CONSERVATION CARPATHIA: SA DĂM LOVITURA! SĂ-I PĂCĂLIM PE LOCALNICI!

Publicat la: 24.01.2017| Comentarii
 
CONSERVATION CARPATHIA: SA DĂM LOVITURA! SĂ-I PĂCĂLIM PE LOCALNICI!

DESPRE PLANURI CARE SĂ DEA MAI MULTĂ PUTERE CONSERVATION CARPATHIA

 

Consemnarea dezbaterilor din cadrul unei şedinţe a consiliului director al Fundaţiei Conservationa Carpathia demonstrează adevărata abordare a proiectului de acaparare a teritoriului României.

Sunt dezvăluite planurile de achiziţie a comunităţilor istorice de proprietari, în condiţiile în care membrii consiliului de administraţie al Conservation Carpathia aveau cunoştinţă de interdicţiile prevăzute de lege cu privire la înstrăinarea proprietăţilor obştilor de moşneni.

Avem acum şi o altă perspectivă a celebrei „hărţi a tăierilor ilegale” şi a celor „3 ha de păduri/oră care dispar în România” elaborată de GREENPEACE – totul a făcut parte dintr-un plan comun WWF, GREENPEACE, CONSERVATION CARPATHIA.

Se discută şi despre prietenii Conservation Carpathia: la acel moment Ladislav Miko (director al departamentului natură – DG Environment) făcuse un pas în spate, însă „un aliat cheie este în prezent pe poziţie”.

O întrebare legitimă, unul din aceşti „aliaţi cheie” a fost Cristina-Daniela Paşca Palmer, care între 2011 – 2015 era  Șef de Unitate la Mediu, Schimbări Climatice, Resurse Naturale în cadrul Comisiei Europene?

 

I.

INFORMAȚII DESPRE OBȘTI

Există aproximativ o jumătate de duzină de Obști în aria vizată de proiectul nostru.

MEMBRII OBȘTILOR NU AU VOIE SĂ ÎȘI VÂNDĂ PROPRIETĂȚILE NIMĂNUI DIN AFARA OBȘTII.

Oricum, FCC poate aplica pentru a deveni membru în Obște și apoi să cumpere proprietăți de la alți proprietari ai Obștii PENTRU A DOBÂNDI RAPID O MAJORITATE.

Există câteva astfel de Obști în aria generală. Cristoph Promberger a spus că acum este momentul potrivit să intervenim și SĂ DĂM LOVITURA cu primul mare lot de teren, de aproape 4000 ha din mai multe loturi de teren ale OBȘTII RUCĂR.

AR FI BINE SĂ ÎNCEPEM CU OBȘTEA RUCĂR PENTRU A STABILI „VALIDAREA CONCEPTULUI” prin care FCC ar dobândit credibilitate reală.

Hansjoerg Wyss (HJW) a întrebat de câți bani este nevoie – Cristoph Promberger i-a răspuns: 2.780 ha x 2.200 € = 6,1 m € plus 1.030 ha pășune = 6,5 m € pentru întreaga Obște Rucăr. În total, putem achiziționa peste 3.800 ha la un preț mediu de aproximativ 1.700 €/ha.

Horațiu Hanganu (HH) a spus că este un moment bun pentru FCC să cumpere păduri ale Obștii Rucăr, deoarece Obștea are încredere în FCC.

II.

SITURI NATURA 2000

“Cea mai mare parte a ariei vizate de proiectul CARPATHIA are acum statutul de sit Natura 2000, care este rețeaua europeană a ariilor protejate. FCC LUCREAZĂ ACUM LA OBȚINEREA ADMINISTRĂRII ȘI A MANAGEMENTULUI unora dintre aceste situri N2000 (a se vedea cazul OS Rasinari si OS Izvorul Florii – Sibiu)

În calitate de administrator, FCC s-ar putea impune asupra legii mediului, într-o anumită măsură.

FCC trebuie să elaboreze planuri de management detaliate care să includă propuneri pentru viitoare Parcuri Naționale.

Pădurarii și administrația trebuie să stea pe loc.

Hugh F-Smith (HFS) a spus că dacă ar trebui să demonstrăm o administrare exemplară a siturilor noastre N2000, atunci am avea oportunitatea să derulăm programul în întreaga Românie.

Toby Aykroyd  – CE a elaborat un proiect de dezvoltare a unor directive de „management fără intervenție”. TA s spus că se speră să se obțină o finanțare oficială pentru un asemenea „management fără intervenție”. CHESTIUNEA FOLOSIRII AMENZILOR DIN TĂIERI ILEGALE PENTRU ASTFEL DE SCOPURI AR FI O ALTĂ POSIBILĂ SURSĂ DE VENIT.

