Prin corupţie, calomnie, trafic de influenţă şi ilegalităţi, miliardarii de la Conservation Carpathia acaparează Munţii Făgăraş

Publicat la: 15.10.2020| Comentarii|Fisiere atasate
 
Prin corupţie, calomnie, trafic de influenţă şi ilegalităţi, miliardarii de la Conservation Carpathia acaparează Munţii Făgăraş

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie confirmă adevărul acuzaţiilor aduse de Nostra Silva Fundaţiei Conservation Carpathia

 

 

 

Prin decizia civilă nr. 1954 din 7 octombrie 2020 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul declarat de Fundaţia Conservation Carpathia şi Christoph Franz Johannes Promberger împotriva deciziei civile nr. 923 din 4 iulie 2019 pronunțată  de Curtea de Apel Braşov în dosarul 4579/62/2017.

 

 

În acest proces Fundaţia Conservation Carpathia şi Christoph Franz Johannes Promberger solicitau daune morale de 2.250.000 lei susţinând că ar fi fost defăimaţi prin mai multe articole şi investigaţii publicate pe situl www.nostrasilva.ro.

 

Adevărul următoarelor articole a fost confirmat şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:

 

 1. Corupţie cât Yellowstone în Guvernul Cioloş

 

 

 

 1. Conservation Carpathia: Să dăm lovitura! Să-i păcălim pe localnici!


 

 1. Paşca Palmer: dovada traficului de influenţă pentru Conservation Carpathia

 

 

 1. “Românii ăştia sunteţi nişte ţigani! Sunteţi mai rău ca-n Africa!” – C. Promberger, coordonator Conservation Carpathia

 

 

Nostra Silva şi av. Bogdan Ioan Tudor Todoran au probat în instanţă faptul că prin corupţie, trafic de influenţă şi ilegalităţi cât “Yellowstone-ul European” pe care-l vor în ţara noastră, miliardarii de la Conservation Carpathia şi-au pus în aplicare planul de acaparare a Munţilor Făgăraş, versantul sudic şi versantul nordic, de la râul Olt până la Piatra Craiului.

 

În acest demers, miliardarii “vizionari” au apelat şi la metode mârşavecalomnii, insulte, minciuni, defăimări, intimidări – amintim că într-o altă procedură judiciară, prin hotărâre rămasă definitivă la Curtea de Apel Piteşti, Fundaţia Conservation Carpathia şi Christoph Franz Johannes Promberger au fost obligaţi să plătească daune morale de 50.000 lei Federaţiei Nostra Silva şi av. Bogdan Ioan Tudor Todoran.

 

 

Măreţul Christoph Franz Johannes Promberger a fost interogat aproape 9 ore de Tribunalul Braşov, răspunzând la 250 de întrebări pregătite de Nostra Silva – iar avocaţii FCC au încercat, fără succes, să impresioneze magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi cu argumentul “numeroaselor explicaţii la nivel internaţional” pe care au trebuit să le dea celor care finanţează din exterior cumpărarea Munţilor Făgăraş.

 

 

În urma celor două procese (Tribunalul Braşov – Curtea de Apel Braşov – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Judecătoria Brezoi – Tribunalul Vâlcea – Curtea de Apel Piteşti) activităţile miliardarilor de la Conservation Carpathia au fost dezvăluite în toată urâciunea lorla fel şi mocirla de ilegalităţi  generată la adăpostul sutelor de milioane de Euro atrase de acest proiect faraonic de cumpărare a Munţilor Făgăraş.

 

 

Totuşi, aşa cum spunea fratele nostru, Dumitru Misailescu Panu: “Lumina, cât de mică ar fi, biruie o mare de întuneric!

 

 

Neţinând cont de voinţa comunităţilor locale din arealul Munţilor Făgăraş (vizionează aici dezbaterile de la Rm. Vâlcea, aici dezbaterile de la Braşov şi aici dezbaterile de la Rucăr) Conservation Carpathia şi compania ONG-urilor subordonate îşi continuă planul de a pune Statul Român în faţa unor studii şi analize “imbatabile”.

