea unei structuri noi;

S-a hotărât acordarea unui termen de o luna de zile pentru ca organizaţiile interesate să-şi exprime poziţia lor în scris. Au existat doar 2 propuneri:
a) Nostra Silva îşi asumă rolul de NGB;
b) Progresul Silvic a propus crearea unui organism nou care să fie compus din ICAS, Nostra Silva, Romontana și Progresul Silvic;

Alexandru Niţulescu (Proforest) propune crearea unei structuri noi în care parte a executivului să fie compus din reprezentanţi Nostra Silva.

Dl. Tobescu prezintă avantajele Nostra Silva ca NGB, enumerând printre altele gradul ridicat de reprezentativitate şi buna capacitate de lobby. Se decide ca până la urmatoarea întâlnire din 2-3 Iulie să fie analizată situaţia Nostra Silva (NS) din punct de vedere juridic astfel încat să nu existe un eventual conflict de interese dacădecizia finală va fii ca NS să devină NGB.

Iulian Găină (Asociația Comunelor) propune ca standardele nationale PEFC să abordeze și subiectul tăierilor ilegale, a mafiei lemnului și a măsurilor necesare pentru stoparea și prevenerii acestor fenomene.

Participanţii îşi manifestă dorinţa de a lucra la elaborarea standardelor în grupuri de lucru tematice, comunicarea dintre grupuri putându-se realiza prin intermediul unei platforme noi de comunicare (Niţulescu + Dragoi) sau cu ajutorul forumului deja existent pe website-ul www.pefc.padurea.org.

Grupuri de lucru tematice în funcţie de criterii şi liderii de grup
– criterii conform standardelor PEFC – PEFC ST 1003:2010

 1.   Menținerea și îmbunătățirea resurselor forestiere și a contribuției acestora la ciclul global al carbonului   Marian Dragoi – USV
 2.   Menținerea sănătății și a vitalității ecosistemelor forestiere   Danuț Chira – ICAS
 3.   Menținerea și încurajarea funcțiilor productive ale pădurilor (resurse lemnoase și nelemnoase)   Istvan Tőke – Nostra Silva
 4.   Diversitate biologică: menținerea, conservarea și valorizarea adecvată a diversității biologice din ecosistemele forestiere   Valeriu-Norocel Nicolescu – ASAS
 5.   Întreținerea și îmbunătățirea corespunzătoare a funcțiilor de protecție prin management forestier (accent deosebit: sol și apă)   Șerban Davidescu – ICAS
 6.   Menținerea altor funcții și condiții socio-economice   Liviu Nichiforel – USV
 7.   Conformitate cu cerințe legale   Veronica Toza – Proforest

 

Liderii de grup au convenit ca până la următoarea întâlnire (2-3 iulie 2015) fiecare dintre ei să prezinte un prim draft al criteriului de care sunt responsabili. Următoarea întâlnire s-a decis că va fi organizată tot la Brașov, una din locațiile propuse fiind sediul ICAS (se va analiza această posibilitate). Până pe data de 25 iunie se va circula printre membrii grupului de lucru primul draft al criteriilor, pentru fiecare grup de lucru tematic.
Istvan Tőke și Adrian-Radu Rey multumesc celor prezenţi pentru participare şi implicare activă, dezbaterile continuând pe aceeaşi temă într-un cadru informal.

 
Top