 

III.

ARII DE VÂNĂTOARE

FCC a înregistrat o Asociație a Vânătorilor, MZ este Președintele. Păstrăm o poziție discretă. Încercăm să obținem administrarea a trei arii de vânătoare aflate în aria proiectului. Dacă putem lua niște arii de vânătoare, putem lua în considerare doar vânătoarea de mistreți în apropierea satelor PENTRU A-I CALMA PE LOCALNICI, dar nu ar trebui vânat nimic altceva.

FCC a fost recent abordată de către vânători privați pentru a li se alătura în scopul de a obține procentul de 51% necesar pentru a controla zona. Nu i-am refuzat imediat, ci am obținut o mulțime de informații „din interior” de la acei indivizi și eforturile pe care le fac, CEEA CE A AJUTAT SĂ ÎI PUTEM PĂCĂLI. Mai important, cerința de 51% expiră în 2 săptămâni, așa că FCC va amâna alinierea cu ei, care sunt convinși că ne vom asocia! Această strategie asigură faptul că nimeni nu va avea o majoritate de 51% iar aria de vânătoare va fi cel mai probabil scoasă la licitație.

 

IV.

STRÂNGEREA DE FONDURI

FUNDAȚIA OAK – Cristoph Promberger a transmis că poziția este foarte pozitivă. OAK se gândește la o donație de 2.500.000 € plus 10% pentru fondul de dotare. Kristian Parker, directorul Fundației OAK, a aprobat grantul.

FUNDAȚIA JAF – proprietarii Esprit: Cristoph Promberger a făcut o prezentare lui Juergen și Anne Friedrich de la JAF Foundation în Zurich în decembrie și a aplicat pentru 4,2 m € plus 10% pentru fondul de dotare.

FUNDAȚIA MAVA a aprobat un prim grant de 200.000 CHF pentru achiziția de păduri, o bază de date GIS, și o primă analiză a animalelor sălbatice. Cristoph Promberger și Hugh F-Smith au propus Comitetului să caute finanțare suplimentară de 300.000 CHF pentru dezvoltarea unui joc Facebook „Groundswell”.

GRASS VALLEY TRUST – Cristoph Promberger a spus că FCC a fost contactată de către Grass Valley Trust pentru finanțare. Sunt interesați să viziteze FCC în România în martie în vederea unei donații de 500.000 €.

FUNDAȚIA AAGE V. JENSEN – MJ a spus că a fost creată în 2007 de către un tâmplar din Danemarca. El a lăsat o moștenire care este acum cea mai mare fundație de mediu și fac donații anuale de 50 – 100 m €. MJ are acces printr-un coleg la un membru al comitetului director al Fundației Jensen și ei par destul de interesați. Cristoph Promberger a spus că FCC a depus o pre-propunere pentru 10 m € plus 10% pentru fondul de dotare.

ARCADIA FUND – Lisbet Rausing – Cristoph Promberger a explicat încă o dată cât de diferit funcționează această fundație. Nu poți aplica pentru un grant –  dacă le place ce văd, ei vor invita FCC să facă o prezentare a obiectivelor lor, iar Arcadia va decide dacă va dona ceva și cât. CP este în contact cu Lisbet Rausing, care intenționează să viziteze proiectul anul acesta.

PL a spus că networkingul este cheia strângerii de fonduri. A se vedea exemplul STANHOPE CAPITAL – ei se ocupă de averea a 60 de familii – 10% din ei sunt țintă.

 

V.

PROPUNERE LIFE+

DG Environment a încurajat FCC să aplice pentru o sumă mai mare decât cea gândită inițial. Cristoph Promberger a spus că ținând cont de DG Environment, a aplica pentru o sumă mai mare, de 7m € .

Hugh F-Smith a spus că dacă aplicația FCC va avea succes, dată fiind prioritatea siturilor N2000, „validitatea conceptului” trebuie să ne pună într-o poziție foarte bună pentru a putea derula programul în întreaga Românie.

Hansjoerg Wyss a întrebat cum va fi formulată propunerea. BPF – 25% din activitățile proiectului trebuie să demonstreze acțiuni clare de conservare, din care pot face parte și achizițiile de terenuri. Obiectivul suprem este de a re-sălbătici aria N2000 – ceea ce VA DA FCC MULTĂ PUTERE.