 

 

La 8 şi 9 octombrie 2020, în satul Sătic, comuna Rucăr, echipa coordonată de Erika Stanciu, Christoph şi Barbara Promberger, Mihai Zotta, intitulată “platforma experţilor“, echipă în care au cooptat şi pe Anca Manole, Marinela Onete, Stefanut Sorin, Dumitru Murariu (Institutul de Biologie al Academiei Române), Mihaela Antofie, Ioan Sirbu, Ana Maria Benedek Sirbu (Ana Maria Benedek Sirbu), Marius Skolka (Universitatea Ovidius din Constanţa), Eliana Sevianu (Universitatea Babes Bolyai Cluj), Gabriel Chisamera (Muzeul de Istorie Naturala Grigore Antipa) şi alte personaje ejusdem farinae s-au întâlnit pentru a dezbate şi aproba, printre altele:

 

 • Propunere de proces de desemnare a Parcului Național Făgăraș (Erika Stanciu)

 

 • Începerea identificarii scenariilor de zonare al viitorului Parc Naţional Făgăraș (tot Erika Stanciu) 

 

 • Propunerea FCC de zonare a viitorului Parc Național Făgăraș (FCC)

 

 • Simulare în GIS a scenariilor propuse de zonare a Parcului Național Munții Făgăraș (Erika Stanciu şi Adrian Patrulescu – expert GIS FCC)

 

 

Statul Român, prin instituţiile sale, dar şi comunităţile locale din arealul Munţilor Făgăraş (şi nu numai) trebuie să reacţioneze decisiv şi vehement: trebuie recuperate proprietăţile Statului Român, retrocedate ilegal şi acum aflate în patrimoniul societăţilor comerciale deţinute de miliardarii de la Conservation Carpathia, şi, de ce nu, demarate procedurile de dizolvare a acestei organizaţii ce încearcă să-şi atingă scopul statutar – de cumpărare sau dobândire cu alt titlu a pădurilor şi pajiştilor din Munţii Făgăraş, a dreptului de administrare a florei şi faunei şi a dreptului de extracţie a mineralelor – prin activităţi ilegale.

 

 

Să ieşim din această stare de umilinţă în care ne aduc cei care, după capul şi pentru plăcerea lor, ne impun, contra cost, facerea de rău şi nedreptatea. Să fim aşadar destul de tari pentru a ne apăra comoara cea mai scumpă, teritoriul şi să nu ajungem să trăim durerea unei naţiuni ce merge spre pieire!

 

 

Altfel, peste ani de zile, urmaşii noştri se vor uita în urmă şi ne vor judeca că am fost prea slabi în trecut, că nu ne-am putut opune răutăţii vremilor şi că am fost răpiţi, rând pe rând, de toate drepturile avute.

The billionaires from Conservation Carpathia seize Făgăraş Mountains using corruption, libel, influence peddling and other illegalities

Published at: 15.10.2020| Comments|Attached files
 
Prin corupţie, calomnie, trafic de influenţă şi ilegalităţi, miliardarii de la Conservation Carpathia acaparează Munţii Făgăraş

The High Court of Cassation and Justice confirms the truthful accusations brought by Nostra Silva against the Foundation  Conservation Carpathia

 

 

 

In the civil sentence 1954 of 7 October 2020,  The High Court of Cassation and Justice dismissed the appeal of Foundation Conservation Carpathia and Christoph Franz Johannes Promberger against the civil sentence 923 of 4 July 2019 pronounced by Braşov Court of Appeal for the case number  4579/62/2017.

 

 

Foundation Conservation Carpathia and Christoph Franz Johannes Promberger claimed in the process non-material damage of 2.250.000 lei on ground of a supposed libel campaign through articles and investigations published on www.nostrasilva.ro.

 

The truth of the following articles was confirmed by The High Court of Cassation and Justice:

 

 1. Corupţie cât Yellowstone în Guvernul Cioloş (Yellowstone Size Corruption in Cioloş government)

 

 

 

 1. Conservation Carpathia: Să dăm lovitura! Să-i păcălim pe localnici! (Conservation Carpathia: Let’s make it big! Let’s fool the residents!)

