Chestionar pentru PNDR 2014-2020 și politica agricolă europeană post 2020

Publicat la: 27.04.2017| Comentarii|Fisiere atasate
 
Chestionar pentru PNDR 2014-2020 și politica agricolă europeană post 2020

În această perioadă se discută o revizuire a PNDR 2014-2020 și au început consultările pentru PNDR post-2020.

Comisia Europeană a demarat o consultare publică privind aceste aspecte, prin completarea unui chestionar online, care poate fi găsit aici:

https://ec.europa.eu/ agriculture/consultations/cap- modernising/2017_ro

Vă invităm să completați acest chestionar și un formular salvat (după completarea chestionarului trebuie bifată o opţiune de comunicare prin email a documentului final, în format pdf) să îl transmiteți pe adresa de email catalin@nostrasilva.ro sau catalin.tobescu@fordaq.com.

Nostra Silva va face o sinteză a acestor propuneri pe care o va susține la Ministerul Agriculturii.

Succint, poziţia NOSTRA SILVA (pe care vă rugăm să o preluaţi sau să o dezvoltaţi) a fost următoarea:

Domeniul pădurilor lipseşte din politica agricolă comună a Uniunii Europene.

Lipsa acestei politici comune în domeniul pădurilor conduce la o subfinanțare cronică a acestui domeniu, ingorându-se importanța pădurilor pentru combaterea schimbărilor climatice, gestionarea schimbărilor de folosință a terenurilor cu încurajarea creșterii suprafeței pădurilor, creșterea stabilității pădurilor și a economiei verzi ca măsuri de combatere a schimbărilor climatice.

De asemenea, proprietarii de păduri nu sunt considerați fermieri, deși există foarte mulți proprietari individuali, cât și forme asociative – comunităţi istorice de proprietari a căror principală activitate/sursă de venit este administrarea pădurilor.

Mobilizarea resurselor pădurii, prin investiții în accesibilizare, tehnologii de exploatare, deși extrem de importantă, nu este susținută.

Prelucrarea lemnului, componentă esențială pentru susținerea și dezvoltarea zonei rurale și, mai ales, montane, nu este sprijinită prin măsuri de creștere a valorii adăugate.

Nu sunt susţinute nici măsuri de administrare a pădurilor, stabilirea unor bune practici de mediu, cum ar fi regenerarea naturală și folosirea proveniențelor locale, extrem de importante pentru creșterea stabilității pădurilor, măsuri care se realizează cu costuri economice semnificative.

În mod absurd, cea mai mare parte a componentei politicii agricole comune a Uniunii Europene cu privire la combaterea schimbărilor climatice merge către agricultură, inclusiv pentru conservarea biodiversității.

În fine, mai pot fi menţionate următoarele aspecte:

  • transpunerea greșită a normelor europene în ghiduri naționale și norme subsecvente;

  • interpretarea greșită și neunitară, la nivelul instituțiilor locale, a normelor naționale și europene;

  • netranspunerea în normele naționale a prevederilor din normele europene care instituie situații de nesancționare pentru fermieri;

  • aprobarea de către autoritățile naționale a normelor/ghidurilor cu foarte puțin timp înainte de împlinirea termenului limită pentru depunerea cererilor;

  • neconsultarea proprietarilor de păduri și a proprietarilor de pășuni cu privire la măsurile implementate;

  • în mod special pentru domeniul silvic, direcționarea a peste 95% din fonduri numai către agricultură;

  • slaba capacitate a instituțiilor naționale și locale de a atrage fondurile europene;

  • normele naţionale sunt uneori aberante (de exemplu, un composesorat din judetul Arad a fost sancționat și i s-au aplicat reduceri la plată pentru că unul din membri a avut o problemă cu declararea porcilor, care nu aveau nicio legătura cu activitatea de pășunat).

  • în cazul aplicării unor sancțiuni retroactive, multe forme asociative sunt puse în situația insolvenței și desfiițării pentru încălcarea unor reguli care nu erau clare sau stabilite în momentul depunerii cererilor de plată.

O poziţie fundamentată a NOSTRA SILVA, exprimată încă din anul 2013, se poate consulta aici.

 
Top