Miliardarii străini din Conservation Carpathia au cumpărat drepturi în Obştea Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni încălcând legea

Publicat la: 22.04.2019| Comentarii|Fisiere atasate
 
Miliardarii străini din Conservation Carpathia au cumpărat drepturi în Obştea Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni încălcând legea

SC Sănătate & Natură SRL (Conservation Carpathia) a devenit membru într-o obşte de moşneni prin acte lovite de nulitate absolută

 

 

În anul 2011, la Londra, consiliul director al Conservation Carpathia a aprobat cheltuirea a 6,5 milioane Euro pentru a achiziţiona proprietăţile Obştii Rucăr.

 

6,5 milioane Euro pentru Obstea Rucăr

 

Acapararea obştii a fost decisă în condiţiile în care “filantropii” erau informaţi că “membrii obştilor nu au voie să îşi vândă proprietăţile nimănui din afara obştii“.

 

interdicţia legală de înstrăinare a fost cunoscută de FCC

 

În anul 2018 justiţia a reţinut, printr-o sentinţă definitivă, că actele care au fost încheiate de SC Sănătate & Natură SRL pentru a dobândi calitatea de membru al Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni sunt lovite de nulitate absolută.

 

 

Prin acţiunea ce a făcut obiectul dosarului 2713/205/2018 al Judecătoriei Câmpulung, SC Sănătate & Natură SRL (deţinută de Fundaţia Conservation Carpathia) a solicitat instanţei să dispună constatarea nulităţii absolute a Hotărârii nr. 7 din 26 martie 2018 a Consiliului de Administraţie al Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni.

 

 

Prin hotărârea respectivă, consiliul de administraţie al obştii hotărâse să suspende dreptul de vot al SC Sănătate & Natură SRL în cadrul adunării generale a Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni aferentă anului 2018, precum şi să nu declare apel în dosarul 2091/205/2017 al Judecătoriei Câmpulung.

 

 

În dosar intervine şi moşneanul Băjan Ghe. Tudor, în interesul Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni.

 

moşneanul Băjan Ghe. Tudor

 

Obştea Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni, precum şi intervenientul Băjan Ghe. Tudor, au invocat lipsa calităţii procesuale active a reclamantei, întrucât şi-a pierdut calitatea de membru al Obştii.

 

 

SC Sănătate & Natuă SRL, răspunzând la întâmpinare şi la cererea de intervenţie, invocă calitatea de membru al Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni, raportat la faptul că SC Sănătate & Natură SRL a devenit membru al obştii prin Hotărârea nr. 4 din 12 iunie 2014 a adunării generale, hotărâre care nu a fost niciodată contestată. În acest context s-a afirmat că “este evident că SC Sănătate & Natură SRL are calitatea de membru al OMRD şi justifică calitate procesuală activă şi interes“.

 

 

Judecătoria Câmpulung, prin sentinţa civilă nr. 3124 din 19 noiembrie 2018 a stabilit că SC Sănătate şi Natură SRL a dobândit calitatea de membru al Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni în baza unui act lovit de nulitate absolută, astfel că nu mai poate invoca calitatea de membru al obştii pentru a justifica calitatea procesuală activă.

 

Instanţa a consemnat următoarele considerente ale acestei hotărâri:

 

În fapt, reclamanta a devenit membru al Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni în urma adoptării de către pârâtă a Hotărârii nr. 1 din 08.04.2012, a procesului-verbal nr. 13 din 8.04.2012 şi actului adiţional anexă la Hotărârea nr. 1 din 08.04.2012, în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 08.04.2012 potrivit cu care calitatea de membru al asociaţiei, respectiv de membru al Obştei Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni, poate fi dobândită prin cerere adresată Consiliului de Administraţie şi aprobată ulterior de Adunarea Generală, de către persoane juridice, instituţii şi autorităţi publice care pot sprijinit activitatea de desfăşurată de Obşte.

Prin sentinţa civilă nr. 216/2018 pronunţată în dosarul 2019/205/2017 s-a constatat nulitatea absolută parţială a procesului-verbal nr. 13 din 08.04.2012 şi a Hotărârii Adunării generale ordinare din data de 08.04.2012 şi a actului adiţional anexă la Hotărârea nr. 1 din 08.04.2012, ca act subsecvent, doar în ce priveşte aprobarea menţiunilor din actul respectiv de membru al Obştei Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni poate fi dobândită de către persoane juridice, instituţii şi autorităţi publice care pot sprijini activitatea desfăşurată de către obşte.

Sentinţa menţionată mai sus a rămas definitivă decizia Tribunalului Argeş prin respingerea apelului.

Întrucât dobândirea calităţii de membru al obştii de către reclamantă s-a făcut printr-un act lovit de nulitate absolută, reclamanta nu poate avea calitate procesuală activă.

 

 

În consecinţă instanţa a respins acţiunea SC Sănătatea & Natură SRL ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă. Sentinţa Judecătoriei Câmpulung a rămas definitivă prin neapelare.

 

 

Justiţia a restabilit legalitatea în cadrul Obştii Moşnenilor Rucăreni şi Dâmbovicioreni – a se vedea şi acest articol pentru o altă soluţie definitivă a Judecătoriei Câmpulung.

 

 

Instanţele aplică legea şi fac ţăndări imaginea “imaculată” pe care o promovează Fundaţia Conservation Carpathia cu privire la scopurile şi activităţile pe care le desfăşoară în România.

 

 

“Salvarea” Munţilor Făgăraş din mâinile “românilor distrugători de natură” (vezi aici extras din prezentarea lui Cristoph Promberger) prin oferta de dezrădăcinare a băştinaşilor locului, de cumpărare la metru pătrat a teritoriului, nu se poate face prin încălcarea legilor Statului Român, cu bună – ştiinţă, de către o organizaţie ce reuneşte exclusiv cetăţeni străini.

 

 

Să nu reuşească nimeni, niciodată, să te alunge de pe pământurile tale! devine o deviză a comunităţilor locale din Munţii Făgăraş, puse în faţa unui expertiment economic şi social care a atacat inclusiv singurul pilon etnic ce îşi dovedeşte continuitatea pe acelaşi teritoriu de milenii: moşnenii codevălmaşi.

 

 

Pentru contracararea acţiunilor negative ale acestor “binefăcători” ai neamului românesc, va trebui să ne silim să deprindem iscusinţa de a ne putea lupta cu un adversar atât de perfid şi de bine finanţat, finanţat chiar şi din banii publici, contrar declaraţiilor oficiale.

 

 

Strigă românii în mileniul trei: mai mult ca niciodată suntem înşelaţi, ni se fac mari nedreptăţi, suntem furaţi, dezmoşteniţi şi dezrădăcinaţi de pe proprietăţile noastre, în numele unui haos autoîntreţinut de vânzătorii, intermediarii şi cumpărătorii ce refuză a se sătura!

 

 

Qui habet aures audiendi, audiat!

 

 

Cine are urechi de auzit, să audă!

 
Top