Toby Aykroyd a sugerat că sunt probleme cu aplicarea pentru finanțarea LIFE+ din cauza inabilității de a asigura cofinanțarea 50-50. El a spus că LADISLAV MIKO (DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI NATURĂ, DG ENVIRONMENT) A PĂȘIT LA O PARTE IAR UN ALIAT CHEIE ESTE ÎN PREZENT PE POZIȚIE PÂNĂ CÂND SPERĂM CĂ ACESTA VA REVENI LA DG ENVIRONMENT.

 

VI.

COOPERAREA CU ANDERS HOLCH POVLSEN

Anders Holch Povlsen a spus că încă este indecis dacă să intre în proiectul FCC și să își doneze terenurile Fundației – ar putea decide să facă acest lucru în viitor.

Cristoph Promberger a spus că nu putem avea proprietari de terenuri individuali amestecați în proiectul nostru, așa că atunci când a fost să îl vadă pe Anders Holch Povlsen P la Glenfeshie, el s-a bucurat că Anders Holch Povlsen ia în considerare achiziționarea a 17 – 20.000 ha de teren la granița sud-estică a ariei vizate de proiectul FCC. Astfel, eforturile lui AHP sunt aliniate cu politica FCC, dar vor rămâne două corpuri separate, care nu vor reprezenta niciun risc pentru celălalt partener. În total, implicarea lui AHP NE VA DA CONTROL ASUPRA UNEI MARI ARII DE TEREN/pădure.

Anders Holch Povlsen pune în evidență presiunea la care ne supunem printr-un cadru legal și funcțional labil. Avem nevoie de avocați cu experiență – probabil un ONG – HJW își asumă responsabilitatea de a investiga cine ar putea fi acești indivizi sau organizații.

Cristoph Promberger a spus că am putea achiziționa peste 10.000 ha în următoarele 12 luni – e nevoie de aproximativ 25m €. Anders Holch Povlsen A ÎNTREBAT DACĂ AM PUTEA CUMPĂRA OBȘTEA. CP a spus că PUTEM, DAR AR PUTEA FI NEVOIE DE 12 LUNI DE PREGĂTIRE.

 

VII.

COOPERAREA CU WWF/GREENPEACE

Hansjoerg Wyss a întrebat despre implicarea Greenpeace. Cristoph Promberger a făcut o prezentare despre modul de funcționare al Greenpeace – Greenpreace Germany, Greenpeace Finland și Greenpeace Romania. CP a spus că el deja a stabilit o relație bună cu ei.

Cristoph Promberger a spus că a avut discuții fructuoase cu WWF și Greenpeace despre o campanie pentru pădurile Ronâniei.

GREENPEACE RUSIA LUCREAZĂ LA O HARTĂ A PĂDURILOR VIRGINE BAZATĂ PE TEHNICI DE IDENTIFICARE DE LA DISTANȚĂ, care a fost anunțată să fie publicată în iulie 2011. ACEASTĂ HARTĂ VA FI FOLOSITĂ PENTRU A PUNE PRESIUNE PE GUVERNUL ROMÂNIEI.

Mai mult, WWF, Greenpeace și FCC lucrează la identificarea a 5 zone de-a lungul Carpaților, pentru a arăta proporția tăierilor ilegale. O CAMPANIE VA FI LANSATĂ PE BAZA ACESTOR REZULTATE.

 

VIII.

COMUNICARE

Hansjoerg Wyss a spus că dacă ne uităm în jur, cu excepția lui HH nu sunt români membri fondatori în Comitetul director. SUNTEM TOȚI STRĂINI.

O altă problemă este că nu vorbim despre o fundație așa ca în SUA, Elveția, cu mecanisme legale. El a spus că ARE POSIBILITATEA DE A DA ÎN JUDECATĂ GUVERNUL AMERICAN dacă dorește.

A face din FCC un organism bine-stabilit și bine-văzut este o muncă delicată. El a întrebat dacă nu ar fi util pentru FCC să aibă mai mulți membri Români în conducere?

PB a spus că ea consideră că dacă Fundația noastră EȘUEAZĂ, gestionarea ei ar putea fi PASATĂ unei alte fundații

CONSERVATION CARPATHIA: LET'S STRIKE A DEAL! LET'S OUTSMART THE LOCALS!

Published at: 24.01.2017| Comments
 
CONSERVATION CARPATHIA: SA DĂM LOVITURA! SĂ-I PĂCĂLIM PE LOCALNICI!

ABOUT PLANS MEANT TO GRANT EVEN MORE POWER TO CONSERVATION CARPATHIA

The minutes of the debates within a meeting of the Managing Board of Foundation Conservation Carpathia shows the true approach of the project of grabbing Romania's territory.

The plans for purchasing historical owners communities are revealed, as members of the FCC board knew about the legal prohibitions to estrange property of historical communities such as Obsti de Mosneni.