 

 

 

 1. Paşca Palmer: dovada traficului de influenţă pentru Conservation Carpathia (Paşca Palmer: the proof of influence peddling for Conservation Carpathia)

 

 1. "Românii ăştia sunteţi nişte ţigani! Sunteţi mai rău ca-n Africa!" – C. Promberger, coordonator Conservation Carpathia (“These Romanians are just some gypsies! You are worse than Africans!” – Promberger, coordinator of Conservation Carpathia)

 

 

Nostra Silva and the lawyer Bogdan Ioan Tudor Todoran proved in the process that, by corruption, influence peddling and illegalities as big as “The European Yellowstone” they intend to have in our country, the billionaires from Conservation Carpathia enforced their plan of seizing Făgăraş Mountains, its south and north versants, from Olt River to Piatra Craiului.

 

In doing so, the “visionary” billionaires used dirty methods – libel, insults, lies, defamations, intimidations; we remind you that, in another definitive civil decision pronounced by Piteşti Court of Appeal, the Foundation Conservation Carpathia and Christoph Franz Johannes Promberger were sentenced to pay moral damages of 50.000 lei to the Federation Nostra Silva and the lawyer Bogdan Ioan Tudor Todoran.

 

 

The great Christoph Franz Johannes Promberger was interrogated almost 9 hours by Braşov Court, answering to 250 questions prepared by Nostra Silva – the FCC attorneys tried, without any success, to impress the magistrates of The High Court of Cassation and Justice also using the argument of the “numerous international explanations" they had to offer to those financing from abroad the buying of Făgăraş Mountains.

 

 

As a result of the two processes (Braşov Court–Braşov Court of Appeal – The High Court of Cassation and Justice - Brezoi Courthouse  –Vâlcea Court –Piteşti Court of Appeal), the Conservation Carpathia billionaires’ activities in all their abomination – as well as the mire of illegalities generated and defended by the hundreds of millions of Euro attracted by this pharaonic project of buying Făgăraş Mountains.

 

 

Still, our brother Dumitru Misailescu Panu affirms: "The light, no matter how small, defeats a big part of the darkness!

 

Disregarding the will of the local community in the area of Făgăraş Mountains (see here the debates from Rm. Vâlcea, here the debates from Braşov and here the debates from Rucăr), Conservation Carpathia and the subordinated NGOs continue their plan to challenge the Romanian State with “fool proof” studies and analyses.

 

 

On the 8th and 9th of October 2020, in Sătic village, Rucăr municipality, the team coordinated by Erika Stanciu, Christoph and Barbara Promberger, and Mihai Zotta, called "the experts’ team", which later included Anca Manole, Marinela Onete, Stefanut Sorin, Dumitru Murariu (The Biology Institute of the Romanian Academy), Mihaela Antofie, Ioan Sirbu, Ana Maria Benedek Sirbu (Ana Maria Benedek Sirbu), Marius Skolka (“Ovidius” University of Constanţa), Eliana Sevianu (“Babes Bolyai” University of Cluj-Napoca), Gabriel Chisamera (The Museum of Natural History “Grigore Antipa”) and ejusdem farinae characters met to debate and approve, among other things, the following points:

 • A proposal for a process of establishing Făgăraș National Park (Erika Stanciu)

 

 • The beginning of identification process of the scenarios for the delimitation of Făgăraș National Park (Erika Stanciu)

 

 •  The FCC proposal for the delimitation of the future Făgăraș National Park (FCC)

 

 •  A GIS simulation of the scenarios proposed delimitation of Făgăraș National Park (Erika Stanciu and Adrian Patrulescu - GIS expert FCC)

 

 

The Romanian State, through his institutions and its local communities from the area of Făgăraş Mountains (outside the area, too) must decisively and vehemently react: they must recover the properties of the Romanian state, which were illegally retroceded and which are now in the property of the companies owned by the billionaires from Conservation Carpathia. Why not starting the procedures for the dissolution of this entity trying to reach its declared goal – to buy and to gain other forms of property on the forests and meadows of Făgăraş Mountains, the right to administer the flora and fauna, and the right to extract the minerals through illegal activities.

 

Let’s escape this state of humiliation brought on us by those who, for their pleasure and intentions, impose us, on our money, bad deeds and injustice. So let’s be strong enough to defend our most dear treasure, our land, and let’s not reach the point of living the hurt of a nation walking on the path to death!

 

Thus, over decades, our children will look back and judge us for being too weak, for not opposing to the mischief of our times and let us be robbed by all our rights.

 
Top