We now have a new perspective upon the famous “map of illegal logging” and the “3 ha of forests/hour that disappear in Romania” elaborated by GREENPEACE – everything as a common plan of WWF, GREENPEACE, CONSERVATION CARPATHIA.

The friends of Conservation Carpathia are also mentioned: at the time, Ladislav Miko (Director for Nature DG Environment) had stepped sideways, but “a key ally is currently on another position”

A legitimate question: One of these key allies was Cristina-Daniela Pașca-Palmer, who during 2011 and 2015 was Head of the Environment, Climate Change, Natural Resources office at the European Commission?

I.

OBȘTEA FACTS

There are about half a dozen of Obsteas in our project area.

OBSTEA MEMBERS ARE NOT ALLOWED TO SELL THEIR SHARES TO ANYBODY OUTSIDE THE OBSTEA.

However, FCC can apply to become members in the Obstea and then buy shares of other shareholders within the Obstea TO QUICKLY ACHIEVE MAJORITY.

There are several Obsteas in the general area, Cristoph Promberger said the time is now right to move in and STRIKE A DEAL with the first of these landowner's blocks, almost 4,000 ha in several lots from the Rucar Obstea.

IT WOULD BE GOOD TO START WITH THE RUCAR OBSTEA TO ESTABLISH “PROOF OF CONCEPT” where FCC would achieve real credibility.

Hansjoerg Wyss (HJW) asked how much money was needed – Cristoph Promberger responded: 2,780 ha x 2,200 - 6.1 m plus 1,030 ha pastureland = 6.5m for the whole Obstea Rucar. In all we could purchase over 3,800 ha at an average price of approximately 1,700/ha.

Horațiu Hanganu (HH) said it was a good time for FCC to be in the market for buying forest within the Rucar Obstea as the shareholders trusted FCC.”

II.

NATURA 2000 SITES

Most of the CARPATHIA project area now has the status of a Natura 2000 site, which is the EU network of protected areas. FCC IS NOW WORKING TO OBTAIN ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF SOME OF THESE N2000 SITES (see cases OS Rasinari and OS Izvorul Florii – Sibiu).

As custodians, FCC could try to enforce the environmental law to some extent.

FCC must design detailed management plans that include the proposal of future National Parks.

Rangers and administration have to be in place.

Hugh F-Smith (HFS) said that if we were to demonstrate exemplary custodianship of our N2000 sites, we could then have the opportunity to roll the programme out across Romania.

Toby Aykroyd – The EC has commissioned a project to develop guidelines on “non intervention management”. TA said that it is hoped that official funding may become available for such “non intervention management”. THE ISSUE OF USING FINES FROM ILLEGAL LOGGING FOR SUCH PURPOSES WOULD BE A SEPARATE POSSIBLE SOURCE OF INCOME”.

III.

HUNTING AREAS

FCC has now registered a Hunters Association, MZ is the President. We keep a low profile. We still try to lease three of the hunting areas in the project area. If we can take some of the hunting areas , we might consider only some wild boar hunting near villages TO CALM LOCALS, but no other hunting should be done.

FCC recently was approached by private hunters to join them in order to reach the critical 51% required to control the area. We did not turn them down immediately, but rather gained a lot of “inside” knowledge of those individuals and the state of their efforts, WHICH HELPED TO OUTSMART THEM. More importantly, the 51% requirement expires in 2 weeks, so FCC will delay aligning with them eho are convinced that we will join them! This strategy will ensure that nobody will have a 51% majority and the hunting area will likely go for an auction.”

IV.

FUNDRAISING

OAK Foundation – Cristoph Promberger reported that the position is very positive. OAK are looking at a 2,500,000 donation plus 10% for the endowment fund. Kristian Parker, director of the Oak Foundation, has approved the grant.

JAF Foundation – Esprit owners: Cristoph Promberger gave a presentation to Juergen and Anne Friedrich of JAF Foundation in Zurich in December and applied for 4,2m plus 10% for the endowment fund.

MAVA Foundation has approved a first grant of 200,000 CHF for some forest purchase, a GIS data base, and a first wildlife survey. Cristoph Promberger and Hugh F-Smith proposed to the board to seek additional funding of 300,000 CHF to develop “Groundswell” Facebook game.

GRASS VALLEY TRUST – Cristoph Promberger reported that FCC had been contacted by the Grass Valley Trust for funding. They are interested to visit FCC in Romania in March with a view to a 500K donation.

AAGE V. JENSEN Foundation – MJ reported that it was established in 2007 by a carpenter from Denmark. He left a legacy that is now Denmark's biggest Foundation for Environment and makes annual donations that total 50m - 100 m/year. MJ has access via a collegue to a board member of the Jensen Foundation and they do seem genuinely interested. CP said that FCC has submitted a pre-proposal representing 10m plus 10% endowment fund.

ARCADIA FUND – Lisbet Rausing – Cristoph Promberger reiterated how differently this Foundation operates. You cannot apply for a grant – if they like what they see, they will invite FCC to present an overview of aspirations and goals and then Arcadia will decide on whether they will donate and how much. CP is in contact with Lisbet Rausing, who intends to visit the project this year.

PL said that networking is the key to raising funds. Take STANHOPE CAPITAL for example – they caretake the wealth of 60 families – 10% of them should be targeted.

V.

LIFE+ PROPOSAL

DG Environment had encouraged FCC to put in a bigger application than first thought appropriate. Cristoph Promberger said that according to DG Environment, increasing our application to 7m.

Hugh F-Smith said that if the FCC application was successful given the N2000 priority, the “proof of concept” must stand us in really good shape to roll the programme out across Romania.

Hansjoerg Wyss asked how the proposal would be shaped? BPF – 25% of the project activities have to demonstrate clear conservation actions of which land purchase can be part of. The overall goal is to rewild the N2000 area – THIS WILL GIVE FCC A LOT OF POWER.

Toby Aykroyd suggested that there was a shortage of applications for LIFE+ funding in some areas because of local inability to provide the 50-50 co-funding. He said that LADISLAV MIKO (DIRECTOR FOR NATURE, DG ENVIRONMENT) HAD MOVED SIDEWAYS AND A KEY ALLY IS CURRENTLY ON ANOTHER POSITION UNTIL HE WILL HOPEFULLY RETURN TO DG ENVIRONMENT.”

VI.

COOPERATION WITH ANDERS HOLCH POVLSEN

Anders Holch Povlsen said he was undecided whether to join the FCC project and donate his land assets to FCC, but might consider doing this at a future date.

Cristoph Promberger mentioned that we cannot have individual landowners mixed inside our project area, so when he went to see Anders Holch Povlsen at Glenfeshie, he drew comfort from the fact that Anders Holch Povlsen was happy to consider thet purchase of 17-20,000 ha land in the south-east of the project target area that borders with FCC. So AHPs efforts would still fully be in line with the FCC policy, but it will remain two separate corps which would not put any risk for the respective other partner. In total, AHPs ENGAGEMENT WOULD GIVE US CONTROL OF A VERY LARGE AREA OF LAND/FOREST.

Anders Holch Povlsen highlights the pressure we are putting ourselves in with a loose legal & operational framework. We need highly experienced lawyers – perhaps an NGO – HJW would take responsibility to investigate who those individuals or organizations might be.

Cristoph Promberger said that we could purchase over 10,000 ha in the next 12 months – approximately 25m necessary. ANDERS HOLCH POVLSEN ASKED IF WE COULD PURCHASE THE OBSTEA? CP SAID WE CAN, BUT IT MIGHT TAKE 12 MONTHS OF PREPARATION.”

VII.

COOPERATION WITH WWF/GREENPEACE

Hansjoerg Wyss asked about the involvement of Greenpeace. Cristoph Promberger gave an overview on how the Greenpeace structure worked – Greenpeace Germany, G'peace Finland & G'peace Romania. CP said that he had already established a good relationship with them.

Cristoph Promberger mentioned that he had healthy discussions with WWF and Greenpeace about a campaign for Romania's forests.

GREENPEACE RUSSIA IS WORKING ON A MAP OF VIRGIN FORESTS BASED ON REMOTE SENSING TECHNIQUES, which is expected to be available in July 2011. THIS MAP WILL BE USED TO BUILD PRESSURE ON THE ROMANIAN GOVERNMENT.

Furthermore, WWF & Greenpeace, and FCC are working to identify 5 areas along the Carpathians to show the extent of the illegal logging going on. A CAMPAIGN WOULD BE DESIGNED BASED ON THESE RESULTS.

VIII.

COMMUNICATION OF THE PROJECT

Hansjoerg Wyss said if you look around you, with the exception of HH there are no Romanians who actually are founder Board Members. WE ARE ALL FOREIGNERS.

Of more concern is that we are not talking about a Foundation as in US, Switzerland, with legal mechanisms. He said that HE HAD THE POSSIBILITY TO SUE THE US GOVERNMENT if he wished.

Setting up FCC as a seriously well-designed body will take great skill. He asked whether it might not be of use for FCC to have more Romanian representation and backing?

 
Top